Utbildnings- och läroavtals INFO

I utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal står den studerande inte i ett arbetsförhållande och studerande får ingen lön för arbetet. Utbildningsavtalet görs skriftligt och undertecknas av arbetsgivaren och läraren. Utbildningsavtalet är tidsbundet och ingås för en eller flera examensdelar eller delar av dessa. Studerande är försäkrad av utbildningsanordnaren.

Under ett läroavtal får studerande lön för sitt arbete och grundar sig på ett skriftligt arbetsavtal. Läroavtalet är tidsbundet och förutsätter minst 25 arbetstimmar i veckan. Läroavtalet kan gälla en examensdel, delar av examensdelar eller en hel examen. Läroavtalet görs mellan studerande, arbetsgivare och utbildningsanordnare (läroanstaltens representant). Studerande är försäkrad av arbetsgivaren.

I båda avtalsformerna är parternas roller och uppgifter beskrivna. Formen för avtal kan ändras under studierna.

Länk till Bästa service material om utbildnings- och läroavtal

https://trello.com/c/x3kFoCKX/39-l%C3%A4roavtal-utbildningsavtals-arbetsgivare-broschyr

Ministeriets modell på utbildningsavtal och läroavtal

https://minedu.fi/documents/1410845/4246307/Koulutussopimusmalli+sv/8bd5d2b7-82f9-4278-ae40-3cba414f5018/Koulutussopimusmalli+sv.pdf

https://minedu.fi/documents/1410845/4246307/Oppisopimusmalli+sv/3a743d45-1389-4c35-9674-16080e2b9d18/Oppisopimusmalli+sv.pdf