Respons på utvecklingen av kunnandet INFO

Responsens betydelse

 • Respons handleder och uppmuntrar studerade att nå de uppställda målen
 • Respons möjliggör ändringar i verksamheten
 • Respons synliggör det kunnande som redan finns och det kunnande som saknas
 • Respons utvecklar studerande självbedömningsförmåga
 • Respons stärker studerandes självbild och professionella tillväxten
 • Responsdiskussionen är en gemensam yrkesmässig utvecklingssituation för alla parter

Respons ges på följande sätt

 • Konkret hur studerandes kunnande utvecklats
 • Respons på hur studerande genomfört överenskomna uppgifter och hur fungerar i arbetsgemenskapen samt hur utbildningen som genomförs på arbetsplats förverligas
 • Muntlig och skriftlig respons
 • Respons i en digital miljö
 • I responsdiskussionen ges alltid talturen först till studerande (självbedömning)
 • Kommer överens om sättet att ge respons i periodens inledningsskede

Tidtabell för givandet av respons

 • Inledande respons/identifiering av kunnande -> motiverar studerande
 • Respons under perioden/avtalet -> Vad skall ännu lära sig
 • Avslutande respons -> responsen dokumenteras
 • Ges under hela perioden dagligen/veckovis
 • Respons på lärandet under hela perioden och följande mål för för utvecklingen av kunnandet