Open day instruktioner

INSTRUKTIONER FÖR OPEN DAY

 

Skapa formulär och övriga filer i ert eget system med följande instruktioner och modeller som utgångspunkt.

 

1. Planera genomförandet

Kom överens med din förman om Open day-besöket och om praktiska saker som gäller besöket.

 

2. Hitta en arbetsplats och kom överens om ett besök

Ta kontakt med en arbetsplats och kom överens om besöket.

Informera medarbetare och ansvarspersoner om arbetsplats och besöksdag. Det här motverkar att flera personer kontaktar samma företag. Du kan använda en databas eller en excelfil som delas med personalen för att samla deltagaruppgifterna.

 
3. Förbered dig för besöket

Förbered dig inför besöket genom att bekanta dig med materialet om den nya yrkesutbildningen samt ta med och lämna kvar valda delar av material på arbetsplatsen. Du kan med fördel använda Bästa kunnande material.

 

4. Besök arbetsplatsen!

Träffa arbetslivsrepresentanten enligt den avtalade tidtabellen.
Under besöket kan du använda dig av färdigt utarbetade frågor 

Länk till frågorna.

Beroende på besökets längd och på arbetslivsrepresentanten är målet att också följa dennes arbetsdag och diskutera andra frågor som gäller arbetsliv och samarbete.

 

5. Uppföljning efter besöket

Besvara frågorna om du inte har gjort det tidigare. Ge respons på Open day -konceptet elektroniskt och dela med dig av dina erfarenheter inom teamet och organisationen.