Open day instruktioner

INSTRUKTIONER FÖR OPEN DAY

Skapa formulär och övriga filer i ert eget system med följande instruktioner och
modeller som utgångspunkt.

1. Kom överens om deltagande.
Kom med överens med din förman om Open day-besöket och om praktiska saker
som gäller besöket.

2. Hitta en arbetsplats och kom överens om ett besök.
* Skriv in arbetsplatsen och besöksdagen på Open day-deltagarlistan. Det här
motverkar att flera personer kontaktar samma företag. Du kan använda en databas
eller en excelfil som delas med personalen för att samla deltagaruppgifterna.
* Ta kontakt med en arbetsplats och kom överens om besöket.

3. Förbered dig för besöket.
Förbered dig inför besöket genom att bekanta dig med materialet om den nya
yrkesutbildningen samt ta med och lämna kvar valda delar av material på
arbetsplatsen. Exempel på befintligt material och infografer finns nedan.

4. Hälsa på!
Träffa arbetslivsrepresentanten enligt den avtalade tidtabellen.
Inför besöket hittar du färdigt utarbetade frågor på den elektroniska plattformen och
de här frågorna ska du ställa under besöket. Fyll i enkäten på den elektroniska
plattformen antingen under besöket eller i efterhand ifall du skriver ner svaren på
en pappersblankett under besöket. Länk till frågorna.

Beroende på besökets längd och på arbetslivsrepresentanten är målet att också följa
dennes arbetsdag och diskutera andra frågor som gäller vardag och samarbete.

Skriv ut anvisningen