Yhteydenpito INFO

Yhteydenpidosta sovitaan yhteisesti: millä tavoin, kuinka usein, myös muutoksista ilmoittaminen

Opettaja varmistaa, että työpaikkaohjaajalla ja opiskelijalla on tarvittavat yhteystiedot.

Työpaikan velvollisuus on ilmoittaa oppilaitokselle opiskelijan työtehtäviä tai työoloja koskevat olennaiset muutokset. Oppilaitoksen velvollisuutena on ilmoittaa työpaikalle koulutuksessa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista.