Internationellt lärande i arbetslivet

 Den lärande förvärvar kunnande i en internationell lärmiljö och den studerande har möjlighet att höja sin yrkesskicklighet när språkkunskaperna utvecklas och på samma gång knyta långsiktiga internationella kontakter.