Tukea tarvitseva opiskelija

Ohjatessaan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua opettajan tulee tunnistaa opiskelijan vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä arvioida opiskelijan henkilökohtainen ohjaustarve elämäntilanne huomioiden. Tähän sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen kokonaisvaltaisesti.

Lähde: Rohkeasti uudistumaan, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet raportti s. 14.

Tälle sivustolle on koottu linkkejä kaikkiin niihin toimintamalleihin ja materiaaleihin, joista erityistä tukea tarvitseva opiskelija hyötyy omalla opiskelupolullaan ja työelämässä opiskelussaan.