Tukea tarvitseva opiskelija

Ohjatessaan opiskelijan yksilöllistä opintopolkua opettajan tulee tunnistaa opiskelijan vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä arvioida opiskelijan henkilökohtainen ohjaustarve elämäntilanne huomioiden. Tähän sisältyy myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaaminen ja ohjaaminen kokonaisvaltaisesti.

Lähde: Rohkeasti uudistumaan, opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet raportti s. 14.

Tälle sivustolle on koottu linkkejä kaikkiin niihin toimintamalleihin ja materiaaleihin, joista erityistä tukea tarvitseva opiskelija hyötyy omalla opiskelupolullaan ja työelämässä opiskelussaan.

28.10.2021

Timantti2-hankkeessa on tuotettu Tukimateriaali ammatillisten tutkinnon osien arvioinnin mukauttamiseen. Materiaali on tarkoitettu opettajien, ohjaajien, työpaikkaohjaajien ja muiden työelämän edustajille tueksi osaamisen arvioinnissa, kun laaditaan mukautettuja yksilöllisiä arviointikriteerejä.

Mukautetut arviointikriteerit perustuvat suoritettavan tutkinnon perusteisiin. Mukautetut arviointikriteerit ovat yksilöllisiä ja niiden lähtökohtana on tutkinnon perusteissa kuvattu tyydyttävän 1-tason osaaminen. Mukautettu arviointiasteikko on viisiportainen. Mukautetun kiitettävän tason arvioinnin kriteerit ovat alle tutkinnon perusteissa määritellyn tyydyttävän 1-tason. Yksilöllisiä arviointikriteerejä laadittaessa on tärkeä pitää mielessä työelämässä tarvittava osaaminen ja muun muassa työturvallisuuteen liittyvä osaaminen.

YouTubesta löydät aiheeseen liittyvän ohjevideon: PP1 Timantti2 Arvioinnin mukauttamisen tukimateriaalin ohjeistus – YouTube