Perehdytyksen tarkistuslista

Tarkistuslista opettajalle työpaikkaohjaajan perehdytykseen

Työelämä odottaa oppilaitokselta ja opettajalta yhtenäisiä työelämässä oppimisen ohjauksen käytäntöjä, laatua ja oikea-aikaista tukea työpaikkaohjaajille:

  • Tavoitteena on säädösten mukainen ja valtakunnallisesti tasalaatuinen perehdytys työpaikkaohjaajille
  • Perehdytys kannustaa työpaikkaohjaajia osallistumaan laajempiin valmennuksiin
  • Opettaja ja työpaikkaohjaaja sovittavat yhteen työpaikan työtehtävät ja tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Tarkistuslista työelämässä oppimista ohjaavalle opettajalle sisältää asiat, jotka työpaikkaohjaajan ja opiskelijan kanssa tulee keskustella ja sopia. Tarkistuslistaan on liitetty inforuudut, joissa kuvataan, mitä eri vaiheissa tulee huomioida.

Työpaikkaohjaajan perehdytyksen muistilista (TULOSTETTAVA VERSIO)

Versio 2. Perehdytyksestä kaikille työpaikkaohjaajille

Suositus: tehtävä viikon kuluessa jakson alkamisesta

1. Esittäytyminen INFO

Osapuolet (opettaja, opiskelija, työpaikkaohjaaja)

(Oppisopimuksessa lisäksi esimies)

2. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) INFO

Tutkinto ja tutkinnon osa

Ammattitaitovaatimukset / Hoks-siltä osin kun liittyy työpaikalla oppimiseen, myös tulevat tutkinnon osat.

Henkilökohtaiset osaamistavoitteet työpaikalla ja tulevaisuudessa. (uraohjaus)

3. Työtehtävät, jotka vastaavat tutkinnon osan tavoitteita INFO

Työtehtävien nimeäminen HOKS ruutuun

Työtehtävien aikatauluttaminen HOKS ruutuun

4. Palaute osaamisen kehittymisestä INFO

Palautteen merkitys oppimisen eri vaiheissa

Palautteen antamisen muodot

Palautteen antamisen aikataulu

5. Osaamisen arviointi (näyttö) INFO

Näytön sisältö ja toteutus (miten, milloin)

Näytön aikataulu ja kesto

Näytön arvioijat

Opiskelijan arvioinnin oikaisumenettely

6. Sopimusmuodon esittely INFO

Opettaja kertaa mistä sopimuksesta on kysymys

Sopimuksen vastuut ja velvoitteet

Sopimuksen allekirjoitukset

7. Työpaikkaohjaaja perehdyttäjänä INFO

Työpaikan käytännöt ja säännöt

Työturvallisuus

Ammatillisen kasvun tukeminen

8. Yhteydenpito INFO

Yhteydenpidon muodot (työpaikkakäynnit, puhelin, muu)

Seuraava käynti/yhteydenotto

Yhteystiedot

9. Muut kysymykset (opiskelijan ja tarpeen mukaan)  INFO

Nuori/kokematon opiskelija (työelämätaidot)

Maahanmuuttaja (kieli- ja työkulttuurihaasteet)

Erityisen tuen tarpeessa oleva opiskelija

Opiskelijan odotukset ja toiveet yhteistyölle

Oman organisaation työpaikkaohjaajavalmennukset

Tarpeen mukaan perehdytys työelämässä oppimisen aikana käytettävään tietojärjestelmään

Ohjaan.fi käyttö työpaikkaohjaajan itseopiskelumateriaalina