HOKS INFO 

Opettajan tulee kerrata opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle mikä on HOKS. HOKS on opiskelijan osaamisen kehittämisen suunnitelma, joka antaa raamit opinnoille. HOKS laaditaan opintojen alkaessa ja sitä päivitetään opintojen ajan. Työnantaja osallistuu HOKSin laadintaan ja päivittämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen osalta. Tämä keskustelu on juuri tätä toimintaa. Työpaikkaohjaajalla on velvollisuus ilmoittaa opettajalle, mikäli opinnot eivät etene.

Mikä on HOKS:

Ohjaan.fi 

Opettajan tulee kerrata opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle mistä tutkinnosta ja tutkinnon osasta on kysymys. Opettajan tulee varmistaa, että kaikki osapuolet tietävät, mitkä ovat tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja mistä ne löytyvät (ePerusteet).