Yhteiset tutkinnon osat työelämässä oppien 

Opiskelija hankkii ja osoittaa yhteisten tutkinnonosien osaamista työelämässä. Esimerkiksi opiskelijan työpaikassa voi työskentelykielenä olla englanti tai suorittaa erilaisia laskutoimituksia.