Övriga frågor INFO

Ohjaan.fi material kan användas inom följande teman:

Sådana studerande, sådan handledning
Individuell handledning till studerande
Studerandes egen presentation
Mer material som stöder utbildning som ordnas på en arbetsplats
Att beakta kulturbakgrund i handledningen
Studerandes självbedömning