Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus

Erityisen tuen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa

Tässä Podcastissa Anu Raudasoja ja Minna Seppälä keskustelevat ammatillisen koulutuksen erityisen tuen järjestämisestä ja opettajien osaamistarpeista. Keskustelu pohjautuu Parasta osaamista verkostohankkeessa tehtyyn opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatun kyselyn tuottamiin tuloksiin ja sen pohjalta laadittuun artikkeliin ”Erityisen tuen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa”. Mitä ajatuksia podcast ja artikkeli herättävät?


Olen Minna Seppälä ja työskentelen Tampereen ammattikorkeakoulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lehtorina ja projektipäällikkönä. Pääosa työstäni koostuu pedagogisista täydennyskoulutuksista sekä kehittämishankkeista. Toimin niissä asiantuntijana sekä projektipäällikkönä. Työskentelen myös ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa opettajana. Koulutukseltani olen KM, ammatillinen erityisopettaja, opettaja sekä työnohjaaja. Lisäksi olen opiskellut oppilaitosjohdon JETin. Minulle on tärkeätä inklusiivinen pedagogiikka. Siitä mielelläni puhun ja sitä kehitän. Parhaillaan tutkin ammatillisen opettajan ja opiskelijoiden kokemuksia inklusiivisesta ammatillisesta koulutuksesta.

Olen Anu Raudasoja ja toimin HAMK ammatillisella opettajakorkeakoululla koulutuspäällikkönä ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa ja opinto-ohjaajakoulutuksessa sekä HAMK Edussa ammattiosaamisen tutkimuspäällikkönä. Olen koulutukseltani kasvatustieteen tohtori pääaineenani erityispedagogiikka. Lisäksi olen ammatillinen opettaja, erityisopettaja ja opinto-ohjaaja. Innostun ammatillisen osaamisen kehittämiseen liittyvistä asioista esim. osaamisidentiteetistä, uraohjauksesta, erityisestä tuesta ja laadusta. Viime aikoina olen tutkinut ammatillisten opettajien osaamiseen liittyviä asioita sekä osaamisidentiteettiä.

________________________________________________________________________________

Arvioinnin komponentit ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi voidaan nähdä koostuvan kolmesta keskeisestä komponentista: ohjaavasta arvioinnista, joka yleensä toteutuu opiskelijalle oppimisprosessin aikana annettavan palautteen muodossa, opiskelijan itsearvioinnista ja arviointipäätöksestä, joka koskee opiskelijan saavuttamaa osaamista.

Opetushallitus on laatinut ammatilliseen koulutukseen yhdentoista kohdan ohjeistuksen osaamisen arvioinnin toteuttamista varten. Lisäksi on julkaistu erilaisia oppaita, joissa seikkaperäisesti toiminta kuvataan. Ohjaavasta arvioinnista ja itsearvioinnista ei ole olemassa vastaavia valtakunnallisia materiaaleja.

  • Miten omassa oppilaitoksessasi ohjaavaan arviointiin ja itsearviointiin on kiinnitetty huomiota: onko niitä varten tehty yhteisiä linjauksia ja/tai ohjeistuksia?
  • Miten omassa opetustyössäsi ohjaava arviointi ja opiskelijoiden itsearviointi toteutuvat?

Linkki artikkeliin


Olen Harri Keurulainen ja toimin Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yliopettajana. Olen kasvatustieteiden lisensiaatti ja ammatillinen opettaja. Olen kiinnostunut erityisesti oppimisen ja osaamisen arvioinnin kysymyksistä niin opillisena kuin käytännöllisenäkin asiana.