Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus

Erityisen tuen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa

Tässä Podcastissa Anu Raudasoja ja Minna Seppälä keskustelevat ammatillisen koulutuksen erityisen tuen järjestämisestä ja opettajien osaamistarpeista. Keskustelu pohjautuu Parasta osaamista verkostohankkeessa tehtyyn opetus- ja ohjaushenkilöstölle suunnatun kyselyn tuottamiin tuloksiin ja sen pohjalta laadittuun artikkeliin ”Erityisen tuen järjestäminen ja opettajien osaamistarpeet ammatillisessa koulutuksessa”. Mitä ajatuksia podcast ja artikkeli herättävät?

________________________________________________________________________________

Arvioinnin komponentit ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi voidaan nähdä koostuvan kolmesta keskeisestä komponentista: ohjaavasta arvioinnista, joka yleensä toteutuu opiskelijalle oppimisprosessin aikana annettavan palautteen muodossa, opiskelijan itsearvioinnista ja arviointipäätöksestä, joka koskee opiskelijan saavuttamaa osaamista.

Opetushallitus on laatinut ammatilliseen koulutukseen yhdentoista kohdan ohjeistuksen osaamisen arvioinnin toteuttamista varten. Lisäksi on julkaistu erilaisia oppaita, joissa seikkaperäisesti toiminta kuvataan. Ohjaavasta arvioinnista ja itsearvioinnista ei ole olemassa vastaavia valtakunnallisia materiaaleja.

  • Miten omassa oppilaitoksessasi ohjaavaan arviointiin ja itsearviointiin on kiinnitetty huomiota: onko niitä varten tehty yhteisiä linjauksia ja/tai ohjeistuksia?
  • Miten omassa opetustyössäsi ohjaava arviointi ja opiskelijoiden itsearviointi toteutuvat?

Linkki artikkeliin