Arbetsuppgifter, som motsvarar målen för kunnandet i examen INFO

Att definiera arbetsuppgifterna är centralt i introduktionen. Det är viktigt att alla parter vet, vilka arbetsuppgifter studerande gör på arbetsplatsen och hur dessa motsvarar kraven på yrkesskicklighet. Yrkesutbildningens uppgift är att producera kunnande, som man klarar sig med i framtidens arbetsliv. När arbetsplatsens möjligheter, behov och tidtabeller tas i beaktande, kan arbetsplatsens arbetsinsats i form av tid och handledning under perioderna av utbildning på arbetsplats, återbetalas som nytta för arbetsplatsen.

I samband med att man definiera arbetsuppgifterna kan man också ta i beaktande kommande delar av examen och uppgifter i samband med dessa.  Då är det också lämpligt att diskutera allmänna arbetslivskunskaper.

Vad lär man sig på arbetsplatserna? Ohjaan.fi