Osaamistarveselvitys – Raportti

Opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee tukea uudenlaisen osaamisidentiteetin rakentamiseen

 Parasta osaamista –verkostohankkeessa toteutetun osaamisvaatimusten ja -tarpeiden selvityksen mukaan ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee rohkeutta ja vahvaa yhteisöä muuttuvan opettajuuden ja työn laaja-alaistumisen tueksi. Ammatillinen koulutus tulee nähdä uusin silmin uuden toimintalainsäädännön ja uusien tutkinnon perusteiden myötä. Moni asia muuttuu ja antaa mahdollisuuden uudenlaisen oppimis- ja toimintakulttuurin luomiseen, mutta vaatii myös uudenlaista osaamista.

Selvitys toteutettiin Parasta osaamista –verkostohankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä. Siihen osallistui 1476 ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajaa, joiden lisäksi kuultiin työelämän edustajien ja opiskelijoiden näkemyksiä.

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstön keskeisimmiksi osaamistarpeiksi nousivat:

  1. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ohjaaminen
  2. Työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen
  3. Ohjausosaaminen
  4. Uudenlaiset oppimisen tavat ja mahdollisuudet
  5. Oman työn johtaminen ja kehittäminen
  6. Koulutuksen järjestäjän laadunhallinta

Jotta opettaja voi päästä työssään ja toiminnassaan uudelle tasolle, hänen on oltava rohkea kokeilija ja pedagogiikan uudistaja. Tämän tueksi oppilaitoksissa tarvitaan vahvaa osaamisen johtamista, jotta jokainen opettaja pääsee kehittämään itselleen parasta osaamista, jolla ohjata opiskelijaa kohti oppimisen mahdollisuuksia.

Lataa Rohkeasti uudistumaan! Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamistarpeet -raportti tästä