Työpaikkaohjaaja perehdyttäjänä INFO

Työpaikan käytännöt 

 • Opettaja varmistaa, että  työpaikansäännöt ja käytänteet on käyty läpi (työaika, työvaatteet, tauot kuuluvat myös opiskelijalle, matkapuhelimen käyttö, poissaoloista ilmoittaminen, tupakointi ym.)
 • Vaitiolovelvollisuus

 

Työturvallisuus 

Käydään yhdessä läpi alakohtaiset riskitekijät, jotka huomioitava työskentelyssä. Apuna voidaan käyttää perehdyttämislomaketta turvallisuusasioihin

 • Työn vaara- ja haittatekijät
 • Nuorilta kielletyt ja vaaralliset työt
 • Työturvallisuusohjeet
 • Työvaatetus ja henkilönsuojaimet
 • Kulkutiet ja liikkuminen / hätäpoistumistiet
 • Vaaroista ja vioista ilmoittaminen
 • Työkyvyn ylläpito ja ergonomia
 • Siisteys ja järjestys ja jätteiden käsittely

 

Työpaikkaohjaaja ammatillisen kasvun tukena 

 • Auta opiskelijaa asettamaan realistiset tavoitteet
 • Opeta pala kerrallaan
 • Kannusta opiskelijaa sitkeyteen
 • Älä vaadi keskittymistä moneen asiaan kerralla
 • Ohjaa työtaidon ydinkohtien tunnistamisessa
 • Osoita mielekäs asiayhteys opitun ja uuden asian välille
 • Kuuntele ja kuule
 • Esitä kysymyksiä
 • Ole empaattinen
 • Anna vastuuta
 • Hyödynnä opiskelijan vahvuuksia
 • Ota opiskelija mukaan työyhteisöön
 • Anna onnistumisen iloa!