Esittäytyminen INFO

Esittäytyminen voi tuntua itsestään selvältä. Opiskelijalle ei aina kuitenkaan ole selvää, onko työpaikan edustaja työpaikkaohjaaja vai esimies, kuka häntä ohjaa, tai keneltä voi kysyä neuvoa. Esittäytymisen yhteydessä onkin hyvä mahdollisuus kerrata eri osapuolten roolit ja vastuut ohjauksessa.

Työpaikkaohjaaja suunnittelee, ohjaa, antaa palautetta ja mahdollisesti myös arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla. Työpaikkaohjaaja onnistuu tässä, kun hän on oman alan ammattilainen, tuntee opiskelijan oppimistavoitteet ja niihin liittyvän tutkinnon/tutkinnon osat ja saa tehtävään perehdytyksen opettajalta. Tärkeää on myös, että työpaikkaohjaaja on motivoitunut ohjaukseen.

Opettaja vastaa opiskelijan työelämässä oppimisen jaksosta kokonaisuutena. Opettaja vastaa työpaikkaohjaajan perehdyttämisestä ja opiskelijan ohjeistamisesta jaksolle sekä osaamisen arvioinnista näytössä. Opettajan tehtävään kuuluu myös yhteydenpito sekä työpaikkaohjaajaan että opiskelijaan jakson aikana.

Lisää eri osapuolten rooleista Ohjaan.fi sivustolla:

Mihin työpaikkaohjaajaa tarvitaan?

Opettaja ja verkostot ohjaajan tukena