Työtehtävät INFO

Työtehtävien nimeäminen on perehdyttämisen tärkeimpiä vaiheita. On tärkeää, että kaikki osapuolet tietävät, mitä tehtäviä opiskelija työpaikalla tekee ja miten ne vastaavat ammattitaitovaatimuksia. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla pärjätään tulevaisuuden työelämässä. Kun työpaikan mahdollisuudet, tarpeet ja aikataulut huomioidaan niin työpaikan työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoihin panostama aika ja ohjauskin palautuu takaisin työpaikalle hyötynä.

Työtehtäviä määriteltäessä voidaan huomioida myös tulevat tutkinnon osat ja niihin liittyvät tehtävät.

Tässä kohtaa on mahdollisuus keskustella myös yleisistä työelämätaidoista.

Mitä työpaikoilla opitaan?

Ohjaan.fi