Arviointioppaat ja muistilistat

Osaamisen arviointioppaat 

Arviointi on yksi tärkeä osa opiskelijan opintopolkua – eräänlainen huipentuma siitä, mitä on saatu aikaan ja millainen osaaminen opiskelijalle on muodostunut. Arviointi ei ole yksinkertaista ja usein siihen voivat vaikuttaa myös sellaiset tekijät, joilla ei sillä hetkellä pitäisi olla merkitystä lopputulokseen. Opettajalla arviointiin liittyvä osaaminen on yksi keskeinen osa alue ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa. Tämän lisäksi arviointiosaamista tarvitsevat myös työpaikkaohjaajat ja muut työelämän edustajat, jotka ohjaustyön lisäksi osallistuvat myös opiskelijan osaamisen arviointiin.

Osaamisen arviointioppaat opiskelijalle, työpaikalle ja opettajalle tukevat arvioinnin suunnittelua ja osaamisen arviointia tutkinnon perusteiden kriteereiden mukaan.  Arviointioppaat läydät TÄSTÄ

 

Muistilistat 

Millaisia valmisteluja tarvitaan, kun opiskelija aloittaa oppimisen työpaikalla? Kuka toimii työpaikkaohjaajana ja miten työpaikkaohjaus toteutetaan? Mitkä työtehtävät tukevat opiskelijan osaamistavoitteita ja urasuunnittelua? Mitä palautteen antaminen ja saaminen sekä opintojen seuranta tarkoittavat?  

Näitä ja monia muita kysymyksiä herää, kun sekä opiskelija, työpaikkaohjaaja että opettaja suunnittelevat opiskelijan työelämässä oppimista. Ammatillista koulutusta on jokseenkin mahdoton toteuttaa ilman kiinteää opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä. Toimijoita on monia, asioita leijuu ilmassa eikä arjen keskellä pysty aina kokoamaan ajatuksia, mitä kaikkea työelämäsä oppimiseen liittyy.

Muistilistat työelämässä oppimiseen opiskelijalle, työpaikkaohjaajalle ja opettajalle tukevat oppimisen suunnittelua, ohjausta, palautetta ja urasuunnittelua tavoitteiden saavuttamiseksi. Muistilistat löydät TÄSTÄ