Tagged: ammatillisen koulutuksen uudistus

Ohjausosaamista ammatillisille ohjaajille

Tavoitteet: Koulutusprosessiin osallistuja tarkastelee ja kehittää omaa ohjausosaamistaan ja rakentaa uutta ohjausosaamista suhteessa aikaisempaan osaamiseensa. Osallistuja löytää uusia näkökulmia ja menetelmiä ohjaustyöhönsä yksilö- ja ryhmätasolla. Ajankohta ja keskeiset sisällöt: Ennakkotehtävä: Kuvaa case, jonka koit...

TSL: Ammatillisen koulutuksen uudistusta ei tunneta riittävästi työpaikoilla

TSL: Ammatillisen koulutuksen uudistusta ei tunneta riittävästi työpaikoilla

Ammatillisen koulutuksen uudistus tuli voimaan vuoden 2018 alusta. Uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Jotta tavoite toteutuisi, tarvitaan työpaikoille lisää osaamista ja resursseja opiskelijoiden ohjaamiseen, osoittaa Työterveyslaitoksen selvitys, joka toteutettiin Työväen Sivistysliitto...