Tagged: ammatillisen koulutuksen uudistus

Ohjausosaamista ammatillisille ohjaajille

Tavoitteet: Koulutusprosessiin osallistuja tarkastelee ja kehittää omaa ohjausosaamistaan ja rakentaa uutta ohjausosaamista suhteessa aikaisempaan osaamiseensa. Osallistuja löytää uusia näkökulmia ja menetelmiä ohjaustyöhönsä yksilö- ja ryhmätasolla. Ajankohta ja keskeiset sisällöt: Ennakkotehtävä: Kuvaa case, jonka koit...