Tagged: Oman_työn_johtaminen

Erityisen tuen verkko-opinnot

Tavoitteet Verkko-opintojen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön erityiseen tukeen liittyvää osaamista.  Verkkokurssilla tarkastellaan erityistä tukea opetus- ja ohjaushenkilöstön työn näkökulmasta.   Verkkokurssi koostuu neljästä toisiaan täydentävästä osiosta Opettajan eettinen osaaminen 2 op Henkilökohtaistaminen...

Parasta osaamista -verkostohankkeen työkalut ja toimintamallit käyttöösi

Parasta osaamista -verkostohankkeessa on tuotettu oppilaitosten yhteistyönä useita erilaisia työkaluja ja toimintamalleja työsi tueksi. Nämä otetaan valtakunnallisesti käyttöön OKM:n ohjeistuksen mukaisesti. Parasta osaamista -verkostohankkeen vuoden 2019 toiminnan tavoitteena on, että hankkeen työkalut, materiaalit ja koulutukset tavoittavat...

Luotsiopettajuus Omniassa webinaari

Tule benchmarkkaamaan Omnialaista Luotsiopettajamallia.  Webinaari on suunnattu koulutuksen järjestäjien johdolle ja kehittämistehtävissä toimiville henkilöille.   Keskiviikkona 8.5.2019 klo.14.00-15.00.     Työelämän ja ammatillisen koulutuksen muutokset edellyttävät koulutuksen järjestäjiltä toimivia malleja opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen ja laadukkaan toiminnan varmistamiseen.    Luotsiopet -mallissa luotsiopettaja ohjaa, auttaa...

Oman työn johtaminen ja kehittäminen, Tiimibuusteri 3

Koulutuksen tavoite Haluatko kehittää tiimiopettajuutta? Tiimibuusteri-työpajoissa valmennetaan opetus- ja ohjaushenkilöä kehittämään tiimityötaitoja, yhteisopettajuutta sekä tuetaan osaamisen avointa jakamista. Koulutuksen sisältö, 2 erillistä työpajaa oma vastuu tiimityötaitojen kehittämisestä, tiimihengestä ja hyvästä työilmapiiristä yhteinen vastuunotto ja...

Oman työn johtaminen ja kehittäminen, Tiimibuusteri 1

Koulutuksen tavoite Haluatko kehittää tiimiopettajuutta? Tiimibuusteri-työpajoissa valmennetaan opetus- ja ohjaushenkilöä kehittämään tiimityötaitoja, yhteisopettajuutta sekä tuetaan osaamisen avointa jakamista. Koulutuksen sisältö, 2 erillistä työpajaa      oma vastuu tiimityötaitojen kehittämisestä, tiimihengestä ja hyvästä työilmapiiristä yhteinen...

Yhteisöllisyys pedagogiikan perustana

Tavoitteet ja toteutustapa: Tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöä kehittämään ja edistämään tiimityötä sekä verkostoissa toimimista.  Aluksi määritellä yhdessä lähiesimiehen kanssa tarkoituksenmukaiset kehittämistehtävät, jotka edistävät ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa yhteisöllisenä toimintana. Tiimin kehittämistehtäviä työstetään...

Non-stop-verkkokoulutus: Opettajan työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämä- ja verkostoyhteistyöhön liittyvää osaamista opetus- ja ohjaushenkilöstön oman työn näkökulmasta. Koulutuksessa tutustutaan verkostoissa toimimisen ja työelämäyhteistyön erilaisiin mahdollisuuksiin ja toimintatapoihin sekä niiden soveltamiseen oman organisaation strategian mukaisesti. Koulutuksessa on...

Oman työn johtaminen ja kehittäminen, Seinäjoki

Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja osaa johtaa omaa työtään, toimia työyhteisön muuttuvissa tilanteissa, toimia verkostoissa sekä arvioida omia lähtökohtiaan oman työn johtamisessa. Koulutus on suunnattu oppilaitosten luotsiopettajille ja oman työn johtamista tarkastellaan...

Non-stop-verkkokoulutus: Opettajan työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämä- ja verkostoyhteistyöhön liittyvää osaamista opetus- ja ohjaushenkilöstön oman työn näkökulmasta. Koulutuksessa tutustutaan verkostoissa toimimisen ja työelämäyhteistyön erilaisiin mahdollisuuksiin ja toimintatapoihin sekä niiden soveltamiseen oman organisaation strategian mukaisesti. Koulutuksessa on...

Non-stop-verkkokoulutus: Opettajan työelämä-, verkosto- ja asiakkuusosaaminen

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämä- ja verkostoyhteistyöhön liittyvää osaamista opetus- ja ohjaushenkilöstön oman työn näkökulmasta. Koulutuksessa tutustutaan verkostoissa toimimisen ja työelämäyhteistyön erilaisiin mahdollisuuksiin ja toimintatapoihin sekä niiden soveltamiseen oman organisaation strategian mukaisesti. Koulutuksessa on...