Tagged: Kurser_på_svenska

Nya sätt och möjligheter att lära- webinarserie

Målsättning Under webinarserien ser vi på den nya yrkesutbildningen, aktuella och kommande möjligheter för lärarskapet, organisationen, studerande och arbetslivet. Vi söker och finner nya synvinklar på det egna arbetet och delar erfarenheter från den...

Nya sätt och möjligheter att lära- webinarserie

Målsättning Under webinarserien ser vi på den nya yrkesutbildningen, aktuella och kommande möjligheter för lärarskapet, organisationen, studerande och arbetslivet. Vi söker och finner nya synvinklar på det egna arbetet och delar erfarenheter från den...

0

Lärarens arbetslivs-, nätverks- och kundkompetens

Målsättning Deltagaren förstår betydelsen av utbildningsanordnarens samarbete med arbetsliv och övriga intressenter i yrkesutbildningen. Deltagaren tar i beaktande arbets- och näringslivets behov inom branschens verksamhetsområde när utbildning planeras, genomförs och utvecklas.   Utbildningens centrala innehåll...