Tagged: Henkilökohtaistaminen ja ohjaus

Työpaja opetus- ja ohjaushenkilöstölle – Perehdytään yhdessä arvioinnin oppaisiin ja työkaluihin, Oulu

Työpaja opetus- ja ohjaushenkilöstölle – Perehdytään yhdessä arvioinnin oppaisiin ja työkaluihin, Oulu Ovatko Parasta osaamista – verkostohankkeessa kehitetyt osaamisen arviointioppaat jo sinulle tuttuja? Haluatko apua ja vinkkejä arviointioppaiden käyttöönottoon? Miten voit hyödyntää arvioijien perehdytyksen...

Henkilökohtaistaminen 5 op, Jyväskylä

Tässä koulutuksessa osallistujat kehittävät henkilökohtaistamisessa tarvittavaa ohjaus- ja arviointiosaamistaan sekä kykyä arvioida omaa osaamistaan henkilökohtaistamisen osaajana.   Koulutuksen sisällöt Henkilökohtaistamisen merkitys Opiskelijan ohjauksen tavoite Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma käytännössä Oman osaamisen tarkastelua   Koulutuksen kohderyhmä Ammatillisen...

Uraohjaus ammatillisen koulutuksen arjessa -työpaja, Kerava

Koulutuksen tavoite Työpajan tavoitteena on tukea ja antaa valmiuksia ohjaushenkilöstölle onnistuneen uraohjauksen toteutukseen ammatillisen koulutuksen eri vaiheissa.   Koulutuksen toteutustapa ja sisältö Koulutus on puolen päivän mittainen toiminnallinen lähitapaaminen/työpaja. Osallistujat voivat tuoda uraohjauksen kokemuksiin...

UUSI OPETTAJUUS – pedagogiset tuokiot

Koulutusohjelmista henkilökohtaistamiseen Parasta osaamista -hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. JAMK ja TAMK toteuttavat yhdessä pedagogiset tuokiot, joiden tavoitteena on pohtia yhdessä osallistujien kanssa ammatillisen koulutuksen...

UUSI OPETTAJUUS – pedagogiset tuokiot

Koulutusohjelmista henkilökohtaistamiseen Parasta osaamista -hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. JAMK ja TAMK toteuttavat yhdessä pedagogiset tuokiot, joiden tavoitteena on pohtia yhdessä osallistujien kanssa ammatillisen koulutuksen...

Koulutus opetus- ja ohjaushenkilöstölle – Henkilökohtaistaminen ja ohjaus 2 op, Oulu 

Koulutus opetus- ja ohjaushenkilöstölle – Henkilökohtaistaminen ja ohjaus 2 op, Oulu 

Tavoitteena on, että osallistujat kehittyvät henkilökohtaistamisessa ja saavat uusia malleja henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ohjaukseen. Koulutuksessa perehdytään omiin henkilökohtaistamisen ja ohjauksen käytäntöihin. Henkilökohtaistamisen taitojen arviointi auttaa opettajaa ja ohjaajaa tiedostamaan, mitkä tekijät ohjaavat hänen toimintaa ja miten kehittää itseään henkilökohtaistajana.  ...

Henkilökohtaistaminen, 3 op, Joensuu

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saavat valmiuksia suunnitella tutkintokohtaisia opintopolkukuvauksia yhteistyössä työelämän edustajien kanssa. Lisäksi he saavat valmiuksia ohjata opiskelijaa ja työelämän edustajia henkilökohtaistamisprosessin toteuttamiseksi tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutuksen kohderyhmä Ammatillisen koulutuksen opetus- ja...

UUSI OPETTAJUUS – pedagogiset tuokiot

Koulutusohjelmista henkilökohtaistamiseen Parasta osaamista -hankkeen avulla tuetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön työ- ja toimintatapojen uudistumista toimintaympäristön ja lainsäädännön muuttuessa. JAMK ja TAMK toteuttavat yhdessä pedagogiset tuokiot, joiden tavoitteena on pohtia yhdessä osallistujien kanssa ammatillisen koulutuksen...

Henkilökohtaistaminen ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa 9.9. – 8.10.2019 klo 9-15

Koulutuksen tavoitteet Osallistuja saa valmiuksia ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen prosessiin ja opiskelijan kokonaisvaltaiseen ohjaukseen. Kohderyhmä Ensisijaisesti luotsi-opettajina ammatillisella toisella asteella toimivat Keskeinen sisältö ja toteutus Ennakkotehtävä: Tutustu koulutuksen järjestäjän hoks-prosessiin ja ohjeistuksiin sekä hoksaajan tehtäväkuvaan....