Aihearkisto: seuranta

Miten osaaminen kehittyy?

WP_20150909_004

Ammatillisen koulutuksen koordinaattorit kokoontuivat Kalastajatorpalla 9.-10.9.2015 käynnistämään uutta hankekautta.

Päivien aikana puhutti eniten kaksi teemaa: uusi kielitaidon testausjärjestelmä OLS sekä hankkeiden laadullinen arviointi.

Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen liikkuvuuden kehittämiskohteiksi 2015-2016 on määritelty opiskelijaliikkuvuuden osalta tasa-arvon vahvistaminen mm.  tukemalla vähän liikkuvien alojen liikkuvuutta ja varmistamalla vaihtomahdollisuuksien markkinoinnin ja valmennuksen tasapuolisuus. Henkilöstön osalta huomiota tällä kierroksella kiinnitetään huomiota erityisesti valintaprosessin läpinäkyvyyteen ja toteutuneiden jaksojen vaikuttavuuteen. Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen koordinaattorit jatkavat tästä teemasta keskustelua jo 11.9.  Tavoitteena on sopia seurattavista mittareista ja seurantaprosessista vielä kuluvan vuoden aikana. Tuloksia voidaan odottaa noin vuoden kuluttua.

Lisätietoa: Rea Tuominen p. 6159

Tietoja ja tilastoja 2014

Jälleen on se aika vuodesta kun tekemiset ja tekemättömyydet on laskettu ja lueteltu. Jyväskylän ammattiopiston kansainvälisen toiminnan kehittämistä jatkettiin vuonna 2014 kuntayhtymän strategian toimenpideohjelman mukaisesti keskittyen toimenpiteisiin, joiden avulla  varmistetaan kaikille opiskelijoille monikulttuurisuus- ja kansainvälistymisvalmiudet sekä parannetaan mahdollisuuksia opiskelijoiden syventää kv-osaamistaan.

2015-01-25 15.16.24

Kotikansainvälistymisen osalta ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneita on osallistettu oppilaitoksen toimintaan entistä kokonaisvaltaisemmin. Tämä on tarkoittanut mm. saapuvien opiskelijoiden  läheisempää integrointia oppilaitoksen toimintaan esim. siten, että  vaikka pääosa jaksosta olisikin suoritettu työssäoppimalla, on saapuville opiskelijoille järjestetty opinto-ohjelmaa myös oppilaitoksessa integroiden heidät oman alansa opiskelijaryhmään. Sosiaali- ja terveysalalla on tästä erityisen hyviä kokemuksia, joista julkaistaan hieman tuonnempana oma blogijuttu.

Jyväskylän ammattiopisto vastaanotti vuoden 2014 aikana 114 opiskelijaa (lisäystä 10%) yhteensä yhdeksästä (9) maasta. Eniten opiskelijoita saapui Alankomaista (31),  Saksasta (28) ja Tsekeistä (25). Vaihtojen pituus vaihteli 2-12 viikon välillä. Keskimääräinen vaihtojen kesto oli viisi viikkoa.

Liikkuvuuden osalta Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) pilotointia jatkettiin kaikissa tutkinnoissa. Kaikkien liikkuvuusjaksojen osalta sovitaan etukäteen vaihdon aikana hankittavasta osaamisesta tietoina, taitoina ja pätevyyksinä. Vuoden 2014 aikana  on kehitetty ja kokeiltu arvioinnin dokumentointia, jotta ECVET-periaatteiden mukainen arviointi ja sen dokumentointi saadaan käyttöön vuoden 2015 aikana mahdollisimman laajasti.   Lisäksi liikkuvuuden suunnittelua ja seurantaa on edelleen systematisoitu mm. ottamalla Priimus –järjestelmä entistä paremmin käyttöön niin lähtevien kuin saapuvien opiskelijoiden dokumentoinnin osalta.

Vähintään jakson (6 vkoa) mittaisiin ulkomaan jaksoihin osallistui vuonna 2014 yhteensä 184 opiskelijaa (+4) keskimääräisen jakson pituuden ollen 7 viikkoa. Lyhyempiin  opintovierailuihin (3-8pv) osallistui lisäksi 40 opiskelijaa.  Yli jakson mittaiset (8-12 viikkoa) jaksot ovat myös lisääntyneet edellisvuodesta (+8). Liikkuvuusjaksoja toteutui yhtä lukuun ottamatta (talotekniikka) kaikissa tutkinnoissa mukaan lukien kaksi tutkintoa (pintakäsittely ja puu), joissa ei useampaan aiempaan vuoteen toteutunut liikkuvuuksia ollenkaan.

Vastaanottavien maiden osalta   lisäystä edellisvuoteen oli neljä kohdemaata (24).  Suosituimmat kohdemaat ja niiden järjestys oli sama kuin edellisenä vuonna, mutta niiden osuus on tavoitteen mukaisesti hieman pienentynyt aiemmasta. Suosituimmat maat olivat Espanja (49, -26), Saksa (28, – 7) ja Alankomaat (25, -2). Neljänneksi  jälleen sijoittunut Puola (19, + 4) on myös  tasaisesti lisännyt suosiotaan erityisesti tekniikan ja liikenteen tutkinnoissa hyvien vaihtokokemusten ansiosta.

Tarkempia seurantatietoja Jyväskylän ammattiopiston osalta löytyy maaliskuun alkupuolella intran suunnittelu ja seuranta -kansiosta.

Lisätietoja Rea Tuominen p.6159

 

Tietoa ja tilastoja 2013

Eurooppa1

 

Vuodenvaihteen tietämillä kaikki kuntayhtymän kv-toimijat kuumeisesti keräilivät tietoja viime vuoden toiminnasta ja pian onkin odotettavissa Cimon (Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus) julkaisemat valtakunnalliset tilastot kansainvälisestä toiminnasta viime vuodelta.

Jyväskylän ammattiopiston kansainvälisen toiminnan liikkuvuustavoitteena vuonna 2013 oli tarjota 200  opiskelijalle mahdollisuus vähintään jakson mittaiseen (6 viikkoa) työssäoppimis- tai opiskelujaksoon ulkomailla. Vähintään 6 viikon mittaisia vaihtoja toteutui yhteensä 180, joten lisäystä edellisvuoteen oli 16% vaikka kokonaistavoitteesta jäätiin 20 liikkujan verran.  Noin kolmasosa vaihdoista (57) toteutui hankerahoituksella (LLP, OPH) ja loput oppilaitoksen omalla rahoituksella. Vaihtojen keskimääräinen  kesto oli  seitsemän viikkoa eli myös vaihtojen kestoja pystyttiin hieman edellisvuodesta pidentämään.

Vastaanottavien maiden osalta (20)  lisäystä edellisvuoteen oli kuusi maata (Slovenia, Belgia, Malta, Kanada, USA, Brasilia). Suosituimpia kohdemaita olivat kuten aiempinakin vuosina Espanja (75), Saksa (35) ja Alankomaat (27). Espanjaan liikkuneiden määrä lisääntyi edellisvuodesta  yli 10 prosenttia, mutta suhteellinen osuus kaikista liikkujista pieneni.  Neljänneksi sijoittunut Puola (15) on myös lisännyt tasaisesti suosiotaan hyvien vaihtokokemusten ansiosta.  Lyhyempiin  opintovierailuihin (3-8pv) osallistui lisäksi 77 opiskelijaa (lisäystä n. 30%).

Opiskelijapalautteiden osalta vuoden 2013 aikana tapahtui selvää paranemista valmennuksen osalta. Yksi todennäköinen syy on vuoden alusta käyttöönotettu valmennuksen tarkistuslista. Ehkä se omalta osaltaan tekee opiskelijoillekin valmennusprosessin osaset paremmin ymmärrettäviksi? Kehittämiskohteista useimmin esiin nousivat vaihtojaksojen pituus ja äkkilähdöt. Useat opiskelijat ilmaisivat palautteen avoimessa osassa, että olisivat mieluusti olleet vaihdossa pidempään. Osa perusteli tätä lähinnä käytännön/taloudellisilla syillä (6 viikon vaihdoista ei saa korotettua opintotukea), mutta ilahduttavan moni myös oppimiseen liittyvillä syillä (‘just kun on kerenny oppimaan talon tavat niin joutuu lähtemään pois.’). Äkkilähtöjä palautteen perusteella tulee entistä vähemmän, mutta ehkä vieläkin liikaa. Näihin asioihin panostamme jatkossa.

Jyväskylän ammattiopisto vastaanotti vuoden 2013 aikana 106 opiskelijaa (lisäystä 10%) yhteensä yhdeksästä maasta. Eniten opiskelijoita saapui Saksasta (31) ja Tsekeistä (27). Vaihtojen pituus vaihteli 2-24 viikon välillä. Keskimääräinen vaihtojen kesto oli viisi viikkoa.

Tarkempia seurantatietoja Jyväskylän ammattiopiston osalta löytyy huhtikuun alkupuolella intran suunnittelu ja seuranta -kansiosta.

Ennen uusien, valtakunnallisten tilastojen julkaisemista Cimon tyylikkäitä infografiikoita voit tutkia täältä:

http://www.cimo.fi/nakokulmia/tietoa_ja_tilastoja/opiskelijoiden_ja_oppilaitosten_kv-liikkuvuus/opiskelijoiden_liikkuvuus

 

Lisätietoja: Rea Tuominen

Tietoa ja tilastoja 2012

2013-10-23 15.30.01

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO kerää ja julkaisee vuosittain tilastot kansainvälisestä liikkuvuudesta. CIMO on tilastoinut ammatillisten oppilaitosten liikkuvuutta vuodesta 2008 lähtien; sitä ennen tiedot keräsi Opetushallitus.

Nyt julkaistussa raportissa esitellään ammatillisten oppilaitosten liikkuvuuslukuja vuodelta 2012. Tilastointi koskee kaikkia opiskelijoita, jotka ovat ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä sen parissa työskenteleviä opettajia ja muuta henkilöstöä. Se kattaa siten myös oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen.

Vuonna 2012 Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä ns. pitkiin vaihtoihin (keskimäärin 6 viikkoa) osallistui 188 opiskelijaa. Alueellisesti vertailtuna ulkomaille lähtevien opiskelijoiden määrä suhteessa opintonsa aloittaneisiin on laskenut lähes kaikilla alueilla. Keski-Suomen osalta laskua on ollut 8,4%. Keski-Suomeen saapuneiden opiskelijoiden määrä (144) sen sijaan on nousuut komeasti vuodesta 2o11 (+51,6%).

Tulokset eivät kv-toimijoille tule yllätyksinä, mutta herättävät koko joukon jatkokysymyksiä. Yleisimmin liikkuvuuden esteiksi mainitut rahoituksen epävarmuus ja prosessien kirjavuus on enemmän tai vähemmän ratkaistuja. Mistä siis kiikastaa? Onko ‘tuotantoprosessissamme’, jotain kohtia joita pitää vielä viilata? Saavatko kaikki opiskelijat tasaveroisesti tietoa ja ohjausta liikkuvuuteen liittyen? Millainen on vastaanottavien kumppaneiden verkostomme – vetääkö se kaikki kynnelle kykenevät vai olisiko sitä syytä tarkastella kriittisesti? Näihin ja muihin esille nouseviin liikkuvuuden esteisiin on syytä kohdistaa tarkempaa katsetta vuoden 2014 aikana.

Cimon tilastojulkaisun löydät täältä:

http://www.cimo.fi/palvelut/julkaisut/selvitykset/tietoa_ja_tilastoja_-raportit_2_2013

Vuoden 2012 ja 2013 tarkemmat tilastotiedot on saatavissa oppilaitoksittain tammikuussa 2014 kunkin oppilaitoksen kansainvälisten asioiden koordinaattoreilta. Jyväskylän ammattiopiston seurantatietoihin vuosilta 2009-2012 voit tutustua intrassa jo nyt.

 

Rea Tuominen

Jyväskylän ammattiopisto