Aihearkisto: globaalistuminen

innoVET -tapaaminen Tanskassa

Hanna Frilander, Antti Lehtinen, Heini Pennanen, Jaana Virtanen

innoVet/ Digital Ambassador, 9 .-12.9.2018,  Århus, Tanska

InnoVet -verkostossa on mukana ammatillisen koulutuksen toimijoita viidestä maasta: GBS St. Gallen, Sveitsi, Aarhus TECH, Tanska, IBJ -verkosto, Saksa, Horizon College,  Hollanti ja Gradia, Suomi. Verkosto on tavannut aiemmin muutamia kertoja Saksassa ja Hollannissa. Verkoston tavoitteena on tutustua eri maiden digioppimisen käytänteisiin ajatuksella: ”VET glocal – a perspective for new ways of teaching, learning and training with digitalization“.

Tanskan vierailun tavoitteena oli esitellä oppilaitosten Digital Ambassador / eTutor -toimintaa ja hioa eteenpäin yhdessä Gradian ja BBS Wilhelmshaven aloittamaa Benchmark Table -ideaa. Tavoitteena on vertailla verkoston it- ja digipedagogisia käytänteitä.

Kuulimme esityksiä maiden käytänteistä. Totesimme, että ongelmat ja haasteet ovat samankaltaiset meillä kaikilla. Johtuen verkoston maiden lainsäädännöstä, käytänteistä, tulkinnoista ja koulujen toimintamalleista, ratkaisut vaihtelevat eri maissa. Esimerkiksi Hollannissa ja Saksassa on eTutor-toiminta suunnitteilla, Suomessa toiminta on alkanut jo 2009. Sveitsin eTutor-toimintamallissa kiinnostavaa oli sujuva keskusteluyhteys opettajatasolta korkeimpaan johtoon saakka. Tanska eTutor-malli oli tällä hetkellä suunniteltu tukemaan muuttuvaa digitaalista oppimisympäristöä. Meiltä Hanna ja Heini esittelivät Gradian eTutor-toimintaa verkostolle. Kiinnostusta verkostossa herätti Gradian saama kansallinen rahoitus eTutor-toiminnan kehittämiseen.

Huomioitavaa Digital Ambassador / eTutor -toiminnassa oli, että meillä resursointi oli hyvin pieni per eTutor verrattuna muihin maihin.  Esim. Hollannin tavoite eTutorille oli 2 työpäivää per viikko. eTutorin työ on sidottu koulutusalojen ja organisaation tavoitteisiin. Tanskan ja Saksan eTutor-mallit nivoutuivat pitkälti oppimisympäristöihin. Tanskassa oli resursoitu kolmelle ”superuserille” työaikaa oppimisympäristön käyttöönottoon ja digipedagogiseen tukeen (mm. verkkokurssien rakentaminen).

Tanskassa Aarhus Tech oli rakentanut digipalvelut kahden esimiehen malliksi, jossa toinen vastasi IT-tuen organisoinnista ja toinen tietoturvasta sekä strategiasta. Heidän ajatuksensa, toiminta- ja palvelumallinsa oli hyvin pitkälti samanlainen kuin meillä; käytössä oli mm. Microsoftin tuotteet. Oppimisympäristönä on ItsLearning. Heillä IT-tuessa työskentelee 10 työntekijää, jotka keskittyvät vain ja ainoastaan IT-tukeen. Meillä Digipalvelujen sisällä toimivat lisäksi opetusteknologia ja opintotietojärjestelmän tuki. Opiskelijamäärä oli suhteessa pienempi kuin Gradiassa. Oma huomiomme oli, että Digipalvelujen uusi organisointi antaa mahdollisuuksia parantaa ja kehittää palvelua yhdessä. Meidän mallimme herätti kiinnostusta.

Mielestämme verkostotapaamiset ja benchmarking ovat hyvä tapa vertailla eri maiden oppilaitosten kulttuureja ja toimintatapoja. Digipedagogiikan kenttä on vielä monimuotoinen ja osin määrittämätön. Kansainvälinen yhteistyö auttaa näkemään syntyviä työnkuvia eri maista, uudenlaiselle työlle alkaa löytyä muoto. On hyvä nähdä myös kv-verkoston avulla, että olemme joissakin asioissa digipedagogiikassa edellä ja joissakin taas olemme jäljessä esim. Sveitsin malli tiedonkulusta eTutor-mallissa.

InnoVET -verkosto kokoontuu seuraavan kerran Jyväskylässä maaliskuussa 2019.

Lisätietoja Jaana Virtanen, digipalvelut

 

GBS St. Gallen in Jyväskylä

Board  members of GBS St. Gallen from Switzerland have visited Jyväskylä Educational Consortium for two very  intensive days 24-25 August 2017. 

The visitors were given an extensive overview of the organisation, education system and all the development going on at the moment. GBS St. Gallen is since several years a partner for the media  sector (printing, photography). They are also one of the external partners in the KA2 project Commercialpolis. One of the concrete aims of this visit was to expand this cooperation to other fields and to the strategic level as well.

Amongst many other things the principals and managers of GBS St Gallen (name list below) were introduced to Finnish vocational teacher training,  development regarding digitalisation of both processes and learning, quality assurance, language teaching and guidance processes. Teacher training was presented by Harri Keurulainen, Hannele Torvinen and Tuulia Kiilavuori from JAMK Teacher Education College.

Thursday afternoon the visitors met with Principal Pirjo Kauhanen to discuss the organisational changes and the VET reform.

Friday morning was devoted to regional development and global partnerships presented by Director of Development Anu Tokila and Programme Manager Marleena Tuuri.

 

During the visit both parties found out that, although there are significant systemic level differences, there are a lot of similiarities on strategic level that can be advanced through cooperation between the two VET providers. In the more immediate future there is hope to work on issues around digitalisation as well as staff and student mobilities. We are expecting the first mobilities to take place during this school year from electrical engineering and hairdressing programmes.

Participants from GBS St. Gallen

  • Lukas Reichle, director of GBS
  • Daniel Kehl,  deputy-director of GBS, head of vocational education and training at GBS
  • Thomas Klement, head of the technical departement of GBS
  • Patrik Forrer, head of the school of design of GBS
  • Nicole Bauer, head of KSD – social care team of GBS
  • Jürg Pfeiffer, head of paedagogical advice and support team of GBS
  • Michael Andrist, head of IT at GBS

More information on the Commercialpolis project:

http://www.commercialpolis.eu/project/about-commercialpolis/ project

Picture credit: Daniel Kehl

More information: Rea Tuominen, international coordinator

 

More visitors from VWNotts

Jyväskylä Educational Consortium had the pleasure of hosting Mr. Andrew King (Director of Innovation and Strategy) and Ms. Kadri Saat (International Coordinator)  from our partner college in Mansfield, UK for three days between 10-12 April 2017.

The visit was short and intensive covering many areas of mutual interest including entrepreneurship education, management of the blended learning (VET & Adults), use of technology, plans for the future as well as relationships with employers (delivery and what part they play in VET) and relationship with HE and progressions for VET learners.

Kadri Saat, Pirjo Kauhanen and Andrew King

The visitors impressions were very positive and although the visit was short  we were able to indentify several areas where we can continue cooperation and learn from each other. When asked to mention three main takeaways from the meetings and discussions they had during their visit Andrew and Kadri mentioned the following:

Firstly,  the relationship you have with the local employers: the way you nurture these, the impact to the skills and competencies from an extended on-the-job learning and how the end competency test is often completed at the workplace.

Then, how the entrepreneurship is embedded across the college and how all students are encouraged to establish and run mini companies with the support from the college.

The partnership and strong collaborative work that you do with two local universities. The new centrally based joint company to share the resource, expertise and support the progression.”

Andrew King, Jaana Virtanen and Hanna Frilander visiting the new facilites at Harju Campus.

Kadri and Andrew would like to thank everyone who participated in their visit: Pirjo Kauhanen, Anu Tokila, Maarit Kaija, Hanna Rajala,  Niina Helin, Pia Kotro,  Sinikka Luukainen, Sari Mynttinen, Mira Ahtila, Milka Niskanen, Minna Ahokas, Jaana Virtanen, Hanna Frilander & Markku Tarvainen.

More information: Rea Tuominen p.6159

http://www.wnc.ac.uk/

Kansainvälinen toiminta esillä oppilaitoksissa Kulttuurit kotona –tapahtumassa 21.-24.11.

Jyväskylän ammattiopiston Avointen ovien viikolla vietetyn Kulttuurit kotona- tapahtuman aikana saatiin tänä vuonna nauttia upeista eri maita ja kulttuureja kuvaavista esittelypisteistä, kun koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijat esittelivät ja jakoivat kokemuksiaan kotimaistaan sekä muun muassa ulkomailla suoritetuista työssäoppimisjaksoista. Eri kulttuurit ja kansainvälinen toiminta olivat esillä muun muassa ruuan, musiikin, pukeutumisen ja postereiden muodossa. Lisäksi osana Kulttuurit kotona-tapahtumaa esitettiin Twibuke – muistakaa! –draamaelokuva, jonka kahdessa näytöksessä oli yhteensä noin 100 katsojaa.

image1image2

wp_20161124_031

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille tapahtumassa mukana olleille ja tapahtumaan osallistuneille!

MusicXchange in Munich 6-7 October 2016

IMG_3007

Band practise at Neue Jazzschool, 6 Oct 2016

Jyväskylä and Kainuu Colleges joined forces a few years ago to seek high-quality possibilities for mobility for both students and staff in music education on VET level. The task was not easy. During the first year of research, the conclusion was that many European countries did not have VET level education in music and if they did, they did not have interest in mobility or European cooperation. After the education providers that were interested and seemed to have the same kind of needs had been identified, the network partners met for the first time in Slovenia in spring 2015. The meeting was hosted by Ljubljana Music and Ballet Conservatory and the first steps to the network cooperation were taken there.

Since that first meeting the partners have come together three times: autumn 2015 (London, UK), spring 2016 (Arnhem, NL) and recently at Neue Jazzschool in Munich. Jyväskylä College was represented at the meeting by teachers Suvi Uura and Markku Rinta-Pollari and International Coordinator Rea Tuominen.

During the meeting in Munich the partners continued to work on an Erasmus+ KA2 project proposal that will be submitted in the beginning of 2017. The key themes of the project are linked to A New Skills Agenda for Europe which was published on 10 June 2016. Its focus is on equipping Europeans with the right skills in order to increase Europe’s workforce employability and to respond to changes in labour market requirements. The need for the agenda is based on the analysis that currently there is, across all sectors, a shortage of basic, digital, transversal, and entrepreneurial skills.

According to CIGN (Creative Industries Global Network, http://www.cign-education.eu/) creativity is increasingly perceived as a strategic driver for economic growth and a real asset for improving competitiveness in a knowledge-based economy. The Cultural and Creative Industries (CCIs) are knowledge and labour intensive and foster innovation, so the sector is perceived to have a huge but largely untapped potential for generation of employment and export expansion.  Not surprisingly, the creative industry as a whole is recognized as a potential high growth sector in the EU and its member states.

As the culture sector evolves and changes, so do the skills required of individuals active in the sector. The educational and training needs created by these changes can only be met by an education sector that recognises the change in demand. With digital and mobile technologies becoming an increasingly important facet of modern life, it is necessary to ensure that the skills taught in education keep pace.

The pace of innovation, the changing nature of the CCI sector, and the importance of culture to the European economy increasingly mean that many who work in this sector are essentially entrepreneurs and also cultural entrepreneurs need both an entrepreneurial mindset and business skills, which in turn means that educational supply has to keep pace.

CCIs need support to enable them to properly represent their interests and raise their concerns, as well as to create cross-border networks and platforms to help structure and strengthen the sector. Music is inherently an international industry and a successful career in music requires an extensive network beyond local, regional and national borders.

More information: Rea Tuominen (at)jao.fi