Aihearkisto: verkostot

Verkostoitumista ja vastuullisuutta Hollannissa

Teksti ja kuvat: Maiju Syvänperä

Pääsin osallistumaan Erasmus+ -henkilöstövaihtoon 14.-19.4.2024. Matkakohteeksi valikoitui Hollanti ja yhteistyöoppilaitoksiksi Deltion College Zwollessa Amsterdamin itäpuolella sekä Vista College Maastrichtin ja Sittardin kampuksilla aivan eteläisessä Hollannissa. Matkan keskeisiä tavoitteita oli havainnoida hollantilaista aikuiskoulutusta sekä vastuullisuuden toteutumista mm. liiketoiminnan opinnoissa. Luonnollisesti halusin myös luoda kansainvälisiä verkostoja paikallisiin oppilaitoksiin sekä verestää englannin kielitaitoani.

Ensimmäisenä matkani suuntasi Zwolleen ja Deltioniin. Deltion College teki vaikutuksen modernilla kampusalueellaan – kaikki oppilaitoksen n. 20.000 opiskelijaa opiskelevat samalla, valtavalla kampusalueella. Kampukselle on kulunvalvonta, joten tilat olivat erittäin siistit suuresta opiskelijamäärästä huolimatta. Toki suuri oppilaitos oli jaettu useampiin, toisiinsa yhteydessä oleviin rakennuksiin, jolloin eri aloilla oli ”omat” toimitilansa. Kampusalueelle ominaista oli erilaiset yhteisölliset tilat ja eri alojen yhteistyö näyttäytyikin oppilaitoksen vahvuutena. Esimerkiksi vastuullisuus oli integroitu osaksi kaikkia aloja ja se näkyi myös kampusalueella esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen osa-alueiden visualisoimisena eri yhteyksissä – vaikkapa WC-tiloissa oli peileissä tarrat, joissa kehotettiin säästämään vettä.

Kampusalueen ja vastuullisuusasioiden huomioimisen lisäksi vaikutuksen Deltionin toiminnassa minuun teki erittäin aktiivinen työelämäyhteistyö. Toisena vierailupäivänä jalkauduimme Zwollen keskustaan ja oppilaitoksen yhteistyöyrityksiin. Hollannissa yhteistyöyrityksen tulee suorittaa sertifikaatti voidakseen toimia työssäoppimis- tai oppisopimuspaikkana, ei yksittäisen työntekijän, kuten Suomessa. Tämä saa aikaan sen, että opiskelijat ovat työelämäjaksoilla usein samoissa työpaikoissa, jolloin opiskelijan ohjaamisesta tulee työpaikoille rutiini ja yhteistyö oppilaitokseen on aktiivista. Hollannissa opiskelijat ovat yhden päivän viikossa oppilaitoksessa opiskelemassa ja neljä päivää viikossa oppiminen tapahtuu työpaikalla. Opetusta voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Hollantilaista paikallista lounasta testaamassa
Zwollen kaupunkikeskustaa

Tärkein anti Zwollen vierailusta ei suinkaan ollut paikalliset savumakkarat, vaan uudet ideat työelämäyhteistyön toteuttamiseen. Pääsin myös lounaalle Online Marketing -ammattilaisen kanssa ja sain kotiin viemiseksi erinomaisen mielenkiintoisen työssäoppimispaikan markkinoinnin opiskelijalle. Sain myös seurata läheltä, kun belgialainen opiskelijaryhmä aloitti työssäoppimistaan zwollelaisissa yrityksissä ja totesin, että kun on tahtoa järjestää asiat, kaikki yleensä järjestyy. Suurena apuna käytännön järjestelyissä oli apuna opettajille käytössä ollut kännykkäsovellus, josta he pystyivät kootusti seuraamaan opiskelijoiden opintojen etenemistä ja esim. opintosuoritusten tilannetta.

Zwollesta matkustin Etelä-Hollantiin Maastrichtiin Vista Collegeen. Vista College sijaitsee Gradian tapaan usealla kampusalueella ja Maastrichtissa sijaitsee mm. Marketing, Communication & Events -yksikkö. Maastrichtissa opiskelee pääasiassa nuoria opiskelijoita ja tunnelma kampuksella oli vapautunut ja energinen. Minut otti vastaan markkinoinnin opettaja ja koulutuspäällikkö ja heidän johdollaan pääsin perehtymään erilaisiin kansainvälisyysprojekteihin. Kiinnostavin yhteistyöprojekti oli ”Hidden Gems”, jossa mm. suomalaiset, hollantilaiset ja espanjalaiset opiskelijat tekivät yhteistyötä tekemällä oman paikkakuntansa kiinnostavat, ”piilotetut” matkakohteet tunnetuksi. Projektille oli keskeistä yhteistyö yli valtakunta- ja toimialarajojen – opetus toteutettiin englanniksi Teamsin välityksellä ja projektiin osallistui markkinoinnin opiskelijoiden lisäksi mm. tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoita.

Maastrichtissa kiinnostavaa oli myös perehtyä opintojen rakenteeseen. Ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle opintovuodelle oli selkeät raamit ja mahdollisuus ”oikopolkuihin” opintojen nopeuttamiseksi. Lisäksi päivä- ja viikkorytmi oli selkeä: aamupäivisin oli teoriapainotteista, opettajalähtöistä opetusta ja iltapäivisin opiskelijat tekivät itsenäisesti suunnittelemiaan käytännön harjoitteita. Tämä toimintamalli tukee mielestäni erinomaisesti opiskelijoiden itseohjautuvuutta sekä opintojen yksilöllistä etenemistä.

Neljäs henkilöstövaihtopäiväni alkoi Sittardissa Vista Collegen Smart Maintenance & Processing -yksikössä. Aamupäivän teemana oli vastuullisuus ja teknologian hyödyntäminen. Sittardissa keskustelua herätti lyhytkoulutusten ja -kurssien suosio. Yhteistyö alueen teknologiayrityksiin on erittäin aktiivista ja tiivistä, minkä vuoksi kurssisisältötoiveet tulevat usein suoraan yhteistyöyrityksiltä. Yritykset tarjoavat oppilaitokselle myös opetusmateriaaleja (esim. pumput, elektroniikka), jotta opiskelijoilla on aidot valmiudet työelämään valmistuttuaan. Kampusalueella hyödynnetään lisäksi paljon digitaalisia oppimisympäristöjä.

Kampuskierros Sittardissa
Digitaalisuuden hyödyntämistä

Iltapäivällä pääsimme vierailemaan Brightlands CHILL – chemelot -alueella. Brightlands on eri oppilaitosten ja työelämän yhteinen toiminta-alue, jonka tavoitteena on edistää yhteistoimintaa, innovatiivisuutta ja työllistymistä. Brightlandsiin voidaan hakeutua työssäoppimisjaksoille ammatillisesta koulutuksesta tai siellä voidaan opiskella osana yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoja. Keskeistä Brightlandsissa on eri alan osaajien sekä työelämän yhteistyö – opiskelijat mm. ratkovat monialaisissa tiimeissä aitoja, kestävään kehitykseen liittyviä työelämän ongelmia. Brightlandsissa opiskelevat opiskelijat työllistyvät erityisen hyvin ja siksi kampus onkin todella haluttu opiskelupaikka.

Vistan Sittardin kampusalue
Brightlands CHILL -kampuksen aulatila

Henkilöstövaihtoni keskeisiä tavoitteita oli havainnoida hollantilaista aikuiskoulutusta sekä vastuullisuuden toteutumista mm. liiketoiminnan opinnoissa sekä luoda kansainvälisiä verkostoja paikallisiin oppilaitoksiin. Mielestäni em. tavoitteet toteutuivat hyvin. Matkan konkreettisia seurauksia on usean kansainvälisen työssäoppimispaikan viestiminen kollegoille, hollantilaisten opettajien vierailun Gradialle alustaminen sekä uudet ajatukset vastuullisuuden sisällyttämisestä liiketoiminnan ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opetukseen. Lisäksi työelämäyhteistyön tiivistäminen tulee työlistalleni lukuvuodelle 2024–2025.

Vierailu palveli omaa asiantuntijuuttani monella tavalla – sain perspektiiviä aikuiskoulutukseen Euroopassa sekä ajatuksia uudenlaisiin digitaalisiin koulutustoteutuksiin. Lisäksi ammatilliset verkostoni kasvoivat huomattavasti kansainvälisillä asiantuntijoilla. Jaan havaintojani henkilöstövaihdosta sekä uutta osaamistani tiimilleni esimerkiksi tiimipalavereissa.

Henkilöstövaihto toteutettiin Erasmus+ -rahoituksella.

Lisätietoja henkilöstöliikkuvuuksista: Tea Koskela ja Joonas Penttinen

Uusia logistiikan top-paikkoja ja kontakteja Puolan Wroclawista

Logistiikka-alan opettaja Janne Kaija vieraili pitkäaikaisen yhteistyökumppanin luona Puolan Wroclawissa huhtikuussa 2024. Henkilöstövaihto vahvisti entisestään sujuvaa yhteistyötä, toi uusia kontakteja, sekä tutustutti opiskelijoiden uusiin työssäoppimispaikkoihin. Matkaan sisältyi mm. vierailu yhteistyöyrityksessä, Kermissä, jossa logistiikka-alan opiskelijoita oli työssäoppimisjaksolla tänä keväänä.

Esityksen kuvat ja teksti: Janne Kaija

Henkilöstövaihto toteutettiin Erasmus+ -rahoituksella.

Lisätietoja henkilöstöliikkuvuuksista: Tea Koskela ja Joonas Penttinen

Ryhmävaihto Garmisch-Partenkircheniin

“Meillä oli onnea, saimme Erasmus+ ryhmäliikkuvuusapurahan joka mahdollisti vierailun Schulen für Holz und Gestaltung (jatkossa SHG)  Garmisch-Partenkircheniin Saksaan Itävallan rajalle keväällä 2022“, toteaa vaihdon organisoinut Gradia Jyväskylän opettaja Manu Semann. Matkassa mukana olivat myös yrityselämän edustajat Raimo Saunanen Uusiotuotetteelta ja Tom Palamo Poklossi Oy:stä. Opettajista mukana olivat Jouni M. Aho sekä Alpo Kangas Gradiasta.

Kuvat ja teksti: Manu Semann

SHG on yli 150 vuotta vanha perinteikäs ja laadukas yhteistyökoulu kaikilla mittarilla mitattuna. Saman katon alla on neljä erilaista puualan koulutusta. Gradian kannalta tärkein oli huonekalupuuseppien kisällikoulutus. Lisäksi koulussa tarjotaan myös huonekalupuuseppien mestarikoulutusta, puukuvanveiston kisällien koulutusta sekä ammattikorkeakoulutasoista koulutusta mestareille, jotka suuntautuvat huonekalumuotoiluun ja sisustusarkkitehtuuriin. Oppilaitos on usein huonekalualan messuilla mukana. He tekevät isojakin tilaustyötä esim. kirkoille ja tuovat markkinoille opiskelijoiden töiden lisäksi myös oman pienen valikoiman tuotteita, joita valmistetaan opiskelijoiden toimesta. Huonekalujen ja tuotteiden laatu on erinomainen.

Aloitimme yhteistyön ja opiskelijavaihdon SHG:n kanssa neljä vuotta sitten. Yhteistyö on ollut erittäin mukavaa ja antoisaa, vaikka korona välillä vähän hidasti asioita.

Gradian ryhmän lisäksi oppilaitoksessa oli samanaikaisesti vierailulla noin kymmenen opettajaa Horizon Collegesta, joka myös kuuluu EMEU-verkostoon ja jonka kanssa Gradian puuala on jo noin 10 vuoden ajan tehnyt hedelmällistä yhteistyötä ja toteuttanut opiskelijavaihtoja. Vierailun aikana päätettiin myös, että yhteistyöverkkostoa laajennetaan vielä ranskalaisella puualan oppilaitoksella. Kyseisen oppilaitoksen edustajat vierailivat Kankaan kampuksella ja heidän toimintansa vaikutti esittelyjen ja keskusteluiden perusteella oikein mielenkiintoiselta.

Pitkän matkapäivän jälkeen istumme kaikki yhdessä Alppien juurella ja ihailimme upea maisemia ja nautimme lämmöstä, joka virtasi alas vuoren rinteeltä. Pohdimme yhdessä, miten voisimme kehittää yhteistyöstämme vielä parempaa. Kävimme läpi viimeisimmät opiskelijavaihdot ja ideoimme tulevaa vaihtoa myös heidän kuvanveisto-osastonsa ja meidän puuartesaaniopiskelijoidemme välillä.

Seuraavien päivien aikana ryhmä tutustui koulun työtiloihin ja ihaili opiskelijoiden töitä kahdessa eri näyttelyssä. Puuseppien mestarityöt olivat esillä koulussa ja toisen vuosikurssin opiskelijat olivat opettajien johdolla valmistaneet vieraita varten oman näyttelyn, jossa heidän välityönsä olivat esillä. Nämä työt ovat toisen vuosikurssin tärkeimmät työt ja niissä käydään kisällien työn (3. vuoden päätytyö) suunnittelu- ja valmistusprosessi tarkasti läpi.  Kaikki opiskelijat olivat paikalla ja kertoivat töidensä taustoista ja prosesseista innoissaan.

Myös Paul Höflsauer ja Lucas Nürnberger, jotka olivat palanneet Jyväskylästä vaihdosta vain kaksi viikkoa aikaisemmin, esittelivät uudet, omien kisällintöidensä luonnokset. Tässä linkki heidän vaihdostaan Gradiassa:

http://luovakampus.blogspot.com/2022/05/kalusteet-primukseen-saksalaiskisallien.html

Vaihdossa mukana ollut työelämäedustaja Rauno Saunanen (Uusiotuote) raportoi vaihdon palvelleen oman osaamisen kehittämistä hyvin:

Yleisesti ottaen kaikkien uusien asioiden näkeminen tuo aina uusia ideoita ja mahdollisuuksia omaan työarkeen. Koen, että tutustuminen koulun opetussuunnitelmaan, työtapoihin, työtiloihin sekä opetusmetodeihin lisäsi valmiutta kehittää omaa työskentelyä parempaan suuntaan. Vaikka aika olikin lyhyt, niin tällainen pintapuolinenkin tutustuminen ennätti herättää kysymyksiä itselle, miten voin parantaa tekemistäni. Tämän vierailun pohjalta olen kokenut saavani yllättävänkin paljon hyviä asioita työhöni.

Reissun aikana ryhmä tutustui myös alueen yrityksiin ja museoihin sekä vieraili myös oppilaitoksesta valmistuneen taiteilijan ateljeessa.

Yhteistyö koulun rehtorin, opettajien ja opiskelijoiden kanssa on auttanut ymmärtämään heidän koulutusjärjestelmäänsä kattavasti ja syvällisesti. Yritämme poimia toimivia ratkaisuja myös omaan koulutukseemme. Koulu on todella upea ja ainutlaatuinen ja toivommekin, että kaikille puupuolen opettajille olisi mahdollista päästä kerran tutustumaan tähän upeaan oppilaitokseen. Kaikki tapaamamme opettajat ja opiskelijat olivat avoimia ja vastasivat meidän kysymyksiimme tarkasti ja kattavasti, keskustelu oli vilkasta ja tiivistä aivan koko matkan ajan.

Hirsirakentamiseen erikoistuneen Poklossi Oy:n Tom Polamo koki myös vaihdon hyväksi tavaksi verkostoitua:

Matkasta seurasi uusia tuttavuuksia, kontakteja ja tiedon karttumista koulutuksen järjestämistavoista Saksassa ja lisäksi Alankomaissa, josta oli myös vierailijoita samaan aikaan. Vierailukäynnit yrityksissä laajensivat ymmärrystä saksalaisesta yrityskulttuurista. Vierailukäynti paikallisessa ulkoilmamuseossa antoi monipuolisen katsauksen puun käytön historiaan.

Oma asiantuntijuuteni karttui, kun sain paikan päällä nähdä ja tutustua erilaiseen oppilaitokseen ja toimintatapoihin kuin Suomessa. Voin jatkossa jakaa uusia tietojani ja kokemuksiani omassa puurakentajaverkostossani hirsiveistoalan yritysten yhteisessä yhdistyksessä Suomen Hirsitaito ry:ssä, jonka hallituksen jäsen olen. Lisäksi voin hyödyntää uutta tietoani edistäessäni puurakentamiskoulutuksen kehittämistä Keski-Suomessa ja toivottavasti myös tulevissa puurakentamiseen liittyvissä opetustehtävissä.

Arviointi tapahtuu koulussa oman opettajan toimesta. Arvioitavia osa-alueita on paljon, mm. ammatillisen keskustelun taitoja arvioidaan. Myös suunnitteluvaiheet ja oman työn esittely muille arvioidaan tarkasti taulukoon, josta lopussa saadaan tarkka desimaaliluku jokaiselle opiskelijalle. Heidän vierailullaan Suomessa kävimme läpi meidän arviointikriteereitämme, ja he kiinnostuivat ajatuksesta, että mukana on ulkopuolinen yrittäjä. He pitivät kovasti meidän tavastamme käydä arviointikeskustelua yhdessä opiskelijan ja yrittäjän kanssa.

SHG:n koulun imago on niin hyvä, että moni puuteollisuuden konevalmistaja haluaa, että koulu käyttäisi heidän koneitaan. Niinpä he saavat konevalmistajilta noin 4-5 vuoden välein uudet koneet maksutta lainaksi, mikä säästää paljon koulun resursseja. Ainoastaan CNC työstökeskusten osalta säästö voi olla satojen tuhansien eurojen luokkaa.  

Etäopiskelu Teamsin kautta oli korona-aikana käytössä myös Saksassa, mutta myös siellä pyrittiin järjestämään lähiopiskelua niin paljon kuin vain oli mahdollista. Koulussa on joka vuosi monia yhteisiä tapahtumia yhteishengen vahvistamiseksi. Uudet opiskelijat otetaan sisään viettämällä yhdessä pitkää iltaa Gasthausissa, jossa eri luokat kilpailevat hauskasti yhdessä. Ihan sama mikä ryhmä saa eniten pisteitä, ekavuotelaiset voittavat aina. He käyvät yhdessä näyttelyissä, joissa he ovat usein myös itse mukana. Vuoristossa on mökki, jota opiskelijat saavat käyttää vastineeksi huoltotöistä. He käyvät kouluaikana yhdessä myös metsästämässä, kaatamassa puita sekä tietysti vaeltamassa ympäröivillä Alpeilla. Opettajien mukaan se on palkintoa kovasta työstä koulussa. Motivaatio on koulussa kova ja sinne ollaan menemättä ainoastaan sairaana. Opiskelijat pelkäävät menettävänsä tärkeitä oppeja, jos eivät pääsee kouluun.

Käynti Garmisch-Partenkirchenissä oli meidän kaikkien mukana olleiden mielestä loistava, inspiroiva ja mukaansa tempaiseva reissu. Puheenaiheita riittää vielä pitkälle tulevaisuuteen.

EMEU-verkoston puuosaston puolesta, Manu Semann

EMEU -verkostosta lisätietoja: Joonas Penttinen

Henkilöstöliikkuvuuksista lisätietoja: Marttiina Joensuu