Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2014

Tietoa ja tilastoja 2013

Eurooppa1

 

Vuodenvaihteen tietämillä kaikki kuntayhtymän kv-toimijat kuumeisesti keräilivät tietoja viime vuoden toiminnasta ja pian onkin odotettavissa Cimon (Kansainvälisen yhteistyön ja liikkuvuuden keskus) julkaisemat valtakunnalliset tilastot kansainvälisestä toiminnasta viime vuodelta.

Jyväskylän ammattiopiston kansainvälisen toiminnan liikkuvuustavoitteena vuonna 2013 oli tarjota 200  opiskelijalle mahdollisuus vähintään jakson mittaiseen (6 viikkoa) työssäoppimis- tai opiskelujaksoon ulkomailla. Vähintään 6 viikon mittaisia vaihtoja toteutui yhteensä 180, joten lisäystä edellisvuoteen oli 16% vaikka kokonaistavoitteesta jäätiin 20 liikkujan verran.  Noin kolmasosa vaihdoista (57) toteutui hankerahoituksella (LLP, OPH) ja loput oppilaitoksen omalla rahoituksella. Vaihtojen keskimääräinen  kesto oli  seitsemän viikkoa eli myös vaihtojen kestoja pystyttiin hieman edellisvuodesta pidentämään.

Vastaanottavien maiden osalta (20)  lisäystä edellisvuoteen oli kuusi maata (Slovenia, Belgia, Malta, Kanada, USA, Brasilia). Suosituimpia kohdemaita olivat kuten aiempinakin vuosina Espanja (75), Saksa (35) ja Alankomaat (27). Espanjaan liikkuneiden määrä lisääntyi edellisvuodesta  yli 10 prosenttia, mutta suhteellinen osuus kaikista liikkujista pieneni.  Neljänneksi sijoittunut Puola (15) on myös lisännyt tasaisesti suosiotaan hyvien vaihtokokemusten ansiosta.  Lyhyempiin  opintovierailuihin (3-8pv) osallistui lisäksi 77 opiskelijaa (lisäystä n. 30%).

Opiskelijapalautteiden osalta vuoden 2013 aikana tapahtui selvää paranemista valmennuksen osalta. Yksi todennäköinen syy on vuoden alusta käyttöönotettu valmennuksen tarkistuslista. Ehkä se omalta osaltaan tekee opiskelijoillekin valmennusprosessin osaset paremmin ymmärrettäviksi? Kehittämiskohteista useimmin esiin nousivat vaihtojaksojen pituus ja äkkilähdöt. Useat opiskelijat ilmaisivat palautteen avoimessa osassa, että olisivat mieluusti olleet vaihdossa pidempään. Osa perusteli tätä lähinnä käytännön/taloudellisilla syillä (6 viikon vaihdoista ei saa korotettua opintotukea), mutta ilahduttavan moni myös oppimiseen liittyvillä syillä (‘just kun on kerenny oppimaan talon tavat niin joutuu lähtemään pois.’). Äkkilähtöjä palautteen perusteella tulee entistä vähemmän, mutta ehkä vieläkin liikaa. Näihin asioihin panostamme jatkossa.

Jyväskylän ammattiopisto vastaanotti vuoden 2013 aikana 106 opiskelijaa (lisäystä 10%) yhteensä yhdeksästä maasta. Eniten opiskelijoita saapui Saksasta (31) ja Tsekeistä (27). Vaihtojen pituus vaihteli 2-24 viikon välillä. Keskimääräinen vaihtojen kesto oli viisi viikkoa.

Tarkempia seurantatietoja Jyväskylän ammattiopiston osalta löytyy huhtikuun alkupuolella intran suunnittelu ja seuranta -kansiosta.

Ennen uusien, valtakunnallisten tilastojen julkaisemista Cimon tyylikkäitä infografiikoita voit tutkia täältä:

http://www.cimo.fi/nakokulmia/tietoa_ja_tilastoja/opiskelijoiden_ja_oppilaitosten_kv-liikkuvuus/opiskelijoiden_liikkuvuus

 

Lisätietoja: Rea Tuominen

ICT as a tool for intercultural and media education

Comenius-täydennyskoulutus 24.2. – 1.3.14 Lissabonissa, teksti ja kuvat Mika Mouhu, Jyväskylän ammattiopisto

Sain vinkin hakea henkilökohtaista täydennyskoulutusapurahaa Cimon kautta. Tutustuin eri kurssivaihtoehtoihin Euroopassa ja hain Comenius apurahan kurssille: ICT AS A TOOL FOR INTERCULTURAL AND MEDIA EDUCATION. Kurssi järjestettiin Lissabonissa. Kurssin sisältönä oli muun muassa seuraavanlaisia asioita: Digital media in intercultural education, in the aspect of national educational systems- Participants’ presentations. In-depth study of cultural diversity in an international education context. The computer as a tool in teaching and learning (“The Cloud computing: dropbox, google drive, digital book…), The cultural dimensions of globalization…

Kurssi ohjelma oli hyvin tiivis, ohjelma alkoi klo 9 ja päättyi yleensä klo 22-23. Ryhmän koko oli 12 henkilöä. Opetus vaihteli luennosta ryhmätöiden tekemiseen eri osa-alueista. Kokeilimme myös käytännössä eri sovellusten käyttämistä. Jaoimme ryhmissä kokemuksiamme omista koulutussysteemeistämme ja kulttuurista tavoista. Löysimme paljon sekä yhteisiä tapoja että erilaisia tapoja toimia. Opimme paljon toisten kulttuurisista käytänteistä. Parasta kurssilla olikin yhteisten kokemusten jakaminen.

Kurssiviikkoon sisältyi myös erilaisia tutustumiskäyntejä muun muassa Sintran vanhaan kaupunkiin, Sesimbran julkiseen kirjastoon ja paikalliseen Boa Água peruskouluun Quinta do Conde:ssa. Koulussa on oppilaita monesta eri kulttuurista. Kurssilta jäi käteen muutamia uusia työkaluja omaan työkäyttööni, kontaktit muihin kollegoihin euroopassa sekä kulttuuriset kokemukset.

1

Bon Agua peruskoulu

 

 

2

Sintra

3

Hyvin käyttäytyneiden oppilaiden kuvat oli asetettu seinille esimerkiksi muille.

Rahoitusohjelman muutoksesta johtuen (LLP-> Eramus+) henkilökohtaisia apurahoja ei voi enää hakea. Viimeinen tämän tyypin hakukierros päättyi lokakuussa 2013. Jatkossa eurooppalaisiin täydennyskoulutuksiin osallistuminen voidaan  sisällyttää Erasmus+ liikkuvuushakemukseen. Liikkuvuushakemuksen tulee perustua oppilaitosten ja niiden yksiköiden kv-toimintasuunnitelmiin. Hyvä tilaisuus mainita kiinnostuksesta tämän tyyppiseen kouluttautumiseen on esim. oman esimiehen kanssa käydyssä kehittämiskeskustelussa! 

 

Lisätietoja: oppilaitosten kv-koordinaattorit.

Design Across Borders – parts 1 and 2

design across borders

Part 1

Jyväskylä College visiting Horizon College 23.9.2013-04.10.2014

Group of ten students and four teachers visited Horizon College (Hoorn) during 23.9.2013-04.10.2014. There were two main goals for the visit. The assignment for the students was to design the visual outlook for the student company fair to be held in shopping center Forum in Jyväskylä 15-17.11.2013.

This assignment was achieved and the visual decorations were printed in Jyväskylä College after the trip. The feedback from Mr. Aki Tuikka, the Manager of Forum was very positive and as well as the feedback from the student companies and their teachers.

The aim of the teachers was to develop an optional course or module for the students of Jyväskylä College that combines the design approach of Horizon College and already existing practices in Jyväskylä College. This development work was made by to support and mentoring of the teachers of Horizon College. This course/module was developed during the visit.

Outside these tangible aims the visit also brought in the language training (Dutch) for the students and cultural activities e.g. visits in Enkhuizen and Amsterdam.

 Part 2

Horizon College visiting Jyväskylä College 3.-14.3.2014       

 A group of twelve students and three teachers are visiting Jyväskylä College 3.-14.3.2014.

During the visit the students benchmark and participate in the lessons of different qualifications of Jyväskylä College. This benchmarking is organized through hands on activities and the students will different tasks related to designing, printing, multimedia and crafts.

Teachers are focused on the future exchange possibilities between Horizon College and Jyväskylä College. It was noticed that printing department and its workshop would offer an excellent environment for Dutch students to widen their vocational skills in designing qualification. During the visit teachers from both countries started to organize these future exchanges by comparing the curricula and deciding which specific tasks could be learned in Jyväskylä.

It was also discussed about sending Finnish students to Horizon College. The design qualification in Horizon College is suitable for many qualifications in Jyväskylä College. New ECVET system is a key element when planning these exchanges in order to make comparable assignments and learning outcomes for students. To proceed the teachers together made an action plan to follow and it was decided that first exchanges from Finland to Netherlands would take place in September 2014.

The background of Design Across Borders is the multisectoral cooperation of Jyväskylä College and Horizon College that is related to the annual event of Sensations organized by Jyväskylä College. This year the production of Sensations was the opera (Orpheus) and the Dutch students designed some visual elements for the production. Therefore one task for their visit was to attend the general rehearsal and premier of the opera to see their designing work in use.

The Dutch students also had similar language and cultural program like Finnish did in Netherlands.

Design across borders has been partly funded by LLP/Comenius funding (bilateral partnership).

More information about the project: Jussi Julin and Anni Honkala and the project blog https://blogit.gradia.fi/design/

Lisätietoa rahoitusohjelmasta: Rea Tuominen tai oman oppilaitoksesi kv-koordinaattori.

Kielten opetusta, kulttuurienvälistä viestintää ja liikkuvuusvalmisteluja

Osallistuin Opetushallituksen nimittämänä edustajana PluriMobil Workshop’iin Graz’issa, Itävallassa 4.-7.2.2014. Seminaarin järjestäjänä oli ECML (European Centre for Modern Languages), ja osallistujina kieltenopettajia yhteensä 25 Euroopan Neuvoston jäsenmaasta. Sain kutsun nimenomaan yleissivistävän JA ammatillisen toisen asteen koulutuksen edustajana, koska seminaarin erityisaiheena oli koko toisen asteen opiskelija- (ja asiantuntija-) liikkuvuudet ja niihin liittyvä kieli- ja kulttuurivalmennus.
PluriMobil on hankkeen nimi, ja nimen takana on runsaasti laadukasta ja käyttökelpoista opetusmateriaalia kielten ja kulttuurienvälisen viestinnän opettajien tarpeisiin. Kansainvälisten asioiden koordinaattorit ja kv. yhteysopettajat hyötyvät varmasti myös näiltä sivuilta löytyvästä aineistosta:
http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx
http://plurimobil.ecml.at/Home/BackgroundtothePLURIMOBILProject/tabid/2564/language/en-GB/Default.aspx
http://carap.ecml.at

Seminaarin ryhmätyöskentelyn tuloksena valmisteltiin esimerkiksi konkreettisia tuntisuunnitelmia ammattiin opiskelevien liikkuvuusjaksojen kolmitasoiseen valmennukseen ja seurantaan (ennen – aikana – jälkeen). Yleissivistävän koulutuksen materiaalipankissa näitä suunnitelmia jo onkin runsaammin.

Lisätietoja: Aino Malin