Arkistot kuukauden mukaan: elokuu 2013

Kansainvälisyyspassilla osaaminen näkyväksi

Keski-Suomen lukioiden kansainvälisyyden systematisoinnin ja käytännön työskentelyn tueksi valmistui Käsikirja lukion kansainvälisyyteen helmikuussa 2013.  Kehittämistyön yhteydessä rakentui myös kansainvälisyyspassi, johon nuori voi kerätä osaamisensa lukio-opintojen aikana. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukioissa opiskelijoille pidettiin tiedotustilaisuudet keväällä ja kansainvälisyyspassi otettiin käyttöön tämän lukukauden alusta.

 Todistuksen kansainvälisyysopinnoista nuori saa opiskeltuaan vähintään 10 kurssia seuraavista kolmesta osa-alueesta: kielet, kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta käsittelevät reaali-, taito- ja taideaineet sekä aktiivinen kansainvälinen toiminta lukio-opinnoissa ja vapaa-aikana (yksi kurssi sisältää vähintään 38 tuntia opintoja tai kansainvälistä toimintaa).

 Kielten opintoihin hyväksytään esim. lukion kielten puhekurssien lisäksi myös lukion ulkopuolella suoritetut kieliopinnot. Reaali- taito- ja taideaineita ovat aineopettajien  hyväksymät kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta käsittelevät lukiokurssit sekä CLIL-kurssit. Kansainvälisyytoimintaan hyväksytään osaamisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti esimerkiksi koulun kansainvälisiin projekteihin ja opintomatkoihin osallistuminen sekä koulun ulkopuoliset opinnot ja työtehtävät. Myös lyhyempiä osasuorituksia voidaan hyväksyä, esimerkiksi tutorointi vieraalla kielellä ja kansainvälisen tapahtuman järjestäminen.

 Suorituksensa nuori kirjaa kansainvälisyyspassiin, Wilma-ohjelman kautta myös sähköisesti. Koulun ulkopuolinen toiminta tulee tarvittaessa osoittaa erillisellä todistuksella.

 Todistuksen kansainvälisestä osaamisesta allekirjoittaa rehtori ja se jaetaan lukion päättötodistuksen yhteydessä. Todistuksella tunnustetaan opiskelijan suuntautuminen, kiinnostus ja panostus kansainvälisyyteen. Kansainvälinen osaaminen on yksi keskeisimmistä työelämä- ja jatko-opintovalmiuksista ja kansainvälisyyspassin kautta osaaminen tulee näkyväksi.

 Käsikirja, kansainvälisyyspassi ja todistukset löytyvät kaikkien kiinnostuneiden edelleen parastamista varten sähköisesti osoitteesta www.peda.net/veraja/kv. Käsikirja valmistui osana Keski-Suomen lukiohanketta (vaihe2) ja Kansainvälisyyskouluhanketta (vaihe1 ja 2). Hankkeiden koordinoijana on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja päärahoittajana Euroopan sosiaalirahasto.

 Liisa Lamminsivu-Risku

 

Joskus on lähdettävä kauas, nähdäkseen lähelle.

 

Karen Lee Washington DC:stä vietti viime lukuvuonna 7 kuukautta Keski-Suomessa hakien vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitkä tekijät vaikuttavat peruskoulun jälkeisen opintopolun (ammatillinen, lukio vai yhdistelmä) valintaan?

2. Millaisia eroja ammatillisen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa on ja kuinka paljon opiskelijoilla on itsellään valinnan varaa?

3. Onko suomalaisessa ammatillisessa koulutuksessa jotain, jota voisi hyödyntää myös USA:ssa niiden opiskelijoiden osalta, jotka eivät aio jatkaa korkea-asteelle high schoolin jälkeen.

Jos olet kiinnostunut tietämään millaisia vastauksia Karen vierailunsa aikana löysi, käy tutustumassa hänen verkkosivuihinsa osoitteessa www.fulbrightinfinland.com

 

Jos taas itse olet kiinnostunut lähtemään ‘merta edemmäs kalaan’ , voit vielä viimeisen kerran hakea Comenius -täydennyskoulutusapurahaa.  Täydennyskoulutusapurahat ovat koulujen henkilöstölle tarkoitettu tukimuoto, jonka tavoitteena on kannustaa osallistujia parantamaan työtehtävissään tarvittavia tietoja ja taitoja, laajentamaan käsitystään opetuksesta Euroopassa ja vahvistamaan työnsä eurooppalaista ulottuvuutta.

Lisätietoja allekirjoittaneelta sekä  http://www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/taydennyskoulutusapurahat_opetushenkilostolle