Arkistot kuukauden mukaan: heinäkuu 2015

Ethän jää junasta?

WP_20150531_077

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on hakukierroksella 2016 myöntänyt rahoituksen Jyväskylän koulutuskuntayhtymän liikkuvuushankkeelle Promo 6. Hankkeen toimintakausi on 1.6.2015-31.7.2017 ja hanketuki on tälle ajalle enintään 182 500 eur. Hanketta hallinnoi Jyväskylän ammattiopisto. Promo 6 hanke on suoraa seurausta sertifioiduille Promo 1-5  -hankkeille (2009-2014).

Hanketuen avulla 93 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammattiin opiskelevaa nuorta ja aikuista opiskelijaa saa mahdollisuuden suorittaa vähintään 6 viikon mittaisen jakson ulkomailla. Jaksot ovat pääsääntöisesti työssäoppimisjaksoja, mutta myös joitain oppilaitosjaksoja tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmiä tullaan toteuttamaan. Toteutustavasta riippumatta vaihtojen tavoitteena on kehittää osallistujien yleisiä työelämä- ja avaintaitoja.

Hankkeessa toteutetaan myös 18 henkilöstön liikkuvuutta. Niiden avulla pyritään vastaamaan sekä osallistujien että organisaation kehittymistarpeisiin. Henkilöstön vaihdot ovat joko lyhyempiä, opiskelijavaihtojen laadunvarmistusmatkoja tai 1-2 viikon mittaisia opetus- tai täydennyskoulutujaksoja toisessa Euroopan maassa. Henkilöstön jaksojen tuloksena syntyvän osaamisen jakaminen organisaatiossa on myös keskeinen kehittämisen kohde. Niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin osalta erityistä huomiota tullaan kiinnittämään myös vaikuttavuuteen.

Hankkeelle on myös haettu akkreditointia eli ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjaa keväällä 2015. Jos syyskussa 2015 saatava päätös on myönteinen, turvaa se liikkuvuudelle ulkopuolisen rahoituksen vuoteen 2020 asti.

Myös sinulla voi olla mahdollisuus hypätä tähän junaan!

Kiinnostuneet opiskelijat saavat lisätietoa oman koulutusalansa yhteysopettajalta ja/ tai kv-koordinaattorilta sekä oman oppilaitoksensa kansainvälisyyssivuilta (www).

Kiinnostuneiden  henkilöstön edustajien kannattaa ensin olla yhteydessä omaan lähiesimieheen, joka laittaa ‘pallon pyörimään’.

Lisätietoja Rea Tuominen, kv-koordinaattori p.6159

“Metelöinti” jatkuu

20141007_094333666_iOS 1

 

Tekniikan ja liikenteen kansallinen kv-toimintaverkosto Meteli on saanut jatkorahoituksen Opetushallitukselta vuoden 2016 loppuun asti. Jyväskylän ammattiopisto on ollut mukana verkostossa sen perustamisesta alkaen. 

Verkoston tavoitteena on paitsi parantaa kone-metalli-, sähkö-elektroniikka ja auto-logistiikka -alojen opiskelijoiden kv-mahdollisuuksia,  myös kehittää ammattiopettajien työelämän ajantasaista osaamista uusimpien ammattitaitovaatimusten mukaisesti sekä mahdollistaa ammattiopettajien kansainvälisyyspolku, mikä edesauttaa kansainvälisen toimintaympäristön tieto-taidon jakamisen kokonaisille opiskelijaryhmille kotimaassa ja omassa työyhteisössä sekä edistää näin tehokkaasti oppilaitosten kotikansainvälistymistä.

Opettajien vuosittaiset vierailut toisissa oppilaitoksissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä opiskelijavaihtojen laadunvarmennuskäynnit ovat mahdollistaneet vertaisoppimisen koti- ja ulkomaan verkostokumppaneiden kanssa sekä ECVET -työkalujen hyödyntämisen osaamisen arvioinnissa, tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Opettajat pääsevät verkoston kautta myös tutustumaan eurooppalaisten yritysten toimintaan ja laadunhallinnan menetelmiin, mikä kehittää opetushenkilöstön ammatillista osaamista oppimisprosessin laadun varmennuksessa.

Lukuvuonna 2015-2016 verkosto tulee toteuttamaan verkostoitumismatkat Hollantiin (Arnehem ja Zwolle) sekä Saksaan (Hampuri).  Molempien verkostoitumismatkojen järjestämisestä vastaa Jyväskylän ammattiopiston koordinaattorit. Tällä kertaa matkoille osallistuu myös opinto-ohjaajia, joiden roolia opiskelijoiden vaihtojen suunnittelussa ei saa unohtaa. 

Lisätietoja Rea Tuominen p.6159

20141006_071238472_iOS20141006_095810929_iOS