Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2019

Staff exchange at Bridgwater and Taunton College

Bridgwater & Taunton College recently hosted two members of staff from GRADIA.

Maria Linnavirta and Eevamari Auvinen spent time with the Business Support Staff in Marketing and the cross-college PA Team, where they have gained an insight to how the College is managed and marketed by sharing good practice ideas with each other.  As GRADIA has recently merged with other College’s in Finland, they were keen to find out how we have successfully accomplished this here at Bridgwater & Taunton College.

Participating in an Erasmus+ Job Shadow is a fantastic opportunity for staff to undertake professional development activities also at B&TC. Not only have the staff who have helped host colleagues from Finland learnt from them, but they will also have the opportunity to visit GRADIA and see how their organisation is comparable in Finland in the spring term 2020. 

Read more about the exchange on B&TC website.

More information about staff exchanges at Gradia: Rea Tuominen (at)gradia.fi

Opinto-ohjaajat Arnhemissa

Gradia Jyväskylän opinto-ohjaajat vierailivat kesällä 2019 puitesopimuskumppanimme luona Alakomaissa. Vierailun koordinoinut Rijn Ijssel -oppilaitos on yksi Gradian pitkäaikaisimmista kumppaneista ja yhteistyötä on monilla tasoilla. Opiskelijavaihtoa on mm. luovilla aloilla, datanomeilla ja autoalalla. Samaan aikaan samassa kohteessa oli myös sosiaali- ja terveysalojen opettajia Gradiasta. Opojen vierailu käynnistyi Graafschap Collegesta, Doentinchemistä, jonka kanssa yhteistyötä on tehty mm. yhteisten aineiden henkilöstövaihtojen tiimoilta.

Teksti ja kuva: Tuija Nurminen, Seija Ala-Ruona ja Mika Mouhu

Graafschap College

Tutustuimme Graafschap Collegen ohjausjärjestelmään ja eri paikkoihin missä ohjausta tehdään. Kävimme oppilaitoksen eri kampuksilla, sekä paikallisen kulttuurikeskuksen tiloissa toimivassa alanvaihtajille tarkoitetussa pajassa. Meille oli järjestetty myös tutustumiskäynnit kahteen eri yksikköön, jotka oli tarkoitettu keskeyttämisuhan alla oleville opiskelijoille.

Rijn Ijssel College

Rijn Ijssel Collegessa pääsimme tutustumaan yleisesti ohjausjärjestelmään ja eri kampuksien toimintaan. Saimme kattavan kuvan ohjauksen järjestämisestä ja erilaisista ohjausalan ammattilaisista, jotka toimivat ohjauksen parissa.

Rijn Ijsselissä meille oli järjestetty kaikille kolme eri mahdollisuutta päästä tutustumaan opinto-ohjauksen opetuksen eri toimijoiden työhön. Jalkauduimme eri päivinä eri kampuksille seuraamaan heidän työpäiväänsä.

VOS Mariendael

Oppilaitoksessa opiskelee erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita ennen ammatillisten opintojen aloittamista tai tarvittaessa kesken opintojen lyhyitä jaksoja. Heillä oli esimerkiksi käytössä neljä eri pituista työssäoppimisjaksoa, joiden tarkoitus oli rajata ammatillisia valintoja pyramidimallilla. Ennen tutustumisjaksoja opintojen alussa opiskelijat kävivät monilla tutustumiskäynneillä yrityksissä. Työssäoppimisjakson pituus kasvoi opintojen edetessä ja myös tutustumisen kohde oli yhä enemmän rajattu kiinnostuksen ja tulevan alan mukaan.

RBL

Saimme myös lyhyen esitelmän oppilaitoksen ohjausjärjestelmän yhteistyöstä kaupungin poissaolovirkailijoiden kanssa. Kaupungilla on oma toimisto, jonka tarkoituksena on estää koulun keskeyttämisiä ja eroamisia. Toimiston kaksi virkailijaa kertoivat meille työstään ja yhteistyöstä koulujen kanssa. Jos alaikäinen opiskelija ei opiskele, vanhemmat voivat joutua oikeudelliseen vastuuseen. Kaupungin poissaolovirkailijat tekevät yhteistyötä syyttäjän kanssa tällaisissa tilanteissa.

Lopuksi

Saimme kattavan kuvan paikallisesta ohjausjärjestelmästä, eri toimijoista ja heidän välisestä yhteistyöstä.  Toiveena on, että matkalta kertyneet kokemukset ja uudet ideat voisivat tuoda jotain uutta omaan käytännön työhön ja ohjausalan edistämiseen. Tällaista tutustumismahdollisuutta voi lämpimästi suositella kaikille tuomaan uutta potkua omaan työhön.

Lisätietoa henkilöstöliikkuvuuksista: Rea Tuominen, kv-suunnittelija, p. 6159