Arkistot kuukauden mukaan: tammikuu 2014

VERKOSTOT VESILLÄ 16.-17.1.2014

verkostot vesilla

Opetushallitus rahoittaa kansainvälisen toiminnan verkostoja, joissa on mukana suomalaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatioita.  Jyväskylän koulutuskuntayhtymä osallistuu Euroopan ulkopuolisiin maihin suuntautuvaa työssäoppimista koordinoiviin Intia-, Kanada-, Venäjä- ja Kiina-verkostoihin sekä eurooppalaisiin kone- ja metallialan METELI- ja musiikkialan Musiikkipolku Eurooppaan –verkostoihin. Myös Ammatillisen koulutuksen kansainväliSYYSpäivien järjestämiseen saimme Opetushallituksen rahoitusta viime syksynä.

Opetushallitus ja Turun Ammatti-instituutti järjestivät ensimmäisen, kaikille verkostoille yhteisen laivaseminaarin 16.-17.1. vuorokauden mittaisena Turku – Tukholma – Turku –risteilynä. Osallistujia oli nelisenkymmentä, Jyväskylän koulutuskuntayhtymää edustivat Rea Tuominen ja Aino Malin.

Seminaaripäivän teemoja olivat muun muassa Intia- ja Japani-verkostojen kesken toteutettu vertaisarviointi, delegaatiomatkat erilaisen toimintakulttuurin maihin kv. toiminnan käynnistämiseksi ja kehittämiseksi, kv. toiminnan vaikuttavuus ja valmisteilla olevat Opetushallituksen kaikille yhteisten verkostojen internetsivut, joita työstetään Oulun seudun ammattiopistossa.

Keskusteluissa todettiin, että toimiva verkosto perustuu oppilaitosjohdon ja koulutuksen järjestäjän sitoutuneeseen kv. toimintaan. Verkosto tarvitsee aktiivisen ja asialle omistautuneen koordinaattorin lisäksi myös aktiiviset ja vastuulliset jäsenet mukana olevissa oppilaitoksissa. Verkoston toimintaa tulee uudistaa ja tavoitteita tarkistaa toimintakauden (yleensä 2 vuotta) aikana ja uusia ideoita tulee hyödyntää toiminnan kehittämisessä. Verkoston toimintaa tulee dokumentoida ja arvioida ja saatua palautetta käyttää toiminnan jatkuvassa kehittämisessä. Rahoittajan näkökulmasta korostettiin tulosten ja vaikuttavuuden raportointia tekemisen raportoinnin sijaan.

Tuleville internetsivuille kootaan yhteistä ja maakohtaista tietoa tekstin lisäksi myös kuvien, videoiden, linkkien ja blogien muodossa. Sivut ovat tärkeä tiedotus- ja perehdytyskanava muun muassa Euroopan ulkopuolelle työssäoppimisjaksoille lähteville opiskelijoille sekä heitä valmentaville opettajille ja koordinaattoreille. Sivujen avulla koulutuksenjärjestäjä voi levittää tehokkaasti tietoa kv. toiminnastaan myös esimerkiksi alueellisille päätöksentekijöille ja sidosryhmilleen.

Ensimmäinen yhteinen kokoontuminen osoitti, että tilaa ja aikaa tarvitaan saman asian ääressä toimivien kokemusten ja ajatusten vaihdolle, tiedon päivitykselle ja uusien yhteistyöideoiden jalostamiselle.

Lisätietoja Opetushallituksen rahoittamista verkostohankkeista: Aino Malin ja oman oppilaitoksen kv-koordinaattorit

Lisävauhtia koulutusvientiin: Sinnikästä työtä ja pieniä palkintoja

Koulutusviennin edistäminen on odotetusti osoittautunut työksi, joka vaatii sinnikkyyttä, pitkäjänteisyyttä ja uskoa, että työ ennemmin tai myöhemmin palkitaan.  Koulutusviennin kehittämistyötä tehdään mm. Lisävauhtia koulutusvientiin –hankkeessa (EAKR, 1.8.2012-30.6.2014), jonka keskeisenä tavoitteena on Jyväskylän kuntayhtymän kansainvälisen koulutusliiketoimintavalmiuksien parantaminen. Vaikka hankkeen tavoitteisiin ei ole kirjattu vaatimusta koulutusliiketoiminnan avauksista, olemme kuitenkin aktiivisesti pyrkineet tarttumaan eteen tulleisiin liiketoimintamahdollisuuksiin.  Yhdessä EduCluster Finland Oy:n kanssa olemme olleet mukana markkinointiponnisteluissa sekä laatimassa eri koko luokan tarjouksia mm. Saudi-Arabiaan, Chileen,  Arabiemiraatteihin,  Kiinaan.  Tavoitteena on luonnollisesti ollut koulutusvientiavausten aikaansaaminen. Pikavoittoja emme ole odottaneet, mutta pieniä koulutusviennin avauksia on kuitenkin aikaansaatu.

Merkittävin ja jatkoyhteistyön näkökulmasta potentiaalisin avaus tehtiin EduCluster Finland Oy:n kanssa Shanghain suuntaan. Elo-syyskuussa saimme Jyväskylään 20 ammatillisen koulutuksen edustajaa Shanghaista. He osallistuivat Suomessa järjestettyyn kolmeviikkoiseen ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelmaan, jonka myötä he perehtyivät varsin kokonaisvaltaisesti suomalaiseen ammatillisen koulutuksen järjestelmään. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä oli yksi kehittämisohjelman päätoteuttajista.WP_20130820_001

Ammatillisen koulutuksen osalta saksalaiset ovat varsin aktiivisia toimijoita Kiinan markkinoilla. Ohjelman aikana kävi ilmi, että shanghailaiset etsivät uusia yhteistyökumppaneita saksalaisten rinnalle.  Suomeen lähetetty ryhmä oli eräänlainen tunnustelijaryhmä tehtävänään selvittää, mitä Suomella voisi olla annettavaa kiinalaiselle ammatilliselle koulutukselle.  Shanghain pilottiryhmän luonne näkyi osallistujien jatkuvana kysymysvirtana ja myöskin meidän asiantuntijoidemme haastamisena. Vastauksia perättiin mm. seuraaviin asioihin: Kuinka koulutus ja opetus voi olla laadukasta, jos opettajien suoritusta ei jatkuvasti arvioida? Eikö meillä ole sanktiojärjestelmää opettajille, jotka eivät tee sovittuja asioita?  Miten ihmeessä voimme varmistaa, että opiskelijat oppivat työpaikoilla juuri oikeita asioita? jne. jne. Tässä vaiheessa kiitos kaikille mukana olleille asiantuntijoillemme, jotka kärsivällisesti jaksoivat vastata kysymyksiin. Vastaukset ja esiintymiset olivat sen verran vakuuttavia, että osallistujapalaute ohjelmasta oli erittäin hyvä. Shanghailaiset kiinnittivät palautteessa erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:  työelämäyhteistyöhön, opintojen joustavuuteen, taitaviin ja motivoituneisiin opettajiin, opetusmenetelmiin, arviointijärjestelmään, ammatilliseen aikuiskoulutusjärjestelmään. Myöskin koulujen modernit tilat ja oppimisympäristöt saivat paljon myönteistä huomiota.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että hyvin alkanut yhteistyö tulee tavalla tai toisella jatkumaan.  Toteutetun kehittämisohjelman saldosta pääsimme nauttimaan Shanghaissa marraskuun lopussa. Minä ja kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski osallistuimme Shanghaissa järjestettyyn tilaisuuteen nimeltä First Sino-Finnish (Shanghai) VET Dialogue Report-back Meeting on Shanghai Vocational Secondary School Managers’ Training Program in Finland. Tilaisuuden järjestelyvastuussa oli Shanghaissa toimiva Tongji yliopisto ja sen ammatillinen opettajakoulutus sekä Shanghain paikallinen opetushallinto. He järjestävät tilaisuuden osaksi Suomen opetusministeri Kristan Kiurun Itä-Aasiaan kohdistunutta koulutusviennin edistämismatkaa.

WP_20131121_005

Tilaisuus pääsi yllättämään meidät kaikin puolin.  Tilaisuuteen oli kutsuttu Suomen ohjelmaan osallistuneiden lisäksi heidän työnantajiensa ja paikallisen opetushallinnon edustajia. Lisäksi he olivat koonneet hienon posterinäyttelyn ja painattaneet erilliset kirjalliset raportit Suomen kokemuksistaan.  Krista Kiuru piti erinomaisen puheenvuoron ammatillisen koulutuksen merkityksestä ja sitä täydensi kahden Suomen ohjelmaan osallistuneen henkilön esitykset, joissa he kävivät läpi havaintojaan ja oppimiskokemuksiaan  Suomen ammatilliseen koulutukseen liittyen.  Tämä jos mikä, oli parasta koulutusviennin edistämistä!  Meidän sijastamme asiakkaan edustajat kertoivat miten hieno ja hyvä ammatillisen koulutuksen järjestelmä meillä Suomessa on!  Tilaisuus kruunattiin aiesopimuksen allekirjoituksella tulevasta yhteistyöstä.kuva060

Shanghailaisten lisäksi meillä oli syksyn aikana koulutettavana ammatillisen koulutuksen rehtoreita Kazakstanista.  Olimme osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa kazakstanilaisten rehtoreiden koulutusohjelmassa. Useamman viikon aikana rehtorit seurasivat esimiestemme työskentelyä sekä kuulivat ja näkivät käytännössä, kuinka suomalaista ammatillista koulutusta toteutetaan.  Myös he kiinnittivät huomioita opintojen joustavuuteen, työelämäyhteistyöhön, opettajien pätevyyteen ja motivaatioon, laadunhallinnan erityispiirteisiin, ja oppimisympäristöihin. Heitä ihmetytti erityisesti opettajiemme motivaatio, mikä ylläpitää meidän opettajiemme työmotivaatiota ja halua kehittää itseään ilman palkankorotuksia? Johtajuuden osalta he kiinnittivät huomiota siihen, että suomalaiset eivät tunnu arvostavan karismaattisia johtajia. Tähän havaintoon kilpistyneen erilainen käsityksemme johtajuudesta. Meidän johtamistapamme voi näyttäytyä toisenlaisesta johtamiskulttuurista tulevalle varsin lepsulta ja ajatus jaetusta johtajuudesta varsin kummalliselta…  johdetaanko täällä ollenkaan?

WP_20131118_004

Näiden edellä mainittujen tapausten lisäksi Jämsän ammattiopisto oli mukana pienimuotoisessa metsäkonekuljettajakoulutuksen toteutuksessa Chilessä alkukeväästä 2013 ja EduCluster Finland Oy:n kautta meillä on käynyt vierailijoita mm. Nigeriasta, Omanista, Perusta, Chilestä. Osa vierailuista on ollut liiketoimintaperustaista, osa puhtaasti markkinointiponnistuksia koulutusviennin edistämiseksi.

WP_20131114_006

Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys, että suomalaiselle koulutusosaamiselle ja erityisesti ammatillisen koulutuksen osaamiselle on maailmalla kysyntää. Helppoa koulutusosaamisen vienti ei ole, mutta ei mahdotontakaan. Meiltä suomalaisilta tämä vaatii oman osaamisemme tunnistamista, kykyä sanoittaa osaamisemme ymmärrettäväksi markkinointiviestiksi,  laajaa yhteistyöverkostoa sekä kykyä yhdistää osaamista ja voimavaroja.

Osaamista Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä kyllä löytyy. Äärimmäisen ilahtunut olin viime keväänä tekemämme kyselyn tuloksista, jolloin yli 100 henkilöä koulutuskuntayhtymästä ilmoitti olevansa kiinnostunut toimimaan kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja kehittämään omaa osaamistaan.  Joulukuussa saimme päätökseen yhteistyössä EduCluster Finland Oy:n kanssa toteuttamamme valmennusprosessin, jonka suoritti kaikkiaan 42 henkilöä.  Nämä asiantuntijat löytyvät nyt osaamiskuvauksineen LinkedInistä, jonne perustimme Jyväskylä Educational Consortium; International Experts –ryhmän. Kevään aikana henkilöstön valmennusta on tarkoitus jatkaa ja kasvattaa LinkedInissä olevaa osaajapoolia.

Lisätietoja: Kirsi Koivunen

Lisävauhtia koulutusvientiin -hanke:
http://www.jao.fi/?DeptID=19028

Shanghai-yhteistyö:
http://www.educlusterfinland.fi/en/news/shanghai-vet-collaboration
http://www.educlusterfinland.fi/en/blog/28-11-2013/training-program-shanghai-vocational-school-managers-and-teachers-summer-2013
http://www.educlusterfinland.fi/en/node/353

 

Metelöimässä maailmalla

cz

Jyväskylän ammattiopisto on kumppanina neljän oppilaitoksen kansallisessa kv-verkostossa. Verkostoa vetää Koulutuskeskus Salpaus Lahdesta ja sen muita jäseniä ovat Axxell ja Tampereen seudun ammattiopisto eli Tredu. Verkoston tavoitteena on kehittää yhdessä korkealaatuisia liikkuvuusjaksoja kone-metalli- ja sähkö-automaatio-alojen opiskelijoille. Meteli -verkosto (MEtalli, TEkniikka ja LIikenne) on käynnistyttyään syksyllä 2012 toteuttanut jo seitsemän em. alojen opettajien verkostoitumismatkaa kuuteen eri maahan (DK, FR, NL, DE, SI ja CZ) sekä opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja Saksaan ja Hollantiin.

2013-12-12 18.48.47

Ennen joulua toteutettiin verkostoitumismatkat Sloveniaan ja Tsekkeihin. Jyväskylän ammattiopiston ja Tredun väki tutustuivat sekä oppilaitoksiin että yrityksiin. Nova Goricassa, Sloveniassa vierailtiin mm.  Gostol-Gopan d.o.o. yrityksessä, joka valmisti leipomolinjastoja. Ryhmän vastaanotti yrityksen markkinoinnista vastaava henkilö, joka esitteli melko pitkään yrityksen valmistamia tuotteita ja toimintaa markkinoinnin näkökulmasta, mutta organisaation myönteinen näkemys koulutusta kohtaan korostui esityksessä. Yritys on kouluttanut kaksi työssäoppimisen ohjaajaa, joiden tehtävänä on ohjata paitsi oppilaitoksista tulevia työssäoppijoita myös uusia työntekijöitä.

Esittelytilaisuuden jälkeen siirryttiin yrityksen tuotantotiloihin, joista löytyikin melko monipuolisesti erilaisia töitä ajatellen mahdollisia työssäoppijoitamme.  Työpisteitä löytyi hyvin niin koneistajille ja levyseppähitsaajille kuin automaatioasentajillekin. Työt olivat pitkälle perustyötä, jotka olisivat sopivia opiskelijoillemme. Useat koneet olivat melko vanhoja ja niiden työturvallisuus jäi jälkeen paljon Suomessa noudatettavista työturvallisuusmääräyksistä. Tämän vuoksi opiskelijan työturvallisuuteen tulee kiinnittää paljon huomiota mahdollisessa opiskelijavaihtotilanteessa. Työturvallisuusasiasta keskusteltiin yrityksen edustajan kanssa tehdaskierroksen aikana ja hän sanoi ottavansa asian esille tuotannosta vastaavien kanssa. Opiskelijoiden koulutussopimuksiin voidaan esim. kirjata työturvallisuutta koskeva lauseke.

2013-12-10 10.46.33

Lisätietoja: Rea Tuominen ja Milka Niskanen