Lisävauhtia koulutusvientiin: Sinnikästä työtä ja pieniä palkintoja

Koulutusviennin edistäminen on odotetusti osoittautunut työksi, joka vaatii sinnikkyyttä, pitkäjänteisyyttä ja uskoa, että työ ennemmin tai myöhemmin palkitaan.  Koulutusviennin kehittämistyötä tehdään mm. Lisävauhtia koulutusvientiin –hankkeessa (EAKR, 1.8.2012-30.6.2014), jonka keskeisenä tavoitteena on Jyväskylän kuntayhtymän kansainvälisen koulutusliiketoimintavalmiuksien parantaminen. Vaikka hankkeen tavoitteisiin ei ole kirjattu vaatimusta koulutusliiketoiminnan avauksista, olemme kuitenkin aktiivisesti pyrkineet tarttumaan eteen tulleisiin liiketoimintamahdollisuuksiin.  Yhdessä EduCluster Finland Oy:n kanssa olemme olleet mukana markkinointiponnisteluissa sekä laatimassa eri koko luokan tarjouksia mm. Saudi-Arabiaan, Chileen,  Arabiemiraatteihin,  Kiinaan.  Tavoitteena on luonnollisesti ollut koulutusvientiavausten aikaansaaminen. Pikavoittoja emme ole odottaneet, mutta pieniä koulutusviennin avauksia on kuitenkin aikaansaatu.

Merkittävin ja jatkoyhteistyön näkökulmasta potentiaalisin avaus tehtiin EduCluster Finland Oy:n kanssa Shanghain suuntaan. Elo-syyskuussa saimme Jyväskylään 20 ammatillisen koulutuksen edustajaa Shanghaista. He osallistuivat Suomessa järjestettyyn kolmeviikkoiseen ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelmaan, jonka myötä he perehtyivät varsin kokonaisvaltaisesti suomalaiseen ammatillisen koulutuksen järjestelmään. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä oli yksi kehittämisohjelman päätoteuttajista.WP_20130820_001

Ammatillisen koulutuksen osalta saksalaiset ovat varsin aktiivisia toimijoita Kiinan markkinoilla. Ohjelman aikana kävi ilmi, että shanghailaiset etsivät uusia yhteistyökumppaneita saksalaisten rinnalle.  Suomeen lähetetty ryhmä oli eräänlainen tunnustelijaryhmä tehtävänään selvittää, mitä Suomella voisi olla annettavaa kiinalaiselle ammatilliselle koulutukselle.  Shanghain pilottiryhmän luonne näkyi osallistujien jatkuvana kysymysvirtana ja myöskin meidän asiantuntijoidemme haastamisena. Vastauksia perättiin mm. seuraaviin asioihin: Kuinka koulutus ja opetus voi olla laadukasta, jos opettajien suoritusta ei jatkuvasti arvioida? Eikö meillä ole sanktiojärjestelmää opettajille, jotka eivät tee sovittuja asioita?  Miten ihmeessä voimme varmistaa, että opiskelijat oppivat työpaikoilla juuri oikeita asioita? jne. jne. Tässä vaiheessa kiitos kaikille mukana olleille asiantuntijoillemme, jotka kärsivällisesti jaksoivat vastata kysymyksiin. Vastaukset ja esiintymiset olivat sen verran vakuuttavia, että osallistujapalaute ohjelmasta oli erittäin hyvä. Shanghailaiset kiinnittivät palautteessa erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:  työelämäyhteistyöhön, opintojen joustavuuteen, taitaviin ja motivoituneisiin opettajiin, opetusmenetelmiin, arviointijärjestelmään, ammatilliseen aikuiskoulutusjärjestelmään. Myöskin koulujen modernit tilat ja oppimisympäristöt saivat paljon myönteistä huomiota.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että hyvin alkanut yhteistyö tulee tavalla tai toisella jatkumaan.  Toteutetun kehittämisohjelman saldosta pääsimme nauttimaan Shanghaissa marraskuun lopussa. Minä ja kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski osallistuimme Shanghaissa järjestettyyn tilaisuuteen nimeltä First Sino-Finnish (Shanghai) VET Dialogue Report-back Meeting on Shanghai Vocational Secondary School Managers’ Training Program in Finland. Tilaisuuden järjestelyvastuussa oli Shanghaissa toimiva Tongji yliopisto ja sen ammatillinen opettajakoulutus sekä Shanghain paikallinen opetushallinto. He järjestävät tilaisuuden osaksi Suomen opetusministeri Kristan Kiurun Itä-Aasiaan kohdistunutta koulutusviennin edistämismatkaa.

WP_20131121_005

Tilaisuus pääsi yllättämään meidät kaikin puolin.  Tilaisuuteen oli kutsuttu Suomen ohjelmaan osallistuneiden lisäksi heidän työnantajiensa ja paikallisen opetushallinnon edustajia. Lisäksi he olivat koonneet hienon posterinäyttelyn ja painattaneet erilliset kirjalliset raportit Suomen kokemuksistaan.  Krista Kiuru piti erinomaisen puheenvuoron ammatillisen koulutuksen merkityksestä ja sitä täydensi kahden Suomen ohjelmaan osallistuneen henkilön esitykset, joissa he kävivät läpi havaintojaan ja oppimiskokemuksiaan  Suomen ammatilliseen koulutukseen liittyen.  Tämä jos mikä, oli parasta koulutusviennin edistämistä!  Meidän sijastamme asiakkaan edustajat kertoivat miten hieno ja hyvä ammatillisen koulutuksen järjestelmä meillä Suomessa on!  Tilaisuus kruunattiin aiesopimuksen allekirjoituksella tulevasta yhteistyöstä.kuva060

Shanghailaisten lisäksi meillä oli syksyn aikana koulutettavana ammatillisen koulutuksen rehtoreita Kazakstanista.  Olimme osatoteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulun koordinoimassa kazakstanilaisten rehtoreiden koulutusohjelmassa. Useamman viikon aikana rehtorit seurasivat esimiestemme työskentelyä sekä kuulivat ja näkivät käytännössä, kuinka suomalaista ammatillista koulutusta toteutetaan.  Myös he kiinnittivät huomioita opintojen joustavuuteen, työelämäyhteistyöhön, opettajien pätevyyteen ja motivaatioon, laadunhallinnan erityispiirteisiin, ja oppimisympäristöihin. Heitä ihmetytti erityisesti opettajiemme motivaatio, mikä ylläpitää meidän opettajiemme työmotivaatiota ja halua kehittää itseään ilman palkankorotuksia? Johtajuuden osalta he kiinnittivät huomiota siihen, että suomalaiset eivät tunnu arvostavan karismaattisia johtajia. Tähän havaintoon kilpistyneen erilainen käsityksemme johtajuudesta. Meidän johtamistapamme voi näyttäytyä toisenlaisesta johtamiskulttuurista tulevalle varsin lepsulta ja ajatus jaetusta johtajuudesta varsin kummalliselta…  johdetaanko täällä ollenkaan?

WP_20131118_004

Näiden edellä mainittujen tapausten lisäksi Jämsän ammattiopisto oli mukana pienimuotoisessa metsäkonekuljettajakoulutuksen toteutuksessa Chilessä alkukeväästä 2013 ja EduCluster Finland Oy:n kautta meillä on käynyt vierailijoita mm. Nigeriasta, Omanista, Perusta, Chilestä. Osa vierailuista on ollut liiketoimintaperustaista, osa puhtaasti markkinointiponnistuksia koulutusviennin edistämiseksi.

WP_20131114_006

Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys, että suomalaiselle koulutusosaamiselle ja erityisesti ammatillisen koulutuksen osaamiselle on maailmalla kysyntää. Helppoa koulutusosaamisen vienti ei ole, mutta ei mahdotontakaan. Meiltä suomalaisilta tämä vaatii oman osaamisemme tunnistamista, kykyä sanoittaa osaamisemme ymmärrettäväksi markkinointiviestiksi,  laajaa yhteistyöverkostoa sekä kykyä yhdistää osaamista ja voimavaroja.

Osaamista Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä kyllä löytyy. Äärimmäisen ilahtunut olin viime keväänä tekemämme kyselyn tuloksista, jolloin yli 100 henkilöä koulutuskuntayhtymästä ilmoitti olevansa kiinnostunut toimimaan kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja kehittämään omaa osaamistaan.  Joulukuussa saimme päätökseen yhteistyössä EduCluster Finland Oy:n kanssa toteuttamamme valmennusprosessin, jonka suoritti kaikkiaan 42 henkilöä.  Nämä asiantuntijat löytyvät nyt osaamiskuvauksineen LinkedInistä, jonne perustimme Jyväskylä Educational Consortium; International Experts –ryhmän. Kevään aikana henkilöstön valmennusta on tarkoitus jatkaa ja kasvattaa LinkedInissä olevaa osaajapoolia.

Lisätietoja: Kirsi Koivunen

Lisävauhtia koulutusvientiin -hanke:
http://www.jao.fi/?DeptID=19028

Shanghai-yhteistyö:
http://www.educlusterfinland.fi/en/news/shanghai-vet-collaboration
http://www.educlusterfinland.fi/en/blog/28-11-2013/training-program-shanghai-vocational-school-managers-and-teachers-summer-2013
http://www.educlusterfinland.fi/en/node/353

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.