Tietoja ja tilastoja 2014

Jälleen on se aika vuodesta kun tekemiset ja tekemättömyydet on laskettu ja lueteltu. Jyväskylän ammattiopiston kansainvälisen toiminnan kehittämistä jatkettiin vuonna 2014 kuntayhtymän strategian toimenpideohjelman mukaisesti keskittyen toimenpiteisiin, joiden avulla  varmistetaan kaikille opiskelijoille monikulttuurisuus- ja kansainvälistymisvalmiudet sekä parannetaan mahdollisuuksia opiskelijoiden syventää kv-osaamistaan.

2015-01-25 15.16.24

Kotikansainvälistymisen osalta ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneita on osallistettu oppilaitoksen toimintaan entistä kokonaisvaltaisemmin. Tämä on tarkoittanut mm. saapuvien opiskelijoiden  läheisempää integrointia oppilaitoksen toimintaan esim. siten, että  vaikka pääosa jaksosta olisikin suoritettu työssäoppimalla, on saapuville opiskelijoille järjestetty opinto-ohjelmaa myös oppilaitoksessa integroiden heidät oman alansa opiskelijaryhmään. Sosiaali- ja terveysalalla on tästä erityisen hyviä kokemuksia, joista julkaistaan hieman tuonnempana oma blogijuttu.

Jyväskylän ammattiopisto vastaanotti vuoden 2014 aikana 114 opiskelijaa (lisäystä 10%) yhteensä yhdeksästä (9) maasta. Eniten opiskelijoita saapui Alankomaista (31),  Saksasta (28) ja Tsekeistä (25). Vaihtojen pituus vaihteli 2-12 viikon välillä. Keskimääräinen vaihtojen kesto oli viisi viikkoa.

Liikkuvuuden osalta Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän (ECVET) pilotointia jatkettiin kaikissa tutkinnoissa. Kaikkien liikkuvuusjaksojen osalta sovitaan etukäteen vaihdon aikana hankittavasta osaamisesta tietoina, taitoina ja pätevyyksinä. Vuoden 2014 aikana  on kehitetty ja kokeiltu arvioinnin dokumentointia, jotta ECVET-periaatteiden mukainen arviointi ja sen dokumentointi saadaan käyttöön vuoden 2015 aikana mahdollisimman laajasti.   Lisäksi liikkuvuuden suunnittelua ja seurantaa on edelleen systematisoitu mm. ottamalla Priimus –järjestelmä entistä paremmin käyttöön niin lähtevien kuin saapuvien opiskelijoiden dokumentoinnin osalta.

Vähintään jakson (6 vkoa) mittaisiin ulkomaan jaksoihin osallistui vuonna 2014 yhteensä 184 opiskelijaa (+4) keskimääräisen jakson pituuden ollen 7 viikkoa. Lyhyempiin  opintovierailuihin (3-8pv) osallistui lisäksi 40 opiskelijaa.  Yli jakson mittaiset (8-12 viikkoa) jaksot ovat myös lisääntyneet edellisvuodesta (+8). Liikkuvuusjaksoja toteutui yhtä lukuun ottamatta (talotekniikka) kaikissa tutkinnoissa mukaan lukien kaksi tutkintoa (pintakäsittely ja puu), joissa ei useampaan aiempaan vuoteen toteutunut liikkuvuuksia ollenkaan.

Vastaanottavien maiden osalta   lisäystä edellisvuoteen oli neljä kohdemaata (24).  Suosituimmat kohdemaat ja niiden järjestys oli sama kuin edellisenä vuonna, mutta niiden osuus on tavoitteen mukaisesti hieman pienentynyt aiemmasta. Suosituimmat maat olivat Espanja (49, -26), Saksa (28, – 7) ja Alankomaat (25, -2). Neljänneksi  jälleen sijoittunut Puola (19, + 4) on myös  tasaisesti lisännyt suosiotaan erityisesti tekniikan ja liikenteen tutkinnoissa hyvien vaihtokokemusten ansiosta.

Tarkempia seurantatietoja Jyväskylän ammattiopiston osalta löytyy maaliskuun alkupuolella intran suunnittelu ja seuranta -kansiosta.

Lisätietoja Rea Tuominen p.6159

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *