Tietoja ja tilastoja 2015

Jyväskylän ammattiopiston kansainvälinen vuosi 2015 on ollut taas toimintaa ja tapahtumia täynnä.

IMG-20151204-WA0005

Kuva: Puitesopimuksen allekirjoitustilaisuus 3.12.2015 Wilhelmshavenissa, Saksassa. Keskellä edessä rehtori Pirjo Kauhanen  sekä IBJ -verkoston edustaja, rehtori  Elke Schnitker.

Jyväskylän ammattiopistosta lähti vuonna 2015 vähintään 6 viikon vaihtoihin 168 opiskelijaa, joista 159 työssäoppimisjaksolle ja 9 oppilaitosvaihtoon tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmälle.  Talousarviossa (TA) asetettujen opiskelijaliikkuvuden osalta näytti vielä syyslukukauden alussa, että tavoitteista jäädään reilusti, mutta lopulta yhteysopettajien, koordinaattoreiden ja yhteistyökumppaneiden joustavuuden ja ponnisteluiden ansiosta tavoitteesta jäätiin lopulta vain 12 liikkujan verran.

Joiltain osin pystytään jo sanomaan miksi tavoitteeseen tältä osin ei täysin päästy (mm. ongelmat  ja muutokset vastaanottavien organisaatioden päässä). Lisävalaistusta asiaan löytynee myös opiskelijapalautteita analysoitaessa. Tämä työ on vielä kesken, mutta siihen palataan helmi-maaliskuun aikana vielä mm. yksiköiden johtoryhmissä sekä yhteysopettajien kv-kahveilla.

Saapuvien opiskelijoiden osalta tavoitteet vastaavasti ylitettiin reippaasti ja lisäystä oli jopa 49 opiskelijan verran (2014 /114, 2015/ 159).  Vaikuttavuuden kannalta saapuvien opiskelijoiden merkitystä kv-osaamisen kehittymisessä ei kannata väheksyä. Integroimalla saapuvat opiskelijat osaksi omia opetusryhmiämme useammat opiskelijat kuin vain ne itse maailmalle lähtevät tulevat kosketuksiin toisten kulttuurien kanssa.

Kv-toiminnan kehittämisen ohjenuorana on ollut ja tulee olemaan pyrkimys kehittää toimintatapoja  resurssiviisaalla tavalla mm. suuntaamalla resursseja TA -tavoitteiden toteuttamiseen ja seuraamalla tavoitteiden ja resurssien käyttöä puolivuosittain. Lisäksi lukukauden 2015-2016 alusta yhteysopettajien tehtävistä se osa, joka on ns. yleisluontoista, siirrettiin kv-toimistolle, jotta yhteysopettajien on mahdollista enemmän panostaa lukumäärien kasvuun ja jotta lähtevät opiskelijat saadaan paremmin sitoutettua vaihtoon.

Yksi ‘koneiston’ osa, josta ei vielä ole otettu kaikkia ‘tehoja’ irti on eurooppalainen kumppaniverkostomme. Tältä osin kehittämisen ohjenuoraksi onkin sovittu, että emme lähde merta edemmäksi kalaan vaan liikkuvuusvolyymien kasvaessa tai entisten kumppaneiden jäädessä pois verkostosta, selvitetään aina ensin muun jo olemassa olevan verkoston tarjoamat mahdollisuudet. Pyrkimys on muutaman vuoden sisään päästä tilanteeseen, jossa vain enää osa vaihdoista on ns. räätälöityjä uniikkitapauksia, jotka helposti syövät ison siivun toimintaan varatusta resurssista.

Osana tätä verkoston tiivistämistä on jo 2014 käynnistetty ECVET -suosituksenmukaiset puitesopimusneuvottelut muutamien monialaisten yhteistyökumppanien kanssa. Joulukuun alussa 2015 saatiin päätökseen neuvottelut saksalaisen Jever-Wilhelmshavenin alueen IBJ -oppilaitosverkoston kanssa. Ko. verkoston kanssa yhteistyötä on ollut jo pian 10 vuotta useilla eri aloilla. Puitesopimus siten tavallaan sinetöi pitkän kihlauksen.  Parhaillaan valmistelussa on puitesopimus Arnhemissä, Hollannissa sijaitsevan Rijn Ijssel -oppilaitoksen kanssa. Tämä sopimus tullaan allekirjoittamaan Jyväskylässä toukokuussa 2016.

WP_20160113_0012015_08-Erasmus-VET-webbanner-transparentblue

Kuva: Akkreditoitujen organisaatioiden yhteyshenkilöiden koulutustilaisuus 13.1.2016

Vuonna 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle myönnettiin ns. liikkuvuusperuskirja eli akkreditointi osoituksena liikkuvuustoimintojen laadusta ja pitkäjänteisestä, strategisesta kehittämisestä. Lukuvuoteen 2020-2021 voimassa olevan akkreditoinnin turvin on hyvä jatkaa niin opiskelija- kuin henkilöstöliikkuvuudenkin kehittämistä.

Tarkempia tilastoja ja seurantatietoja ilmestyy intran suunnittelu ja seuranta -sivulle maaliskuun 2016 aikana. Lisätietoja myös allekirjoittaneelta.

https://intra.jao.fi/Meidan-ao/Kansainvalisyys/Jyvaskylan-ammattiopisto/Suunnittelu-ja-seuranta

Rea Tuominen, kv-koordinaattori, Jyväskylän ammattiopisto

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *