Aihearkisto: Gradia Jyväskylä

Luovat taidot kukoistivat Alppien kainalossa

Teksti ja kuvat: Mikko Auerniitty

Kun aplodit olivat ohi, opiskelijat halasivat toisiaan ja kiittivät yhteisestä matkasta uusiin kokemuksiin. Takana oli viisi työn täyteistä päivää nettisivujen suunnittelua, animointia, valokuvaamista, graafista suunnittelua ja tietenkin englannin puhumista aamusta iltaan.  

Sveitsin Sankt Gallenissa vietetty viikko keskittyi epätasa-arvoa vastaan taistelevien mediaprojektien toteuttamiseen ja niiden esittelemiseen koko Creative Skills -yhteisölle. Sankt Gallenin viikko oli jatkoa viime marraskuussa Madridissa käynnistyneeseen ryhmätyöskentelyyn, jossa kerättiin tietoa ja rakennettiin prototyyppejä sosiaalisesti vaikuttavien kampanjoiden malleiksi. 

Alppien aurinkoisissa maisemissa monikansalliset ryhmät hitsautuivat yhteen tiiviiksi joukkueiksi, jotka pusersivat uskomattoman hienoja töitä todella lyhyessä ajassa. Paikalle kutsuttu tuomaristo antoi palautetta jokaisesta projektista ja kiitti nuoria taitureita huikeista töistä, jotka koostuivat niinkin erilaisista tuotoksista kuin sosiaalisen median kampanjoista ja lautapeleistä.  

Sankt Gallenin viikko oli neljäs Ghentissä alkaneeseen kuuden viikon kokonaisuuteen, jonka tarkoitus on kehittää opettajuutta ammatillisessa koulutuksessa kohti tulevaisuuden vaatimuksia, joista erityisen tärkeiksi on koettu ns. pehmeät taidot. Näillä tarkoitetaan luovia työelämätaitoja, kuten luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua, tiimityötä, päätösten tekoa ja sosiaalisia taitoja.  

Hankkeessa mukana olevat opiskelijat toimivat ns. koekaniineina uudenlaista opettajuutta kehitettäessä, toisin sanoen viikkojen aikana opiskelijaryhmien ohjaajina toimivat opettajat pyrkivät löytämään tapoja, joilla pehmeät taidot vahvistuisivat opiskelijoiden osaamisessa. 

Kokonaisuudessaan CS-21 hanke kestää kolme vuotta.

Hanke jatkuu Jyväskylässä 

Hanke jatkuu vielä ensi syksynä Jyväskylän ja Lissabonin viikoilla, joilla molemmilla on oma teoreettinen pehmeiden taitojen painopistealueensa. Sankt Gallenissa korostettiin kriittistä ajattelua ja Jyväskylän viikolle teemaksi on suunniteltu luovuutta ja uteliaisuutta.

Opiskelijat ja opettajat vaihtuvat kahden viikon välein, joten CS21-hankkeen aikana Jyväskylästä tulee olemaan mukana 7 opettajaa ja 12 opiskelijaa. Projektin myötä tämä porukka levittää omaan lähiympäristöönsä lähestymistapaa, jossa korostuu pehmeiden taitojen merkitys niin media-alan tekijöinä kuin opettajina. 

Workshopit inspiroivat 

CS21-hankkeessa opettajat ovat saaneet teoreettista valmennusta erilaisiin teemoihin omissa workshopeissaan ja nämä kultahiput muuttavat varmasti opetustyötä Gradian luokissa. Huomio kiinittyy enemmän opiskelijoiden erilaisuuden huomioimiseen sekä heidän luovien taitojen kehittämiseen sen sijaan että keskityttäisiin pelkästään teknisten taitojen sparraamiseen.  

Sankt Gallenissa käytiin läpi erityisesti kriittisen ajattelun merkitystä jokaisen opiskelijan taitovalikoimassa ja tähän pureuduttiin monissa keskusteluissa sekä vapaa-ajalla opettajien kesken.  

Toinen teema oli ns. blended learning, eli itsenäisesti opiskeltavien osioiden ja opettajan johdolla tehtävien osuuksien yhdistäminen samaan opintokokonaisuuteen. Sveitsiläiset isännät näyttivät toteuttamiaan esimerkkejä videotuotannon kurssilta ja tämä herätti paljon keskustelua vastaavien menetelmien implementoinnista erilaisiin tutkinnonosiin.  

Workshopeissa jaettiin myös erilaisia tapoja antaa palautetta niin lähiopetuksessa kuin ruudun välityksellä. Tähän suomalaiset antoivat esimerkkejä Youtuben käytöstä etäopetuksessa, mikä antoi monelle silmiä avaavan oivalluksen.

CS-21, Creative Skills 21 -hanke on Erasmus+ KA2 kehittämishanke.

Lue lisää: http://www.cs-21.eu/

Lisätietoja Erasmus+ hanketyypeistä: Rea Tuominen, kv-suunnittelija.

Logistiikka- ja rakennusalan opettajat Italiassa 3.-8.4.2022

Video: Simo Ahtiainen

Logistics teachers Simo Ahtiainen and Tuomas Syvänen, together with construction teacher Ari Saikkonen, visited the Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A.Berenini” institution and companies in the Fidenza area in Italy. Gradia and the host institution are involved in the Sustain4VET KA2 project, and now they are seeking to expand cooperation to include student and staff mobility.

Logistiikan opettajat Simo Ahtiainen ja Tuomas Syvänen yhdessä rakennusalan opettajan Ari Saikkosen kanssa kävivät tutustumassa Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A.Berenini” -oppilaitoksessa sekä Fidenzan alueen yrityksissä Italiassa. Gradia ja isäntäoppilaitos ovat mukana Sustain4VET KA2 -hankkeessa ja nyt yhteistyötä pyritään laajentamaan myös opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuteen.

Lisätietoa henkilöstöliikkuvuudesta: Rea Tuominen, kv-suunnittelija

Yhteistyötä laajentamassa Aarhusissa 5.-9.4.2022

Kuva ja tekstit Matti Vehkala

Gradia Jyväskylän puuteollisuuden alan koulutuksella on ollut tarpeen löytää uusia kumppaneita kv-yhteistyöhön ja kuten periaatteisiin kuuluu, niitä etsitään ensisijaisesti jo olemassa olevista verkostoista. Aarhus TECH on Gradia Jyväskylän pitkäaikainen ja luotettava kumppani niin kehittämishankkeiden kuin liikkuvuudenkin osalta ja siksi oli luontevaa laajentaa yhteistyötä myös puuteollisuuden alalle. Opettaja Matti Vehkala vieraili Tanskassa huhtikuun alussa.

Lisätietoja henkilöstöliikkuvuudesta: Rea Tuominen, kv-suunnittelija

Yhteistyön ja kommunikaation voimaa!

Creative Skills 21 -hanke jatkuu: Creative Skills 21 (Erasmus KA2) -hankkeen työpaja opiskelijoille ja opettajille Madridissa 15.-19.11.2021

Gradian CS 21 -hankeryhmä iloisissa tunnelmissa.

Aurinkoinen Madrid hurmasi Gradian seitsemänhenkisen ryhmän välittömällä ja lämpimällä tunnelmallaan, kun kolmas CS-21 (Creative Skills) työpaja starttasi 14.11. Puerta Bonitan media-alan oppilaitoksen yhä vihreälehtisellä kampuksella. Projektikoordinaattorin, kahden opettajan ja neljän opiskelijan tiimi sukelsi kansainväliseen perheeseen puolentoista vuoden koronatauon jälkeen täynnä malttamatonta intoa ja paloa löytää uusia taitoja sekä saada uusia ystäviä.  

Tämän kertaiseen kokoukseen oli tiensä löytänyt Belgian, Espanjan, Hollannin, Italian, Portugalin, Sveitsin ja Suomen ryhmät. Koronatilanteen seurauksena Britit eivät päässeet matkaan.  

Opettajilla oli viikon aikana myös omaa ohjelmaa.

Kohti uutta opettajuutta

Creative Skills 21:n perimmäinen tarkoitus on kehittää opettajuutta ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa mukana olevat opiskelijat toimivat ns. koekaniineina uudenlaista opettajuutta kehitettäessä. Ns. pehmeät taidot usein unohdetaan ammatillisessa opetuksessa. Luovilla aloilla korostuu yksilölliset taidot, luovuus ja yrittäjyys (freelancerit ja yksin yrittäjät).

Luovat ns. pehmeät taidot ovat kuitenkin käytännöllisiä ja niiden opetus on järkevää yhdistää ammatilliseen opetukseen, mutta opettajilta usein puuttuu tieto, miten tämä tehdään. Kansainvälinen yhteistyö ja viestintä kuuluvat olennaisesti opettajan työkalupakkiin ja mahdollisuudet oppimisen kansainvälisessä ympäristössä ovat tärkeitä. Tämänkertaisen työpajaviikon (soft skills) teemoina olivat kommunikointi ja yhteistyö.

Espanjassa maskipakko oli voimassa kaikissa sisätiloissa ja maskin käyttöä valvottiin tarkasti.
Turvaväleihin ei aina ollut mahdollisuutta.
Koronaturvallinen koululounas.

Opiskelijat epätasa-arvon kimppuun

Opiskelijat jakaantuivat seitsemään kansainväliseen ryhmään luomaan mediaprojektia, jonka muodon ja sisällön he saivat päättää itse. Yhteisenä teemana kaikilla ryhmillä oli epätasa-arvo eri muodoissaan, josta kukin ryhmä valitsi oman näkökulmansa. Projektien aiheiksi nousi mm. mielenterveysongelmien ja taloudellisen aseman aiheuttama koulutuksellinen epätasa-arvo, asunnottomuus osana taloudellista epätasa-arvoa, sekä sukupuolten välinen epätasa-arvo.  

Sen lisäksi, että opiskelijat loivat upeita projektisuunnitelmia, he tekivät ”pää edellä”-sukelluksen kansainväliseen yhteistyö- ja kommunikointiympäristöön, toisin sanoen, jokainen sai harjoittaa englannin ja miksei muidenkin kielten osaamista yllin kyllin viiden päivän ajan.  

Itse asiassa tämä oli ehkä tärkein osa projektityöskentelyä sekä opettajille, että opiskelijoille, sillä Creative Skills-hankkeen tausta-ajatus on opetella uuden vuosituhannen vaatimia luovia työelämätaitoja, kuten luovuutta, ongelmanratkaisutaitoja, kriittistä ajattelua, tiimityötä, päätösten tekoa sekä sosiaalisia taitoja (soft skills, creative skills).  

Opiskelijat valmistautumassa esitykseensä.

Opettajien tehtävänä oli toimia kasvainvälisten opiskelijaryhmien ohjaajina tai valmentajina ja eräänlaisina fasilitaattoreina. Yhteistyössä toista kieltä puhuvan opettajan kanssa viikosta tuli hieno matka omien viestinnällisten kykyjen äärirajoille samalla, kun side samassa tilanteessa olevaan kollegaan voimistui päivä päivältä. Opettajien päiviin kuului myös ryhmäkeskusteluja muiden opettajien kanssa, jotka mahdollistivat ryhmätyöskentelyssä esiin nousevien haasteiden jakamisen ja ratkaisujen etsimisen. 

Virallisen ohjelman lisäksi vapaamuotoiset keskustelut ja kokemusten vertailu kansainvälisten kollegojen kanssa synnyttivät monta oivallusta ja näkökulman uudelleenarviointia. Erilaisten koulutusjärjestelmien ja olosuhteiden vertailu avasi silmät aivan uusiin oppimis- ja opetusmaisemiin. Oma kotoinen työympäristökin sai laajemman kontekstin.   

Gradian hankeryhmä Madridin kukkuloilla.

Kohti kevättä

Samalla kun opiskelijat ja opettajat huhkivat mediaprojektiensa parissa, jokaisesta maasta paikalle saapuneet koordinaattorit suunnittelivat jo seuraavaa kokoontumista St. Gallenissa Sveitsissä helmikuussa 2022. Kyselyiden ja keskusteluiden kautta pyrittiin löytämään reaaliaikaisesti opastusta siihen, mitä taitoja ja kykyjä tulisi erityisesti ottaa huomioon Sveitsin tapaamisessa. 

Madridin ja St. Gallenin kokemuksista saadut opit tullaan ottamaan käyttöön Gradian media-alan koulutuksessa ja jakamaan koko Gradian henkilöstölle erilaisilla oppailla ja koulutuksilla.  

Hanke itse luo online-käsikirjan, johon kerääntyy hankkeen edistymisen myötä erilaisia harjoituksia ja vinkkejä, joita on käytetty työpajaviikoilla. Hankkeella on myös avoimet Fb- ja IG-sivut. https://www.facebook.com/creativeskills21/  

Lisätietoja: Mikko Auerniitty, Gradian CS 21 projektipäällikkö

MusicXchain – the project is ending but the network keeps going – join the celebration on 5 November!

The MusicXchain is a network of six (6) education providers from five (5) member states (Finland, Latvia, Germany, Netherlands and Slovenia) all offering upper secondary VET education in music.

The Erasmus+ KA2 project with the same name has focused on key competences of learners in the music sector by creating new and innovative ways for cooperating and learning and thus enhancing their networking and digital skills as well as fostering an entrepreneurial mindset necessary for a successful career in the creative industries.

The MusicXchain project main aims have been to yield a number of tangible results on completion of the project such as

• a structured platform for managing and coordinating the network activities including a calendar of mobility modules and other events offered within the network;
• a structured model for organizing learning mobility in the music sector taking into consideration the strengths and expertise of each participating college;
• a facility (within the platform) for virtual music lab activities where masterclasses, validated technique videos and e.g. career stories of alumni can be shared or music productions can be planned.

On the participating VET providers level the results have been

  • an exchange of knowledge, skills and experience between organizations;
  • a significant increase in the number of learners in the music sector gaining an international experience through virtual communication initiatives and physical learning mobility;
  • a stronger focus on fostering an entrepreneurial mindset within the staff and the learners;
  • embedment – project activities and results have helped to create an awareness that internationalization provides an attractive, modern and functional context for VET curricula;
  • upskilled teachers – the project has also induced the need for modernisation of teaching and need for professionalisation of staff e.g. in the area of using digital tools for music lab activities at home.

On both European and national level the intangible results have been the following:

A sustainable network of VET providers in the music sector – the project has involved international cooperation between VET colleges in five (5) EU member states whilst creating learning mobility opportunities, (virtual and physical) the projects core goal has been to create a strong and sustainable EU partnership for learning mobility;
More efficient use of European tools such as Europass and ECVET. The latter has been used to describe the knowledge, skills and competences learners can attain whilst doing a module abroad or virtual music lab activities at home, thus developing recognition, transparency and certification and to realise the latter, it has been important to have the developed products embedded in the partners’ curricula;

Join the celebration and learn more about the network and the project by coming to the MusicXchain webinar on Thursday 5 November 2020 13-17:30 CET/ 14-18:30 EET.

Register for the event HERE

Questions re. the webinar: Ineke Saade i.sadee(at) rijnijssel.nl

Information about the network and project https://blogit.gradia.fi/musicxchain/