Helmiä sioille…?

 

2014-09-22 10.32.31

 

Kuvat ja teksti: Rea Tuominen

 Kuvat on otettu hankevalmistelukokouksessa Tanskassa syyskuussa 2014.

Eurooppaa koettelee aika ajoin erilaiset kuluttajien terveyttä uhkaavat ruokakriisit. Viime aikojen vakavimpia tapauksia ovat olleet EHEC -epidemia Saksassa 2011 ja listeria -epidemia Tanskassa 2013. Suomessa viime vuosien vakavin tapaus oli vuonna 2011,  jolloin mahdollisesti oliivisäilykkeestä saatu  botulismimyrkytys aiheutti kuolemantapauksen.

Vaikka ruokaturvallisuus Suomessa onkin maailman huippuluokkaa, kaikki on mahdollista myös täällä. Kaikille elintarvikkeiden kanssa tekemisissä oleville ammattilaisille ruokaturvallisuus on keskeinen osa ammattitaitoa ja se vaatii jatkuvia ponnisteluja. Väärät käsittelytavat tai huolimattomuus missä tahansa ketjun osassa voi aiheuttaa vakavia tilanteita paitsi yksilöiden kannalta myös vaarantaen kokonaisen yrityksen toiminnan.

Tanskan lihajalostusteollisuuden ammattioppilaitos (Danish Meat Trade College) kouluttaa elintarvike- ja ravintola-alan ammattilaisia. Jyväskylän ammattiopisto on tehnyt jo muutaman vuoden yhteistyötä DMTC:n kanssa opiskelijavaihtoihin liittyen. Nyt olemme lähdössä mukaan DTMC:n koordinoimaan, viiden maan kehittämishankkeeseen, jonka tarkoituksena on tuottaa visuaalista oppimateriaalia elintarviketurvallisuuden opettamiseen. Suunnitteilla on kuvakertomukset (piktogrammit) ja animaatiot vähintään neljästä keskeisestä elintarviketurvallisuuteen liittyvästä aiheesta.

Processed with Moldiv

Eramus+ ohjelma rahoittaa erilaisia yhteistyöhankkeita,  joita ovat

  •  strategiset kumppanuushankkeet
  • tietoyhteenliittymät
  • alakohtaiset osaamisyhteenliittymät
  • kapasiteetinvahvistamishankkeet Euroopan ulkopuolisten kumppanuusmaiden kanssa.

Tanskalaisten vetämään hankkeeseen haetaan rahoitusta strategisten kumppanuushankkeiden ohjelmasta. Ne tarjoavat ammatillisen koulutuksen toimijoille mahdollisuuden tutustua Euroopan maiden ammatilliseen koulutukseenvertailla käytäntöjä ja kehittää omaa toimintaa.

Kumppanuushankkeet voivat olla pienempiä muutaman partnerin yhteistyöhankkeita, jotka keskittyvät esimerkiksi hyvien käytänteiden vaihtoon tai tavoitteiltaan ja partneriryhmältään laajempia kehittämishankkeita, jotka tähtäävät yhteiseen innovaatioon ja laajaan eurooppalaiseen levitykseen. Hankkeiden kesto on yleensä kaksi vuotta.

Kumppanuushankkeiden tavoitteena on kehittää, siirtää ja ottaa käyttöön innovatiivisia käytäntöjä ammatilliseen perus- ja täydennyskoulutukseen. Tavoitteena on myös tiivistää oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä ja edistää koulutuksen työelämävastaavuutta.

Kumppanuushankkeiden odotetaan tuovan myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia hanketyöhön osallistuville henkilöille ja heidän taustaorganisaatioillensa. Hankkeissa tulee olla myös yhteys koulutuspoliittisiin tavoitteisiin sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Ammatilliselle aikuiskoulutukselle ja lukiokoulutukselle on myös oma rahoitusohjelmansa  Erasmus+ ohjelmassa, jonka tavoitteet ja reunaehdot voivat poiketa tässä mainituista.

Lisätietoa tästä rahoitustyypistä saat oman  oppilaitoksesi koordinaattorilta.

2014-09-22 10.30.05

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *