Avainsana-arkisto: johtaminen

Mitä Bryssel opetti?

Lukiokoulutuksen puolivuosittain järjestettävät kehittämispäivät pidettiin tänä syksynä Brysselissä. Päivät on Keski-Suomen lukioiden rehtoreiden ja sivistysjohtajien johtajuuden kehittämisfoorumi, jonka tavoitteena on vahvistaa lukiokoulutuksen vaikuttavuutta ja roolia aluekehittämisessä. Kehittämispäivillä rakennetaan keskisuomalaisen lukiokoulutuksen menestystekijöitä verkostoitumisen ja työelämälähtöisyyden avulla.

Helteisinä syyskesän päivinä 2.- 4.9. lukioiden johtajat hakivat kehittämisintoa EU:n epävirallisesta pääkaupungista Brysselistä. Keski-Suomen lukiohankkeen, Keski-Suomen Osaavan ja Euroopan komission yhteistyöllä toteutui huikeat kehittämispäivät, joiden aikana tutustuttiin mm. Euroopan komission ja parlamentin toimintaan sekä European Schoolnet Future Lab –keskukseen.

Suomalaisten opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen lisäämisen tärkeys korostui komission edustajien puheenvuoroissa ja europarlamentaarikko Hannu Takkulan ja Petri Sarvamaan alustuksissa. Hyvä kielitaito ja monikulttuuriset taidot ovat tärkeitä  tulevaisuustaitoja sekä tasa-arvoisuuden kulmakiviä.

Kielten opiskelu on mitä suuremmissa määrin kulttuurien tuntemuksen osaamisen vahvistamista. Kielten pakollista määrää ja kurssien sisältöjä mietittiin kuumeisesti tänään 19.9. kokoontuneessa valtakunnallisessa lukion tuntijako- ja tavoitetyöryhmässä Helsingissä. Mitä kieliä, kuinka paljon ja miten oppiaineiden yhteistyöllä taataan lukiolaisille riittävät jatkokoulutus- ja työelämätaidot vuodesta 2016 alkaen (uusi tuntijako voimaan), selviää joulukuun alussa valmistuvasta uudesta lukion tuntijakoesityksestä. Keski-Suomen lukiohanke oli työryhmässä kuultavana ja oli ilo kertoa laajasta keskisuomalaisesta kehittämistyöstä lukioiden kansainvälisyyden ja työelämälähtöisyyden edistämiseksi.

Brysselissä useissa puheenvuoroissa tuotiin esille kotikansainvälistymisen laajat mahdollisuudet. Eurooppalaisten koulujen yhteisö eTwinning on verkkokonsepti, joka on opettajille oivallinen työväline opiskelijoiden kansainvälisyystaitojen vahvistamiseen. Ohjelman avulla opettajat ja opiskelijaryhmät voivat vapaasti ja turvallisesti etsiä eurooppalaisia kumppaneita, kehittää yhteistyöprojekteja ja jakaa ideoita. Ilman, että kenenkään tarvitsee matkustaa minnekään. ETwinning-yhteisöön kuuluu tällä hetkellä jo 20 000 opettajaa eri puolin Eurooppaa ja ohjelma on rantautunut myös Keski-Suomen lukioihin. Brysselin seminaarin aikana useat esittelijät kannustivat ohjelmaan tutustumista, toiminta on osa EU:n Comenius-toimintaa.

Tulevasta rahoituskaudesta 2014-2020 saatiin uutta tietoa siltä osin, että monia ohjelmia ollaan yhdistämässä työnimellä Erasmus+ tunnetuksi ohjelmaksi. Komissio on esittänyt budjetin kasvattamista kaksinkertaiseksi nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna.

Kokonaisuutena matka kasvatti maakunnan lukioiden yhteishenkeä ja tuotti monia uusia avauksia yhteistyön jatkamiselle. Saimme ensi käden tietoa EU:n tarjoamista kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja kuvan instituutioiden toiminnasta.

Komissio 3.9.2013

Liisa Lamminsivu-Risku