Aihearkisto: henkilöstö

Job shadowing -vierailu Britanniasta Gradiaan 23.-24.5.2022

Teksti: Eevamari Auvinen

Kuvat: Pia Järvinen-Vrielink

Gradiassa vieraili toukokuun lopussa kolme johdon assistenttia Bridgwater & Taunton Collegesta (Somerset, UK). Katy, Emma ja Shannon tutustuivat johdon ja hallinnon assistenttien tehtäväkenttään ja Gradian eri aloihin sekä kampuksiin. Vieraat saivat hyvän kattauksen niin suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, Gradian hankehallinnosta ja päätöksentekoprosessista, yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) noudattamisesta Gradiassa, Digipalveluiden toiminnasta kuin asuntolapalveluista. Lisäksi ryhmä tutustui ammatillisiin koulutusaloihin (media-, auto-, logistiikka-, hius- ja kauneudenhoitoala sekä ravintola- ja cateringala), lukiokoulutukseen ja Vivo-valmennukseen.

Priimuksen tilat ja ikkunoista avautuva kesämaisema herättivät ihastusta. Muotokuvat sen sijaan herättivät ihmetystä. ”Teillä on vanhoja muotokuvia useassa paikassa, usein neuvotteluhuoneissa. Se on meistä hyvin erikoista.”

Katy, Emma ja Shannon kertoivat saaneensa vierailusta paljon tietoa ja uusia ideoita oman oppilaitoksen toimintojen ja omien työtehtäviensä kehittämiseen. He olivat erittäin vaikuttuneita suomalaisen koulutusjärjestelmän joustavuudesta ja Gradian tarjoamista monipuolisista koulutusmahdollisuuksista ja yksilöllisistä ratkaisuista. He myös totesivat, että niin henkilöstön kuin opiskelijoiden innostus ja ilo yhteiseen tekemiseen oli välittynyt heille selkeästi.

Job shadowing -vierailun valmistelu aloitettiin jo alkukeväästä 2020 virtuaalisella tapaamisella. Vierailu oli tarkoitus ajoittaa samalle keväälle Jyväskylän Taitaja-kisojen ajankohtaan, mutta COVID-pandemian vuoksi matka voitiin toteuttaa vasta nyt toukokuussa. Koko pandemia-ajan pidettiin kuitenkin yllä virtuaalisia check-up:eja, joissa keskusteltiin mm. oppilaitosten toiminnan eroista ja yhtäläisyyksistä sekä suunniteltiin tulevaa vierailua. Tarkoituksena on tavata virtuaalisesti syksyllä, jolloin vielä käydään lävitse vierailun antia ja mahdollisia muutoksia, joita vieraat ovat toteuttaneet saamiensa oivallusten pohjalta omassa oppilaitoksessaan.

Harjun opettajanhuone teki vaikutuksen vierailijoihin. ”Täällä on niin siistiä joka paikassa.”
Vieraat, Sonja sekä houstit Pia, Kirsi ja Eevamari. Kuvaa ottamassa Joonas. ”Meille on kerrottu, että suomalaiset ovat varautuneita, eivätkä paljoa puhu. Heti junassa asia todettiin vääräksi, iloista rupattelua kuului joka paikasta!”

Bridgwater & Taunton College on osa ammatillisen koulutuksen EMEU -verkostoa. Lisätietoa oppilaitoksesta: https://www.btc.ac.uk/

Observointia Irlannissa

Kuvat ja teksti Hanna Huhtinen, Heini Kivivuori ja Rea Tuominen

Schildtin lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat Hanna ja Heini vierailivat jobshadowing -vaihdossa toukokuun alussa 2022. Kohdeoppilaitokseksi valikoitui St. Brendan’s Community School, joka sijaitsee Birr -nimisessä pienessä alle 6000 asukkaan kaupungissa aivan keskellä Irlantia.

Lisätietoa henkilöstöliikkuvuuksista Rea Tuominen, kv-suunnittelija

Verkostojen voimaa Baskimaalla

Kuva ja tekstit: Tarja-Anu Arkkukangas, Pasi Puronaho ja Rea Tuominen

Gradian, Tredun ja Salpauksen erityisopetuksen ja ohjauksen asiantuntijat vierailivat yhdessä Hetel -verkoston luona Baskimaalla huhtikuun 2022 lopussa. Vierailu oli osa Network of Networks -verkoston puitteissa tehtävää kapasiteetin vahvistamistoimintaa eli suomeksi sanottuna henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vaihdon ajankohta ja osittain osallistujatkin vaihtuivat muutaman kerran koronan vuoksi, mutta yhteyksiä ylläpidettiin Hetelin koordinaattorin Tamara Rodriguezin kanssa useilla virtuaalitapaamisilla ennen liikkuvuuden toteutumista. Matkalla mukana olivat Tarja-Anu Arkkukangas ja Pasi Puronaho Gradiasta, Liisi Aro Salpauksesta sekä Ulla Lilja ja Susanna Luomansuu Tredusta.

Lisätietoa Hetel -verkostosta: https://www.hetel.org/index.php/en/schools

Lisätietoa Finn-Net ja Network of Networks -verkostoista: Rea Tuominen, kv-suunnittelija