Aihearkisto: ajankohtainen

Kansainvälinen toiminta esillä oppilaitoksissa Kulttuurit kotona –tapahtumassa 21.-24.11.

Jyväskylän ammattiopiston Avointen ovien viikolla vietetyn Kulttuurit kotona- tapahtuman aikana saatiin tänä vuonna nauttia upeista eri maita ja kulttuureja kuvaavista esittelypisteistä, kun koulutuskuntayhtymän oppilaitosten opiskelijat esittelivät ja jakoivat kokemuksiaan kotimaistaan sekä muun muassa ulkomailla suoritetuista työssäoppimisjaksoista. Eri kulttuurit ja kansainvälinen toiminta olivat esillä muun muassa ruuan, musiikin, pukeutumisen ja postereiden muodossa. Lisäksi osana Kulttuurit kotona-tapahtumaa esitettiin Twibuke – muistakaa! –draamaelokuva, jonka kahdessa näytöksessä oli yhteensä noin 100 katsojaa.

image1image2

wp_20161124_031

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos kaikille tapahtumassa mukana olleille ja tapahtumaan osallistuneille!

Yhteistyösopimuksen allekirjoittaminen ja matkailualan opiskelijoiden opintomatka Pietarissa

Jyväskylän ammattiopisto on sopinut aktiivisen yhteistyön jatkamisesta pietarilaisen ammattioppilaitoksen College of Construction Works and Urban Management kanssa. Rehtori Pirjo Kauhanen allekirjoitti yhteistyösopimuksen 9.2.2016 ko. oppilaitoksen rehtorin kanssa Pietarissa. Yhteistyötä jatketaan Jyväskylän ammattiopiston rakennus-ja matkailualojen kanssa. Rakennusala on tässä vaiheessa ollut mukana pienimuotoisen kilpailutoiminnan puitteissa ja matkailualalta tavoitteena on saada jatkossa opiskelijoita vähintään kuuden viikon top-jaksoille. Työssäoppimispaikkoja löytyy matkailualalle Pietarista runsain mitoin mm. hotelleista.

Samalla viikolla kun rehtori Kauhanen allekirjoitti yhteistyösopimuksen, vietti ryhmä jyväskyläläisiä matkailuvirkailijaopiskelijoita opettajan johdolla viikon pietarilaisen oppilaitoksen vieraina. Opiskelijoiden ohjelmaan kuului venäjän kielen alkeiden opiskelua, kulttuuritietoutta, vierailuja kulttuurikohteisiin ja tutustuminen matkanjärjestäjän Fabrika puteshestviy toimintaan. Suomalaiset opiskelijat esittelivät koululla matkailualan opintoja Suomessa sekä Jyväskylää ja samoin ryhmä venäläisiä opiskelijoita esitteli oman alan opintojaan Venäjällä. Ohjelma ja viikon tutustumiskäynnit toimivat hyvänä ”valmentautumisena” mahdolliselle pidemmälle top-jaksolle Venäjällä.

image-15-02-16-02-08

Lisätietoja:

Milka Niskanen: p. 6158

Mira Ahtila: p. 6005

Tietoja ja tilastoja 2015

Jyväskylän ammattiopiston kansainvälinen vuosi 2015 on ollut taas toimintaa ja tapahtumia täynnä.

IMG-20151204-WA0005

Kuva: Puitesopimuksen allekirjoitustilaisuus 3.12.2015 Wilhelmshavenissa, Saksassa. Keskellä edessä rehtori Pirjo Kauhanen  sekä IBJ -verkoston edustaja, rehtori  Elke Schnitker.

Jyväskylän ammattiopistosta lähti vuonna 2015 vähintään 6 viikon vaihtoihin 168 opiskelijaa, joista 159 työssäoppimisjaksolle ja 9 oppilaitosvaihtoon tai top- ja oppilaitosjakson yhdistelmälle.  Talousarviossa (TA) asetettujen opiskelijaliikkuvuden osalta näytti vielä syyslukukauden alussa, että tavoitteista jäädään reilusti, mutta lopulta yhteysopettajien, koordinaattoreiden ja yhteistyökumppaneiden joustavuuden ja ponnisteluiden ansiosta tavoitteesta jäätiin lopulta vain 12 liikkujan verran.

Joiltain osin pystytään jo sanomaan miksi tavoitteeseen tältä osin ei täysin päästy (mm. ongelmat  ja muutokset vastaanottavien organisaatioden päässä). Lisävalaistusta asiaan löytynee myös opiskelijapalautteita analysoitaessa. Tämä työ on vielä kesken, mutta siihen palataan helmi-maaliskuun aikana vielä mm. yksiköiden johtoryhmissä sekä yhteysopettajien kv-kahveilla.

Saapuvien opiskelijoiden osalta tavoitteet vastaavasti ylitettiin reippaasti ja lisäystä oli jopa 49 opiskelijan verran (2014 /114, 2015/ 159).  Vaikuttavuuden kannalta saapuvien opiskelijoiden merkitystä kv-osaamisen kehittymisessä ei kannata väheksyä. Integroimalla saapuvat opiskelijat osaksi omia opetusryhmiämme useammat opiskelijat kuin vain ne itse maailmalle lähtevät tulevat kosketuksiin toisten kulttuurien kanssa.

Kv-toiminnan kehittämisen ohjenuorana on ollut ja tulee olemaan pyrkimys kehittää toimintatapoja  resurssiviisaalla tavalla mm. suuntaamalla resursseja TA -tavoitteiden toteuttamiseen ja seuraamalla tavoitteiden ja resurssien käyttöä puolivuosittain. Lisäksi lukukauden 2015-2016 alusta yhteysopettajien tehtävistä se osa, joka on ns. yleisluontoista, siirrettiin kv-toimistolle, jotta yhteysopettajien on mahdollista enemmän panostaa lukumäärien kasvuun ja jotta lähtevät opiskelijat saadaan paremmin sitoutettua vaihtoon.

Yksi ’koneiston’ osa, josta ei vielä ole otettu kaikkia ’tehoja’ irti on eurooppalainen kumppaniverkostomme. Tältä osin kehittämisen ohjenuoraksi onkin sovittu, että emme lähde merta edemmäksi kalaan vaan liikkuvuusvolyymien kasvaessa tai entisten kumppaneiden jäädessä pois verkostosta, selvitetään aina ensin muun jo olemassa olevan verkoston tarjoamat mahdollisuudet. Pyrkimys on muutaman vuoden sisään päästä tilanteeseen, jossa vain enää osa vaihdoista on ns. räätälöityjä uniikkitapauksia, jotka helposti syövät ison siivun toimintaan varatusta resurssista.

Osana tätä verkoston tiivistämistä on jo 2014 käynnistetty ECVET -suosituksenmukaiset puitesopimusneuvottelut muutamien monialaisten yhteistyökumppanien kanssa. Joulukuun alussa 2015 saatiin päätökseen neuvottelut saksalaisen Jever-Wilhelmshavenin alueen IBJ -oppilaitosverkoston kanssa. Ko. verkoston kanssa yhteistyötä on ollut jo pian 10 vuotta useilla eri aloilla. Puitesopimus siten tavallaan sinetöi pitkän kihlauksen.  Parhaillaan valmistelussa on puitesopimus Arnhemissä, Hollannissa sijaitsevan Rijn Ijssel -oppilaitoksen kanssa. Tämä sopimus tullaan allekirjoittamaan Jyväskylässä toukokuussa 2016.

WP_20160113_0012015_08-Erasmus-VET-webbanner-transparentblue

Kuva: Akkreditoitujen organisaatioiden yhteyshenkilöiden koulutustilaisuus 13.1.2016

Vuonna 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle myönnettiin ns. liikkuvuusperuskirja eli akkreditointi osoituksena liikkuvuustoimintojen laadusta ja pitkäjänteisestä, strategisesta kehittämisestä. Lukuvuoteen 2020-2021 voimassa olevan akkreditoinnin turvin on hyvä jatkaa niin opiskelija- kuin henkilöstöliikkuvuudenkin kehittämistä.

Tarkempia tilastoja ja seurantatietoja ilmestyy intran suunnittelu ja seuranta -sivulle maaliskuun 2016 aikana. Lisätietoja myös allekirjoittaneelta.

https://intra.jao.fi/Meidan-ao/Kansainvalisyys/Jyvaskylan-ammattiopisto/Suunnittelu-ja-seuranta

Rea Tuominen, kv-koordinaattori, Jyväskylän ammattiopisto

 

 

Vuosittainen Kulttuurit kotona –tapahtuma avasi ovet eri maiden kulttuureihin

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitokset järjestivät Viitaniemen kampuksella jo perinteeksi muodostuneen Kulttuurit kotona -tapahtuman 23.10. Kulttuurit kotona –tapahtuma tarjosi loistavan tilaisuuden kohdata eri kulttuurien edustajia ja oppia lisää monikulttuurisuudesta sekä kansainvälisyyden merkityksestä. Päivän aikana pääsi tutustumaan siihen kulttuurien kirjoon, mikä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitoksista löytyy erilaisten työpajojen, esittelypisteiden sekä ohjelmanumeroiden kautta. Koulutuskuntayhtymän opiskelijoille ja henkilöstölle tarkoitetussa tapahtumassa esillä oli kulttuurien edustajia 38 eri maasta. Onnistunut tapahtuma toteutettiin Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitosten ja koulutusalojen yhteistyönä. Oppilaitosten yhteinen ponnistus näkyi tapahtuman järjestelyissä ja muun muassa monipuolisessa ohjelmakattauksessa, joka toteutettiin eri koulutusalojen opiskelijoiden johdolla.

Tapahtuman avajaistilaisuudessa esiintyneen, Suomessa vuoden puhujanakin palkitun, kanadanranskalaisen kirjailijan André Noël Chakerin inspiroiva puheenvuoro toimi hyvänä johdatuksena päivän teemaan. Itsekin ulkomailta Suomeen muuttanut Chaker nosti omakohtaisten kokemustensa kautta esiin sen, kuinka eri kulttuureissa nähdään asiat eri tavalla ja kuinka eroavaisuudet eri kulttuurien välillä voivat ilmetä. Hän puheessaan painotti monikulttuurisuuden merkitystä voimavarana ja vahvuutena, joka saa meidät ajattelemaan avoimemmin ja josta voimme oppia paljon. Pääviestinä puheessa olikin se, että kaikkien tulee olla rohkeasti omia itseään, sillä juuri se tekee meistä ainutlaatuisia ja arvokkaita.

12177070_10206951796945221_694426162_o

Esillä tapahtumassa oli runsaasti tietoa eri maista ja kulttuureista. Kulttuurien kirjoon pääsi tutustumaan maita kuvaavissa esittelypisteissä, joissa eri kulttuurien edustajat esittelivät omaa kulttuuriaan. Kansallispukuihinsa pukeutuneet maahanmuuttajat sekä toinen toistaan hienommat pisteet siivittivät vierailijat tapahtuman iloiseen ja lämminhenkiseen tunnelmaan. Esittelypisteet oli koristettu näyttävin posterein ja esille oli tuotu muun muassa kullekin kulttuurille tunnusomaisia esineitä, kirjoja, asusteita, kankaita sekä koruja. Lisäksi kulttuureista pääsi nauttimaan muun muassa, musiikin ja videoiden sekä kielellisen ilmaisun kautta. Ohjelmaa oli myös kauneudenhoitoon, hyvinvointiin ja liikuntaan liittyen ja päivän aikana pääsi myös kuulemaan, millaista on vaihto-opiskelijan arki ulkomailla. Tapahtuma keräsi paikalle paljon väkeä ja eri maista kiinnostuneita vierailijoita oli esittelypisteissä jonoksi asti, kun innokkaat tapahtumakävijät etsivät vastauksia kulttuureita koskeviin kysymyksiin, testasivat hennatatuointeja sekä pääsivät maistamaan eri maiden herkkuja.

kulttuurit_kotona_2015_kuvakulttuurit_kotona_2015

Kulttuurit kotona – tapahtuma toimi hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka myös maasta poistumatta on mahdollista päästä tutustumaan uusiin kulttuureihin ja oppimaan paljon eri maiden rikkaudesta.

 

 

 

 

 

Vaihtovalmennus uudistuu

Pakollinen testi, suositeltava kielikurssi

Myös ammattiin opiskeleville on elokuusta 2015 tarjolla mahdollisuus opiskella verkossa englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian ja hollannin kieliä. Euroopan komission verkkopohjaiset kielikurssit ovat opiskelijoille vapaaehtoisuuteen perustuva mahdollisuus parantaa omaa kielitaitoaan. Syksyn 2015 kuluessa on tulossa mukaan myös uusia kieliä: kielitestit ovat nykyisten kuuden kielen lisäksi saatavilla jatkossa myös tšekin, portugalin, puolan, kreikan, tanskan ja ruotsin kielillä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijat voivat valita kiinnostuksensa mukaan myös ammattialakohtaisia kielikursseja 25 alavaihtoehdosta. Tarjolla on paljon monipuolisia oppimateriaaleja erilaisiin tarpeisiin.

Kielitestit ennen ja jälkeen vaihdon sen sijaan ovat pakollisia kaikille vaihtoon lähteville opiskelijoille, joiden ulkomaanjakson kesto on vähintään 30 päivää. Jyväskylän ammattiopiston vaihtoon lähtevät opiskelijat suorittavat kielitestit osana vaihtovalmennusta, josta vastaa kv-koordinaattori Milka Niskanen. Muiden oppilaitosten opiskelijoiden osalta lisätietoa antaa kv-koordinaattori ja/tai oman alan yhteysopettaja.

Koordinaattoreiden yhteystiedot löydät www-sivuilta:

https://www.jao.fi/fi/Jyvaskylan-koulutuskuntayhtyma/Kansainvalisyys/Koordinaattorit