Kaikki kirjoittajan Aino Malin artikkelit

CAFE LINGUA, KULTTUURIT KOTONA, HEUREKA, UUDET AVAUKSET… – Kansainvälisen toiminnan onnistumisia ja kohokohtia vuodelta 2013

Kuntayhtymän tulosalueiden kansainväliset toimijat kokoontuivat 3.12. iltapäiväksi vaihtamaan kokemuksia, ajatuksia ja onnistumisen elämyksiä vuoden 2013 ajalta.

Reija, Panu, Heli, Jaana, Jyrki

Reija, Panu, Heli, Jaana ja Jyrki

Liisa, Kaisu, Auli, Ulla, Mika

Liisa, Kaisu, Auli, Ulla ja Mika

Aino

Aino

 

Keskusteluissa nousi esille moninaisia onnistumisen elämyksiä niin yksilö- kuin organisaatiotasolla; onnistuneita kansainvälisiä projekteja, läpimenneitä rahoitushakemuksia, eri maista tulleita vierailijaryhmiä, uusia yhteistyökumppaneita ulkomailta, tyytyväisiä ulkomailta palanneita opiskelijoita, uusia kansainvälisestä toiminnasta innostuneita opettajia ja hyviä avauksia koulutusliiketoiminnan kentältä.

onnistumiset

Puheenvuoroissa korostettiin sitä, kuinka kansainvälisyyden merkitys arkipäivän toiminnassa on lisääntynyt.  Se näkyy mm. opiskelijoiden kiinnostuksena kehittää omaa osaamistaan myös kotimaan rajojen ulkopuolella. Koska kaikilla opiskelijoilla ei ole mahdollisuuksia lähteä ulkomaan opinto- tai työssäoppimisjaksoille, on tärkeää, että tarjolla on vaihtoehtoisia tapoja kansainvälisen osaamisen kehittämiseen omassa oppilaitoksessa ja kotikaupungissa. Tämän vuoksi erilaiset kotikansainvälistymistä tukevat mallit ja niiden merkitys korostuvat. Näiden osalta on tehty paljon työtä viime vuosien aikana mm. Kansainvälisyyskouluhankkeessa.

onnistumiset2

Kansainväliseen toimintaan on tullut mukaan myös uusi ulottuvuus, kansainvälinen koulutusliiketoiminta, joka tuo opettajille ja kouluttajille uudenlaisia mahdollisuuksia hyödyntää jo olemassa olevaa osaamistaan ja hankkia uusia taitoja. Keskusteluissa pidettiin positiivisena sitä, että henkilöstön osaamisen kehittäminen kansainvälisen koulutusliiketoimintaedellytysten parantamiseksi on tuonut toimintaan mukaan monia uusia kasvoja.

onnistumiset3

Näillä kokemuksilla suunnataan uuteen vuoteen. Paljon actionia tänä vuonna ja ensi vuonna luvassa vielä enemmän!

 

 

 

Tervetuloa jakamaan ajatuksia kansainvälisen toiminnan blogiin

Kansainvälisyys voidaan määritellä monin eri tavoin ja sisällöin, joille kaikille yhteistä on kyky, tahto ja valmiudet toimia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Myös  ymmärrys siitä, miten maailma toimii, maailman tunteminen ja erilaisuuden hyväksyminen sekä tieto maailmasta, kulttuureista, kielistä ja erilaisista tavoista elää sisältyvät kansainvälisyyteen. Kokemukset kansainvälisyydestä kehittävät luovuutta, rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, ongelmanratkaisutaitoja ja joustavuutta. Kansainväliseen toimintaan osallistuminen kasvattaa sopeutumiskykyä, itseluottamusta, itseohjautuvuutta sekä stressinhallinta- ja viestintätaitoja. Kukapa meistä ei niitä tarvitsisi?

Kaikki edellä kerrottu on tarpeen yhteiselämässä muiden kanssa – niin työssä kuin vapaa-ajalla, sekä kotimaassa että ulkomailla, ja mikä parasta, se on ulottuvillamme. Kaikilla ammatillisen koulutuksen aloilla ja lukioissa on mahdollisuus oppia kieliä, perehtyä uusiin kulttuureihin ja tutustua ulkomaalaisiin ja maahanmuuttajaopiskelijoihin. Aina ei tarvitse matkustaa kauas oppiakseen kansainvälisyyttä. Tänne saapuvat ulkomaiset opiskelijat ilahtuvat suomalaisesta opiskelutoverista ja ovat mielellään mukana myös vapaa-ajanvietossa.

Työssäoppimis- tai opiskelujakso ulkomailla avartaa lähtijän kokemuksia vieraasta maasta ja kulttuurista. Samalla se syventää ymmärrystä kotimaata, -kaupunkia, koulutusta ja tuttua elämänpiiriä kohtaan. Jakso ulkomailla voi joskus myös pelottaa, jännittää tai epäilyttää: riittääkö kielitaito, selviydynkö lentokentillä ja vierailla asemilla, miten työpaikka tai koululuokallinen tuntemattomia ihmisiä ottaa vastaan? Entä jos sattuu jotakin yllättävää? Sitä varten meillä on kansainvälisten asioiden yhteysopettajia ja koordinaattoreita.

Yksi kaikkien opettajien ja kouluttajien tärkeimmistä tehtävistä on ohjata, auttaa, kannustaa, tukea ja motivoida opiskelijoita tarttumaan rohkeasti tilaisuuteen kasvattaa siipiään. Meidän kaikkien tarve ymmärtää paremmin ympärillä olevaa maailmaa, erilaisia ihmisiä ja heidän monimuotoisia tapojaan elää tätä ainutkertaista elämää on lisääntynyt. Kokenutkin opettaja saa kansainvälisestä  toiminnasta toistuvia, hyviä mahdollisuuksia osaamisensa ja innostuksensa lisäämiseen. Kiinnostus saattaa jopa tarttua työkaveriin…

Hyppää siis rohkeasti mukaamme avartamaan maailmaasi ja käytä tilaisuutesi uuden oppimiseen. Seuraa kirjoitteluamme ja osallistu bloggaajana itsekin!

 

Aino Malin, kuntayhtymän kansainvälisten asioiden päällikkö

Vesa Saarikoski, kuntayhtymän johtaja

 

P.S. Vinkkejä ja ajatuksia blogin sisällöksi voi toimittaa Rea Tuomiselle (rea.tuominen@jao.fi).