“Strong partnerships are built on trust.”

Obraz 166 [do raportu]

Puitesopimuksella Puolaan

Jyväskylän ammattiopisto on tehnyt yhteistyötä Aviva Poland –yrityksen kanssa vuodesta 2012 ja tähän mennessä noin 60 enimmäkseen tekniikan alan opiskelijaa on suorittanut 6-10 viikon mittaisen ulkomaanjakson Avivan kautta. Erinomaisesti käynnistynyt yhteistyö sai sinettinsä 21.4.2015 kun rehtori Kirsti Kosonen ja Avivan toimitusjohtaja Konstancja Szymura allekirjoittivat  ECVET –suosituksen mukaisen puitesopimuksen (MoU). Sopimus on voimassa kaksi vuotta ja vaikka onkin solmittu Jyväskylän ammattiopiston ja Avivan välillä, koskee se kaikkea Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä Avivan kautta tapahtuvaa vaihtotoimintaa.

Kirsti Kosonen totesi tilaisuudessa, että meneillään olevan koulutuksenjärjestäjien itsearvioinnin arviointiprosessin yhteydessä on korostunut dokumentoinnin ja seurannan merkitys laadun kannalta. Puitesopimuksen avulla vahvistetaan yhteistyön jatkuvuutta ja sopimusehtojen seuranta (toimitaanko kuten on sovittu) auttaa molempia osapuolia kehittämään omaa toimintaansa.

Konstancja Szymura puolestaan korosti puheenvuorossaan, että Jyväskylän ammattiopiston kanssa tehty yhteistyö on tarjonnut myös hänen yrityksensä henkilöstölle oppimiskokemuksen ja se on omalta osaltaan jo kehittänyt heidän toimintansa laatua. Mahdolliset ongelmatilanteet tai muut laatupoikkeamat on käsitelty puolin ja toisin avoimin kortein ilman mielensäpahoittamisia.

Aviva toimii lounais-Puolassa Wroclawin kaupungissa, joka on osoittautunut suuresta koostaan huolimatta helposti lähestyttäväksi ja haltuun otettavaksi verrattain pienestä kaupungista tuleville nuorille. Aluksi Puolan markkinoiminen vaihtokohteena ei  ollut helpoimmasta päästä tehtäviä, mutta yhtäältä Avivan järjestämien top-paikkojen korkea laatu ja yhteistyötä pilotoineen sähköalan koulutuksen sitkeä markkinointityö on johtanut siihen, että Wroclaw  ’myy’ itse itsensä siellä vaihdossa olevien opiskelijoiden kautta. Tässä yhteydessä on erikseen mainittava sähköalan yhteysopettajan Teppo Peurakummun osuus yhteistyön käynnistymisessä ja vakiintumisessa. Ilman Tepon panosta erityisesti yhteistyön alussa, liikkuvuusmäärät Puolaan tuskin olisivat nykytasolla. Tekniikka ja liikenne yksikön osalta uusimpina myös pintakäsittely ja logistiikka ovat käynnistäneet hyvältä tuntuvan yhteistyön Avivan kanssa. Samoin hotelli- ja ravintola-alan opiskelijoille Wroclawin tarjoamat työssäoppimispaikat tarjoavat ainutlaatuisia oppimiskokemuksia.

Jyväskylän ammattiopiston opiskelijoiden liikkuvuuden laatua on viime vuodet kehitetty käsikädessä EU:n ECVET-suosituksen (2009) sekä kansallisen tason ammatillisen tutkintojärjestelmän (TUTKE2) kehittämisen kanssa.  ECVETin avulla helpotetaan opintosuoritusten siirtoa, keräämistä ja tunnustamista yhtenäisen kuvaustavan avulla Euroopassa.

’Villakoiran ydin’ ECVETissä on, että vaihtojakson tavoitteista ja arvioinneista sovitaan etukäteen vastaanottavan tai välittävän organisaation kanssa ja että kertaalleen hankittua ja osoitettua osaamista ei enää arvioida uudelleen kotimaassa. Yleisimmin  kohdemaassa em. prosesseista vastaa ammatillinen oppilaitos, jolla on parhaat kontaktit oman alueensa elinkeinoelämään sekä arviointiosaamista. Muutamissa, harvoissa poikkeustapauksissa välittävänä organisaationa toimii kauppakamari, paikallinen työvoimaviranomainen tai vaihtojärjestelyihin erikoistunut yritys. Seuraavia puitesopimusuutisia on odotettavissa Saksan ja Hollannin suunnalta vielä kuluvan vuoden aikana.

Keskeinen käsite ECVETin kannalta on keskinäinen luottamus (mutual trust). Sopimukset ja sovitut seurantamenetelmät vahvistavat tämän luottamuksen kehittymistä. Liikkuvuuden määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme  vahvan eurooppalaisten oppilaitosten ja muiden ammatillisen koulutuksen toimijoiden verkoston, joka pystyy paitsi hoitamaan ulkomaan jaksojen käytännönjärjestelyt  myös vastaamaan vaihtojen sisällöllisiin tavoitteisiin. Tulevan lukuvuoden osalta onkin päätetty kartoittaa olemassa olevat kumppanuudet, jotta verkostoa saadaan tiivistettyä ja tehostettua.

Lisätietoja Jyväskylän ammattiopiston kv-koordinaattorit Rea Tuominen ja Milka Niskanen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *