Kansainvälistä yrittäjyyttä vai yritteliästä kansainvälisyyttä?

WP_20140730_19_30_38_Pro[1]

Kuvassa Nova Gorican teknisen oppilaitoksen kehittämispäällikkö Adrijana Hodak  tarkastelmassa kone-metallialan koulutuksen rakenteilla olevia tiloja.

Koulutuskuntayhtymän yrittäjyyteen liittyviä asioita koordinoiva koulutussuunnittelija Niina Helin ja Jyväskylän ammattiopiston kv-koordinaattori Rea Tuominen vierailivat Sloveniassa 13.-16.1.2015 valmistelemassa yrittäjyyskasvatushanketta. Hankehakemusta koordinoi slovenialainen oppilaitos Nova Goricassa, Italian rajalla. Jyväskylän ammattiopistolla ja Nova Gorican teknisellä ammattioppilaitoksella on jo muutaman vuoden ajalta hyviä kokemuksia opiskelijavaihdoista. Parhaillaankin Jyväskylässä on slovenialaisia metallialan opiskelijoita vaihdossa ja kevään aikana Jyväskylästä Sloveniaan menee vielä neljä kone-metallialan opiskelijaa vaihtojaksolle. Tarkoitus on lisätä yhteistyötä myös kehittämishankkeiden suuntaan ja nyt valmisteilla oleva yrittäjyyteen liittyvä hanke on tällä saralla ensimmäinen.

 Mitä tekemistä yrittäjyydellä ja kansainvälisyydellä on toistensa kanssa?

Niina Helin: Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään edistämään yritteliästä, oma-aloitteista ja aktiivista toimintatapaa, joka antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää omia taitojaan opintojen aikana ja niiden jälkeen. Yrittäjyyskasvatuksen tarkoituksena on mm. auttaa opiskelijoita näkemään mahdollisuuksia, toimimaan aktiivisesti, ottamaan vastuuta, toimimaan ryhmässä ja pitämään tekemänsä lupaukset. Kaikki nämä ovat taitoja, joita opitaan myös kansainvälisessä toiminnassa. Uudessa tai vieraassa ympäristössä tämän ns. sisäisen yrittäjyyden oppiminen jopa korostuu.

Mutta jos kaikki eivät haluakaan yrittäjiksi?

 Niina Helin: Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on elämässä tarvittavien valmiuksien, yritteliään asenteen ja toimintatavan sekä yhdessä tekemisen oppiminen ja kehittyminen. Näiden ns. sisäiseen yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen lisäksi yrittäjyyskasvatukseen kuuluu myös ulkoinen yrittäjyys, joka pitää sisällään yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen kuuluvien taitojen oppimisen. Yrittäjyysopintojen kautta opiskelija ymmärtää yrittäjyyttä ammattina ja mahdollisuutena toteuttaa omaa osaamistaan.

Yrittäjyyskasvatuksella kannustetaan opiskelijaa yritteliääseen asenteeseen työntekoa kohtaan riippumatta siitä, ryhtyykö hän itse tulevaisuudessa yrittäjäksi. Yrittäjyysopintojen kautta kaikilla opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä osana opintojaan ja nähdä yrittäjyys yhtenä mahdollisena itsensä työllistämisen vaihtoehtona. Aktiivisista ja oma-aloitteisista ihmisistä lopulta hyötyy myös jokainen työnantaja, vaikka yrittäjänä toimiminen ei tuntuisikaan siltä luontevimmalta tavalta työllistyä.

Jos hanke menee läpi, millaisia tuloksia on odotettavissa?

Niina Helin: Hankkeessa on tarkoitus luoda kaksi moduulia ja niiden toteuttamissuunnitelmat. Toinen moduuli painottuu enemmän sisäiseen ja toinen ulkoiseen yrittäjyyteen. Vaikka meidän rooli hankkeessa onkin enemmän levittää kokemuksiamme ja hyviä käytäntöjä muille, toivon hankkeelta erityisesti uusia ideoita ja toimintamalleja kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvän yrittäjyyden toteuttamiseen.

Miten hankevalmistelu etenee?

Rea Tuominen: Hakemuksen jättää koordinoiva oppilaitos Slovenian kansalliseen toimistoon 31.3.2015 mennessä. Päätökset saataneen jo kesäkuussa ja jos hanke menee läpi, käynnistyy se syyskuussa 2015.

Lisätietoa yrittäjyydestä: Niina Helin p. 5850

Lisätietoa kv-kehittämishankkeista Jyväskylän ammattiopistossa: Rea Tuominen p.6159

 

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *