What’s in a name?

Nykyinen Euroopan unionin rahoitusohjelmien kausi on päättymässä vuoden 2013 lopulla. Uuden ohjelmakauden suunnittelussa on taitettu peistä kaikesta mahdollisesta nimestä alkaen. Vielä ei ole aivan varmaa päätöstä siitä korvaako Elinikäisen oppimisen ohjelman (LLP) Erasmus for All –ohjelma vai kenties YES for Europe. Vaan eipä sillä väliä. Ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä sanoo vanha suomalainen sanalaskukin.  Olipa nimi siis mikä hyvänsä  vuonna 2014 kansainvälisen toiminnan rahoituskuvioissa tapahtuu  muutoksia, jotka ulottuvat nimen lisäksi myös toimintaan.  Päätöksiä niin nimestä kuin rahan määrästäkin saataneen odottaa marraskuulle 2013.

Valmistelusta tihkuneiden väliaikatietojen mukaan yksi, monia  Jyväskylän koulutuskuntayhtymänkin työntekijöitä kiinnostava seikka lienee se, että kaikki ns. henkilökohtaiset apurahatyypit loppuvat kokonaan. Kaikkien hakemusten jättäjinä tulee jatkossa olla organisaatio. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että opintovierailut sekä Gruntvig -workshopit päättyvät kokonaan.  Comenius- ja Gruntvig –täydennyskoulutuskurssiluetteloita ei tulla enää julkaisemaan.

Myös valmistelevien vierailuiden apurahat ja kontaktiseminaarit nykyisessä muodossaan loppuvat. Kansalliset toimistot, kuten Cimo Suomessa, voivat varata budjetissaan tietyn erän kontaktiseminaarien järjestämiseen. Kontaktiseminaarihakemukset tullaan jatkossa lähettämään suoraan järjestävälle kansalliselle toimistolle, joka puolestaan maksaa sovitun osan valittujen osallistujien kustannuksista.

Toimintoina valmistelevat vierailut ja täydennyskoulutus kuitenkin jatkuvat.  Uudessa rahoitusohjelmassa tulee olemaan kolme avaintoimintoa (Key Actions), joista liikkuvuustoiminto on yksi. Jatkossa koulutuksen järjestäjät voivat omien strategioidensa ja tarpeidensa mukaan käyttää asiantuntijavaihtoja joustavammin mm. valmisteleviin vierailuihin tai muihin lyhytkestoisiin toimenpiteisiin kuten ECVET -puitesopimusneuvotteluihin, työelämäjaksoihin tai  oman henkilöstönsä täydennyskoulutukseen ulkomailla. Huomattava muutos on myös se että uudessa ohjelmassa tullaan myös ammatillisen koulutuksen osalta painottamaan entistä enemmän ns.  perinteistä opettajavaihtoa, jossa mennään opettamaan omaa alaa toiseen maahan ja oppilaitokseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kannalta nämä muutokset lisäävät entisestään tulosalueiden kv-toimintasuunnitelmien merkitystä. Toiminnan ja tarpeiden entistä parempi ennakointi on välttämätöntä,  jotta osataan ottaa hankevalmistelussa huomioon eri tulosalueiden henkilöstön liikkuvuuden tarpeet (työelämäjaksot, opettajavaihdot, täydennyskoulutus jne.) kullekin kahden vuoden rahoitusjaksolle koko kuntayhtymän tasolla mahdollisimman oikein.

Päätöksiä rahoitusohjelmasta (ja rahamäärästä) on odotettavissa marraskuussa 2013. Siihen asti lisätietoa luettavissa mm. komission sivuilla (http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/)  ja tässä blogissa. Voit myös tulla kuulemaan lisää kv-toiminnasta ja sen rahoituksesta Kansainvälisyyskoulu 2 –hankkeen syksyn tapahtumiin ja tilaisuuksiin, joita järjestetään jokaisessa kuntayhtymän oppilaitoksessa.  Myös koulutusala- tai yksikkökohtaisia infoja voidaan järjestää. Ota rohkeasti yhteyttä allekirjoittaneeseen niin sovitaan kuka, mitä, missä ja milloin.

Rea Tuominen

Jyväskylän ammattiopiston kv-koordinaattori

Kansainvälisyyskoulu 2 -hankkeen projektipäällikkö

rose

2 thoughts on “What’s in a name?

  1. Erasmus for All + YES for Europe = ERASMUS+

    EU-jäsenmaat, Euroopan komissio ja Euroopan Parlamentti ovat päässeet sopuun EU:n uuden koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman sisällöistä. Erasmus+ ohjelma yhdistää nykyisen Elinikäisen oppimisen ohjelman, EU:n kansainväliset korkeakoulujen yhteistyöohjelmat (mm. Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) sekä nuoriso-ohjelman Youth in Action yhdeksi Erasmus+ ohjelmaksi vuosille 2014-2020. Ohjelma sisältää ensimmäistä kertaa liikunnan alan toimia.
    Uudelle ohjelmakaudelle ehdotetaan huomattavaa lisäystä ohjelmien budjettiin nykyiseen ohjelmakauteen (2007-2013) verrattuna. Lopullinen päätös ohjelman rahoituksesta tehdään rahoituskehysneuvotteluiden yhteydessä.

    Ohjelmasta on tarkoitus tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta, innovointia ja hyvien käytänteiden vaihtoa edistävää yhteistyötä sekä politiikan uudistamista. Eurooppa-opintojen opetuksen ja tutkimuksen laatua tuetaan erillisellä Jean Monnet -toimella.

    Ohjelman tavoitteena on mm. edistää kansainvälistymistä oppilaitoksissa, parantaa ohjelmaan osallistuvien avaintaitoja ja osaamista sekä taitojen työmarkkinavastaavuutta. Ohjelmalla tuetaan koulutusjärjestelmien nykyaikaistamista, edistetään tutkintojen tunnustamista koskevaa yhteistyötä sekä tuetaan nuorisoalan eurooppalaista yhteistyötä, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta ja hyvien käytänteiden vaihtoa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *