Moodle

Ohjeita ja vinkkejä Moodlen käyttöön oppimisympäristönä.


Moodle opiskelijalle


Moodle opettajalle

Käytön aloittaminen

Kurssin rakentaminen

Tentti-toiminnon käyttäminen

Kysymyskategorian luominen
Kysymyspankin luominen
Tentin luominen

Opintojakson aikana

Opintojakson päättyessä

Kurssin varmuuskopiointi
Kurssin kopiointi ja palauttaminen
Opiskelijan poistaminen kurssilta