Tämä on verkkotyöskentelyyn sopiva sovelma menetelmästä, joka on kuvattu mm. Ideapakan Fasilitointi & Ideointi -korttipakassa. Ideointimenetelmä on yleisesti käytetty menetelmä.

Aivoriihitekniikka, jossa tavoitellaan 100 uutta ideaa. Tarkoitus on laittaa ideointi käyntiin ja saada tuotettua paperille myös helmiä. Toimivuus perustuu siihen, että ihminen tuottaa ensin turvallisia ja kokeiltuja ratkaisuja, jonka jälkeen on läydettävä täysin uusia, epätavanomaisia ideoita. Näiden joukosta voi löytyä niitä helmiä. Hauska ja kilpailuhenkinen tapa tuottaa ideoita.

TARVITSET Digitaalisen yhteistyöalustan (Whiteboard, Padlet). Pienryhmätilat (Teams tai Moodle BigBlueButton)

  1. Jos ryhmä on iso, jaa henkilöt pienempiin ryhmiin (4-12) ja käytä pienryhmätiloja.
  2. Tee jokaiselle oma digitaalinen pohja
  3. Ohjeista ryhmät tuottamaan 100 ideaa esim. 20 minuutissa niin, että jokainen ryhmässä tuottaa ideoita ilman laatuvaatimuksia.
  4. Sadasta ideasta kannattaa pitää kiinni, jotta helmiä löytyy joukosta.