Etäopetus on verkon kautta toteutettua opetusta. Opetus voi olla reaaliaikaista tai ajasta ja/tai paikasta riippumatonta. Etäopetusta voidaan toteuttaa monilla erilaisilla välineillä ja työkaluilla.

RAKENTUMASSA

Alla noin 35min mittainen video vinkeistä Etäopetuksen totetuttamiseen Gradiassa.

Vinkkejä etäopetuksen toteuttamiseen Gradiassa Heini Pennanen ja Merja Hakanen

Etäopetuksen aloittaminen poikkeustilanteessa

Etäopetustunnin valmistelu ja suunnittelu

 • Valitse väline. Hyödynnä etäopetuksessa itsellesi tuttuja organisaation tukemia välineitä.
 • Suunnittele opetustuokion sisältö; missä ja mitä tietoa jaat oppilaille, miten jaat ohjeita ja missä vastaat opiskelijoiden kysymyksiin.
 • Rakenna opetus mahdollisuuksien mukaan olemassa olevan lukujärjestyksen ajoille. Näin tuet opiskelijoiden päivän rakennetta.
 • Aikatauluta opetustuokio itsellesi. Huomioi, että kaikki voi olla uutta opiskelijoille, joten varaa aikaa.
 • Ohjeista tehtävät, niiden tekeminen ja palautus mahdollisimman selkeästi.
 • Aikatauluta itsenäinen työskentely
 • Ole opiskelijoiden tavoitettavissa

Etäopetuksen toteutus

 • Lähetä opiskelijoille linkki etäyhteyteen Wilma kautta. Muistuta tarvittaessa kaksivaiheisessa tunnistautumisessa. Ohjeet opiskelijoille
 • Aloita opetustuokio yhteisellä etäyhteydellä, mikäli mahdollista. Kerro opetustuokion aikataulu.
 • Ohjeista itsenäisen tehtävän tekeminen ja palautus. Huom. muista, että opiskelijat voivat työskennellä etänäkin yhdessä esim. yhteiskirjoittamalla jakamalla PowerPoint- tai Word -tiedoston toisilleen.
 • Antaessasi opiskelijoille tehtäviä, niin huomioi, että tekninen puoli voi olla opiskelijoille uutta ja viedä aikaa enemmän kuin normaalisti, joten varaa riittävästi aikaa tehtävän tekemiseen.
 • Hyvä olisi myös pohtia, että etäopetuksen myötä opiskelijoiden kirjallisten tehtävien määrä kasvaa helposti. Huomioi tämä tehtävien mitoituksessa.
 • Sovi yhteinen aika, jolloin palaatte yhteiseen etäyhteyteen.
 • Ole opiskelijoiden tavoitettavissa etäyhteyden päässä mahdollisia kysymyksiä varten.
 • Palatkaa lopuksi vielä yhteiseen verkkokoukseen. Tee yhteenveto yhteisestä työskentelystä ja sovi jatkosta.
 • Muista tauot! Oma ja oppilaiden työn tauottaminen on tärkeää. Päivän aikana tulee paljon istumista, joten kannusta oppilaita liikkumaan ja muista liikkua myös itse.

Gradian oppimisympäristöt

Virallinen viestintäkanava Wilma (https://wilma.gradia.fi)
Oppimisympäristöt
Moodle (https://moodle.gradia.fi)
Peda.net (https://peda.net/jao)
Optima (https://optima.gradia.fi)
O365 ympäristö (https://office.gradia.fi)

Teamsin käyttö etäopetuksessa

Voit käyttää Teamsiä etäopetuksessa joko Teams -kokouksina tai Teamsin luokkamuotoisina tiimeinä.

Teams -kokoukset

 • matalan kynnyksen yhteydenpito opiskelijaryhmään
 • esitysmateriaalin ja tehtävien esittäminen ryhmälle
 • yksittäisen opiskelijan ohjaus tai työelämässätapahtuvan opiskelun ohjaus
 • Kokoukseen mahtuu jop 250 henkilöä, voivat olla myös organisaatiomme ulkopuolelta.

Teams -luokkamutoinen tiimi

 • opintojakson sisältö ja eteneminen
 • tehtävänannot ja palautukset
 • keskustelut ja ohjaus

Alla ohje luokkamuotoisen tiimin rakentamiseen ja opintojakson pitämiseen.

Katso video, kuinka Teamsia voi käyttää laajemmin etäopetuksen tukena luomalla opiskelijaryhmälle luokkamuotoisen tiimin. Kesto 31 minuuttia.

Hyödynnä Teamsin opetuskäytössä erilaisia kanavia, joita voit jaotella esimerkiksi teemojen mukaan. Kanavat voivat olla tiimin sisällä julkisia, jolloin kaikki tiimin jäsenet pääsevät niihin. Kanavat voivat olla myös yksityisiä, jolloin voit rajoittaa kuinka moni tiimin jäsenistä pääsee yksittäiseen yksityiskanavaan. Yksityis- eli privaattikanavia voi yhdessä tiimissä olla 30, mutta niissäkin kunkin kanavan sisällä voi olla 250 jäsentä.