eGradia

eGradia on yhteinen verkko-opintotarjotin kaikille Gradian lukioiden ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille Moodlessa.  eGradian verkko-opinnot (=ent. verkkokurssit) tarjoavat opiskelijalle yhden vaihtoehdon aikaan ja paikkaan sitomattomalle, itsenäiselle mutta ohjatulle opiskelulle. Oheinen eGradia-tiimin tuottama opas toimii perustana mallissa, jonka avulla verkko-opinnot tarjottimelle tuotetaan. Tarjotinta kehitetään yhteistyössä lukuvuonna 2020-21.

Opasta voit vapaasti käyttää myös muun opetuksen suunnittelussa, johon liittyy verkossa opiskelua.