eGradia tarkoittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille suunnattua, laadukasta verkko-opintotarjontaa. eGradia mahdollistaa opiskelijoillemme joustavia opintopolkuja. Opiskelu verkossa on ajasta ja paikasta riippumatonta. Pääosa verkko-opiskelusta tapahtuu Gradian Moodle-oppimisympristössä.

eGradian verkko-opintojaksot ovat Gradian opiskelijoille valittavissa Wilman verkkokurssitarjottimilta. Lukioiden eGradia-tarjotin löytyy Wilmasta Aikuislukion kautta. Ammatillisessa koulutuksessa tarjolla ovat kaikki ammatillisten yhteisten tutkinnonosien (YTO) pakolliset kurssit yhdellä tarjottimella. Lisäksi alojen omilta tarjottimilta löytyy verkko-opintoja. Ammatillisen koulutuksen eGradia-tarjotinta kehitetään yhteistyössä lukuvuonna 2020-21. Tavoite on, että Gradian opiskelijat voivat joustavasti valita opintoja eri tarjottimilta.

eGradian sisällöntuottajia ovat kaikki verkko-opetuksesta ja digipedagogiikasta kiinnostuneet opettajat. Tarjottimelle syntyvien toteutusten ideat lähtevät yksiköiden ja alojen omista tarpeista. Myös valtakunnallisesti tuotettuja avoimia oppimateriaaleja ja verkko-opintoja hyödynnetään.

Alla ladattava Opas verkko-opetuksen toteuttajalle on eGradia-tiimin tuottama opas, jonka avulla voidaan rakentaa pedagogisesti ja teknisesti laadukas, ohjattu opintojakso tai laajempi toteutus verkkoon. Tämä sopii myös itsenäisen tekemisen tueksi. Opasta voi lisäksi käyttää kaikenlaisen opetuksen suunnittelussa, johon liittyy verkossa opiskelua, kuten monimuoto-opetus.

Gradian henkilöstölle on lukuvuosittain tarjolla eGradia-pajoja, joissa verkko-opintojaksoa voi rakentaa tuetusti. Lukuvuonna 2020-21 eGradia-työtä koordinoi eri oppilaitosten ja digipalvelujen asiantuntijoista koottu eGradia-tiimi.

Kysy lisää Digipalvelut/Opetusteknologia.