Harjoittelijana Digipalveluissa

Vietin kolmen viikon harjoittelun Gradian Digipalveluiden opetusteknologiatiimin mukana tutustuen heidän työtehtäviinsä. Opiskelen Jyväskylän yliopistossa erityisopettajaksi ja suoritan sivuaineenani koulutusteknologian opintoja. Koulutusteknolgian sivuaineopinnot keskittyvät siihen, miten teknologiaa voidaan hyödyntää opetuksen tukena. Maisterivaiheen harjoitteluista yksi oli mahdollista tehdä valinnaisessa harjoittelupaikassa, joten halusin löytää itselleni harjoittelupaikan, jossa pääsen tutustumaan opetusteknologian hyödyntämiseen oppilaitoksissa konkreettisella tasolla. Gradia oli itselleni entuudestaan tuntematon organisaatio, mutta harjoittelupaikkoja pohtiessa huomasin, että Gradialla panostetaan erilaisten digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöön opetuksessa.

Pääsin viettämään harjoitteluni Gradian Digipalveluissa tutustuen digikoordinaattoreiden työhön. Gradian opetusteknologian tiimiin kuuluu 5 digikoordinaattoria, järjestelmäasiantuntija ja opetusteknologian asiantuntija. Digikoordinaattorit toimivat opettajien tukena ja auttavat heitä erilaisissa pulmissa liittyen digitaalisiin oppimisympäristöihin ja muihin opetusteknologiaan liittyvissä kysymyksissä.

Harjoitteluni kesti kolme viikkoa ja sen aikana pääsin tutustumaan monipuolisesti erilaisiin digikoordinaattoreiden työtehtäviin. Pääsin osallistumaan monenlaisiin opettajille suunnattuihin koulutuksiin sekä esimerkiksi mukaan seuraavan syksyn koulutuskalenterin suunnitteluun. Gradian Digipalvelut tarjoavat opettajille monia erilaisia koulutuksia niin uusille opettajille kuin jo paljon digitaalisia oppimisympäristöjä käyttäneille opettajille. Lisäksi pääsin kokoamaan yhteen Moodlen ja Teamsin käyttöön liittyviä ohjeita, jotka on tarkoitus laittaa syksyllä avattavaan opiskelijoiden intraan.

Pääsin myös tutustumaan Gradia Jämsään ja siellä oleviin koulutusaloihin. Gradia Jämsässä työskentelee tällä hetkellä yksi Gradian digikoordinaattoreista. Gradia Jämsässä tutustuimme uuteen autolabraan! Autolabrassa opettajan on mahdollista kuvata esimerkiksi auton alla kameralla samalla työskennellessään. Kameran kuvat näkyvät kolmelta autolabran näytöltä, jolloin opiskelijat pystyvät reaaliaikaisesti seuraamaan opettajan työskentelyä. Autolabra mahdollistaa myös tehokkaan hybridiopetuksen, sillä samaa videokuvaa ja ääntä voidaan välittää myös Teamsin kautta osallistuville opiskelijoille. Jämsässä on myös sosiaali- ja terveysalalla simulaatioluokkatila, jossa on muun muassa simulaationukke ja neljä kattoon asennettua kameraa, jonka avulla simulaatiota voi seurata niin lähiopetuksena kuin etänä Teamsin välityksellä. Nämä tulevat varmasti tarjoamaan huikeasti mahdollisuuksia opetukseen!

Julia ja Maaret matkailualan punaisen mökin edessä
Maaret esittelemässä autolabran välineitä
Punainen auto korjattavana nostotelineellä autolabrassa
Maaret esittelemässä sosiaali- ja terveysalan harjoittelunukkea

Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli hyvin monipuolinen, vaikka harjoittelu kestikin hyvin vähän aikaa. Oli hienoa nähdä, kuinka paljon Gradialla panostetaan siihen, että käytössä olevat ohjelmat ja alustat otetaan kunnolla käyttöön sekä koulutetaan opettajia myös käyttämään näitä ohjelmia. Digikoordinaattorit ovat helposti lähestyttävissä ongelmatilanteiden ilmetessä ja heidän neuvot ovat myös helposti ymmärrettäviä 😊

Julia Lindroos

Gradiaan! Hakijan illat verkossa

Kevään 2021 hakijan illat toteutetaan Koronan takia verkossa yhteistyössä Digipalveluiden ja Hakupalveluiden kanssa. Ensimmäinen ilta on onnistuneesti takana ja kokemukset ovat erittäin positiiviset. Verkkotapaamisista on tullut tätä päivää, sillä osallistujia oli runsaasti ja tilaisuuksissa käytiin aktiivista keskustelua.

Seuraava hakijan ilta on tämän viikon torstaina 21.1.2021 ja jatkoa seuraa vielä ensi viikolla. Lisätietoa tapahtumista Gradian verkkosivuilta.

ihmiset verkkokoukseksessa

Tase- hankkeen tuloksia – avoimia oppimateriaaleja yhteiseen käyttöön

Gradia lukiot ja ammatillinen koulutus osallistuivat vuonna 2019-2020 laajana verkostohankkeena toteutettuun TASE -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea opiskelukustannusten alentamista toisen asteen koulutuksissa. Verkostohanke liittyi hallituksen tavoitteeseen oppivelvollisuuden pidentämisestä ja toisen asteen maksuttomuudesta.

Gradian osalta hanketyö painottui opiskelijoille opinnoista koituvien kustannusten selvittämiseen, pedagogisten toimintatapojen uudistamiseen sekä avointen oppimateriaalien ja verkkokurssien tuottamiseen oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi. Ohessa esitellään hankkeen tuotokset Gradian osalta. Kaikki laajemmin verkostohankkeessa tuotetut materiaalit on koottu Kansalliseen avointen oppimateriaalien kirjastoon aoe.fi . Tutustu palveluun – sieltä löydät avointa ja vapaasti edelleen hyödynnettävää oppimateriaalia käyttöösi.

Lukioiden tuottamat oppimateriaalit

KE1 – Kemiaa kaikkialla -kurssi

 • Lukion kemian 1. vuoden kurssin Moodle-kurssipohja. Pohjaa on käytetty normaalilla lähiopetuskurssilla kurssialustana. Materiaalista löytyy pieniä osaamistestejä sekä laajempia kokeellisia töitä arviointiohjeineen. Tekijä Lassi Pyykkö.
 • Linkki https://aoe.fi/#/materiaali/965

Kemian kuvaajien piirtämistä Geogebra ja Logger-Pro ohjelmilla

 • Seitsemän videota, joista kaksi opettaa kemian kuvaajien piirtoa GeoGebra 5 -ohjelmalla, kaksi GeoGebra 6 -ohjelmalla ja kaksi Logger Pro 3 -ohjelmalla. Lisäksi yhdestä videosta on tehty sellainen, että siinä käydään muutamia asioita läpi heikon hapon titraus-käyrään liittyen. Tekijä kemian yliopisto-opisto-opiskelija Matti Linna, tilaaja Lassi Pyykkö, Gradia-lukiot kemia.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/962
 • Videot löytyvät myös YouTubesta, joissa videon kuvauksesta löytyy videoon liittyvä tehtävä, jonka avulla katsoja voi harjoitella kuvaajan piirtämistä. Kuvauksista löytyvät myös ‘aikaleimat’, joiden avulla videoista voi katsoa haluamansa osan. https://www.youtube.com/channel/UCERmW7tue7xiR-X8QkCkIjw?view_as=subscriber

MAA – Pitkän matematiikan kertauskurssi

 • Tämän TIM-sivuston tarkoituksena on toimia lukion pitkän matematii-kan (MAA) pakollisten kurssien kattavana ja riittävänä kertausmateriaalina ja -ympäristönä.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/451

Opas verkko-opintojaksolla opiskeluun

 • Opas on tarkoitettu kaikille verkkokurssilla opiskelusta kiinnostuneille. Oppaassa kerrotaan mm. mikä verkkokurssi on, kenelle verkkokurssilla opiskelu sopii ja miten verkkokurssilla opiskellaan? Tekijä Katariina Wickström.
 • Linkki avoimeen, suoraan hyödynnettävään materiaaliin: https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237
 • Ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/450

Lukiossa alkavan venäjän Ponjatno!-sarjan osan 3 opiskeluaineistot

 • Ponjatno! 3-kirjan kahdeksan tekstin suomennokset ja opeteltavat kohdat itsenäiseen opiskeluun tai opetuksen rinnalla käytettäväksi. Tekijä Merja Saariaho.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/489

Lukiossa alkavan venäjän Ponjatno!-sarjan osan 3 tukiaineistot opettajalle

 • Tiedostossa on kahdeksaan aihekokonaisuuteen sanakokeet Socrative-ohjelmalla ja neljä kertaustehtävää. Tekijä Merja Saariaho.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/490

Lukion S2-abikurssin harjoitusmateriaaleja H5P-tehtävinä

 • Harjoitusmateriaaleja H5P-tehtävinä S2 -ylioppilaskokeeseen valmis-tautuvalle. Tekijät Niina Eloranta ja Kirsi Ylätalo.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/440

TE1 Terveystiedon avoin verkkokurssi

 • Uuden opetussuunnitelman mukainen terveystiedon avoin verkko-kurssi. Tekijä Tuulevi Piesanen.
 • Ladataan myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin.
 • Linkki: tulossa tammikuussa

Ammatillisen koulutuksen tuottamat oppimateriaalit

Opiskelussa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaaminen

 • Tämä materiaali on tarkoitettu opinnoissa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaamisen kehittämiseen. Materiaalia voidaan käyttää osana pakollista Toiminta digitaalisessa ympäristössä -osa-aluetta tai opintojen orientaatiojaksolla digitaitojen kartuttamiseen. Tekijä Merja Hakanen.
 • Avoimesti julkaistuun materiaaliin pääset tutustumaan Gradian Moodlesta https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=456
 • Materiaali on ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta sen voi ladata oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/643

Teknillisen piirtämisen perusteet, koneenpiirustus

 • Oppimateriaali sisältää itseopiskelumateriaalin koneenpiirustuksen perusteisiin. Tämän kurssin voi sisällyttää esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkinnon Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp osaksi. Kurssi on vain 1 osp laajuinen. Kurssia voi hyödyntää myös muissa teknisen alan tutkinnoissa. Tekijä Pasi Kuusela.
 • Ladattu aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/751

STPT18-05 Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä

 • Tämän valinnaisen tutkinnonosan opiskeltuasi sinulla on valmiuksia hyödyntää hyvinvointiteknologiaa eri asiakasryhmien toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät hyvinvointiteknologian peruskäsitteet ja ymmärrät, mitä kaikkea hyvinvointiteknologia tarkoittaa. Osaat tarjota ja valita asiakkaalle yksilöllisiä, hänen tarpeitaan vastaavia laitteita ja sovelluksia. Tekijät Sisko Eskola ja Henna Pernu.
 • Ladataan aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: tulossa tammikuussa

Opas verkko-opintojaksolla opiskeluun

 • Opas on tarkoitettu kaikille verkkokurssilla opiskelusta kiinnostuneille. Oppaassa kerrotaan mm. mikä verkkokurssi on, kenelle verkkokurssilla opiskelu sopii ja miten verkkokurssilla opiskellaan? Tekijä Katariina Wickström.
 • linkki avoimeen, suoraan hyödynnettävään materiaaliin: https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237
 • Ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/450

Sähköinen kysely opiskelijoille opintojen kustannuksista toisella asteella

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä kartoitus toteutettiin sähköisellä kyselyllä toukokuun 2019 aikana. Vastaajia kyselyllä oli yli 1000 ja vastaajat jakautuivat lähes 50/50 lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Kysely antaa hyvän kuvan opiskelijan kokemuksista Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen aihepiireistä Digitaalisten materiaalien saavutettavuus, avoimet oppimateriaalit ja niiden lisensointi, sekä tekijänoikeudet avoimissa oppimateriaaleissa

 • Gradian henkilöstöä koulutettiin laajasti eri yhteyksissä kyseisistä aihepiireistä liittyen avoimiin oppimateriaaleihin. Saavutettavuutta ja tekijänoikeuksia koulutettiin mm. henkilöstökoulutuksissa, verkkokurssipajoissa, alojen omissa koulutuksissa ja viestinnän henkilöstölle, joten tieto näistä asioista levisi laajasti oppilaitoksessamme. Koulutuksiin tuotettua materiaalia jaettiin avoimesti verkossa.
 • Saavutettavuus -koulutussarjan materiaalit: https://blogit.gradia.fi/digipalvelut/ohjeita-ja-vinkkeja/saavutettavuus/

Lukiolaisen joustavien digipolkujen kartoitus

Lukioiden rakenneryhmässä kartoitettiin ratkaisuja, joilla lukio-opiskelijoiden joustavat polut voitaisiin toteuttaa käytännössä pedagoginen laatu huomioiden (itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu). Onnistunut työ juurruttaa ja levittää mahdollisuutta joustavien polkujen toteutumiseen käytännössä lukio-opinnoissa. Tuloksena syntyi Lukion rakenneraportti, johon on koottu vaihtoehtoja lukion rakenteen toteuttamisesta (tekijä Jarkko Helin). Työtä jatkaa lukioiden Astetta enemmän etänä -hanke (AEE), projektipäällikkö Kirsi Silonsaari.

Gradian Tuotantotiimi -malli

Hankkeessa kehitettiin Gradian tarpeisiin verkko-opintojen tuottamisen Tuotantotiimi-mallia. Tase-hankkeessa saatiin kokemuksia Gradian tuotantotiimi -mallin kehittämiseen kahden toteutuksen kautta syksyllä 2020. Tavoitteena on, että lukuvuoden 2021 aikana Mallit ”Avaimet käteen” ja ”Osallistu” valmistellaan ja esitellään Gradian johdolle jatkopäätöksiä varten. Työtä jatkaa Gradian Digipalveluiden Opetusteknologian tiimi. Lisätietoa Hanna Frilander.

Hankkeen rahoittajana on toiminut Opetushallitus ja sen hallinnoinnista vastasi Turun kaupungin sivistystoimiala. Lisäksi Turun kaupungin sivistystoimiala koordinoi hanketeeman valtakunnallista kehittämistä. Gradia on ollut Tase-hankkeessa mukana osatoteuttajana. Gradiasta ovat olleet mukana sekä lukio- että ammatillinen koulutus.

Tietosuoja rakentuu sisältä käsin

Tietoturva ja tietosuoja ovat nykyään polttavan ajankohtaisia käytännössä päivittäin. Ajankohtaiset valtakunnalliset ja omallekin kohdallemme osuneet tapahtumat koskettavat ja puhuttavat meitä kaikkia, ja pistävät pohtimaan myös sitä, missä jamassa Gradian tietoturva ja tietosuoja ovat, ja miten ne varmistetaan.

Kivijalka rakennetaan konepellin alla

Teknistä tietoturvaa varmistetaan Gradiassa monin eri keinoin. Tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten ajantasaisuus, mukaan lukien niillä olevien ja niiden kautta käytettävien lukuisten ohjelmistojen säännölliset päivitykset ja kehotukset käynnistää tietokoneita viikoittain uudelleen, ovat keskeinen osa arkeen näkyvää tietoturvan varmistamista.

Konepellin alla tietoturvaa varmistetaan jatkuvasti monin eri keinoin niin omilla kuin kumppaneidemmekin palvelimilla, ohjelmistoissa ja kaikessa tietoliikenteessä. Siinä missä palomuurit pitävät ei-toivotut käyttäjät ja tietoliikenteen pois meidän ympäristöstämme, virustorjunta suojaa meidän ympäristömme ulkopuolelta tulevia haittaohjelmia vastaan. Käyttäjätunnusten hallinta, käyttöoikeuksien rajoittaminen ja esimerkiksi kaksivaiheisen tunnistautumisen (MFA) käytön vaatiminen kaikilta gradialaisilta (myös opiskelijoiltamme) ovat keskeisiä keinoja tietoturvan ja -suojan varmistamiseksi. Teknisesti pilvipalveluidemme tietoturva on vastikään arvioitu erinomaiseksi – mutta samalla on muistettava, että tällä osa-alueella kehittämistä ei koskaan voi lopettaa. On juostava pysyäkseen edes paikallaan.

Jokainen meistä on tärkeä – tietosuoja tarkastelee myös toimintatapoja

Toiminnallisesti vastuu tietosuojasta jakautuu meille jokaiselle. Kysymys on siitä, mitä tapahtuu penkin ja näppäimistön välissä tai ihmisten välisessä kommunikaatiossa – miten hyvää huolta pidämme haltuumme luovutetuista tiedoista. Mikään automatiikka ei pysty loppuun asti varmistamaan tietosuojaa, vaan tietosuoja on vahvasti riippuvainen meidän jokaisen omassa arjessa tekemistämme ratkaisuista. Mihin syötän tai kerron tunnukseni? Mitä annan nähdä olkani takaa näytölläni tai mitä papereita jätän lojumaan näkyville? Mitä linkkejä klikkailen ja miten huolellisesti arvioin, mitä tietoja voi lähettää salaamattomana sähköpostitse? Miten yksityiskohtaisesti puhun omista tai jonkun toisen asioista julkisilla paikoilla? Jätänkö tietokoneeni lukitsematta, kun poistun sen ääreltä?

Pidetään siis yhdessä Gradian tietosuojasta huolta! 

Hanna Rajala, digipalvelupäällikkö
Gradian tietosuojaryhmän jäsen

Gradian digiajan open piirsi meille Linda Saukko-Rauta @saurau (c) 2019

eOppimateriaaliwebinaari 12.11. klo 9-14

Webinaarin aiheena on oppijalähtöinen virtuaalipedagogiikka toisella asteella. Sen järjestää opetushallituksen rahoittamat hankkeet TASE sekä Bisnekset Verkkoon, jonka loppuseminaari tapahtuma samalla on.

Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla ja siihen voi osallistua oman aikataulun mukaan. Maksimiosallistujamäärä on 200, joten linjoille kyllä mahtuu. Varaa siis aika kalenteriisi, keitä kuppi kahvia ja tule mukaan!

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Kohderyhmä: Koulutuksen järjestäjät, opettajat, oppijat ja työelämän edustajat.


Tapahtuman linkki: https://www.koulutustakuu.fi/oppimateriaaliwebinaari/
Facebookin ystävät löytävät samat tiedot tapahtumasivulta https://fb.me/e/1LRw54FcQ.

Osallistu webinaariin ma 16.11. ”Käänteinen oppiminen ja heterogeeniset aikuisopiskelijoiden ryhmät – mahdoton yhtälö?”

Tervetuloa herättelemään ajatuksiasi käänteisen oppimisen soveltuvuudesta myös haastavammille opiskelijaryhmille! Tutustu myös avoimeen verkkokurssiin.

Tässä webinaarissa jaetaan FLIP-IDEAL -hankkeen tuloksia ja kokemuksia, ja pääpuhujana kuullaan käänteisen oppimisen suomalaista pioneeria Marika Toivolaa.

FLIP-IDEAL – Flipped Learning in Adult Education -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa perustaitoja kehittäville aikuisille oppijoille – esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille – soveltuvia käänteisen oppimisen malleja ja siten helpottaa aikuiskouluttajien käytännön työtä. Kyseessä on Erasmus+ strateginen kumppanuushanke aikuiskoulutuksessa. Luksiasta mukana hankkeessa on ollut myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajia.

Hankkeessa kehitetty suomenkielinen verkkokurssi käänteisestä oppimisesta aikuiskouluttajille on avautunut, ja pääset kurssille vierailijana täällä Moodle-alustalla. Hankkeessa on toteutettu myös hyvien käytäntöjen verkkolehti, ja saat seminaariin osallistumisesta myös sähköisen osaamismerkin (open badge).

Ajankohta: maanantai 16.11.2020 klo 12.30-15.30

Paikka: verkossa

Alustava ohjelma

12.30-12.45      Tervetuloa! FLIP-IDEAL -hankkeen tavoitteet

12.45-13.45      Pääpuhuja Marika Toivola: ”Heterogeeniset opiskelijat on se syy, miksi flippaan”

13.45-14.15      Kahvitauko

14.15-15.15      Toiminnallista learning cafe -työskentelyä käänteisen oppimisen ja hankkeen tuotosten äärellä

15.15-15.30      Loppusanat

Tietoa pääpuhujasta:

Marika Toivola, FM, tunnetaan käänteisen oppimisen pioneeriopettajana, väitöskirjatutkijana sekä vahvana formatiivisen arvioinnin puolestapuhujana. Marika toimii Rauman normaalikoulussa matemaattisten aineiden lehtorina ja on valittu vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettajaksi. Teoksillaan Käänteinen oppiminen ja Käänteinen arviointi, jotka on käännetty myös englanniksi, hän tukee opettajuuden muutosta käytännössä. Blogeillaan flippedlearning.fi ja mrstoivola.puheenvuoro.uusisuomi.fi  hän lisää yhteiskunnan ymmärrystä koulun muutoksesta.

Ilmoittautuminen:

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin perjantaihin 6.11. mennessä. Osallistuminen on maksuton. Webinaari toteutetaan Teams-ohjelmalla, ja linkki osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille kalenterikutsuna ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/554E236C9463DAEA

Lisätietoa:

Riikka Suhonen, kansainvälisyyskoordinaattori

international@luksia.fi, p. 044 335 6944

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Webinaarin tiedot Luksian sivuilla: https://www.luksia.fi/blogi/flip

Hankkeen kotisivut suomeksi: FLIP-IDEAL – Käänteinen oppiminen aikuiskoulutuksessa

Yhteistyössä syntyi laadukas Moodle -verkkototeutus!

Digipalveluiden ja Parasta palvelua -kehittämisohjelman yhteistyönä syntyi itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso sekä Gradiassa että valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Digipalvelut ja Parasta palvelua -kehittämisohjelma ovat yhdessä toteuttaneet Gradian Moodlessa julkaistavan verkkototeutuksen. Arjen kumppanuus työelämäyhteistyössä – Gradia -verkkokurssin sisältö on tuotettu kehittämisohjelmassa. Gradia Digipalveluista Antti Lehtinen on vastannut teknisestä toteutuksesta Moodleen, sekä tuottanut verkkokurssin visuaalisen ilmeen kehittämisohjelman kuvituksen pohjalta. Tukena Antin työssä on ollut Gradian Opetusteknologian tiimi. Sisällöntekijöiden toive verkkosivumaisesta ilmeestä toteutui valituilla työkaluilla. Valittu ilme toteutettiin pääasiallisesti käyttäen H5P Course Presentation -aktiviteettia.

Opintojakson sisällöissä käydään läpi, millainen on opettajan rooli työelämäkumppanuuksien rakentajana ja ylläpitäjänä työelämässä oppimisen prosessissa. Tämä opintojakso on tulossa itsenäisesti suoritettavaksi koko Gradian opetus- ja ohjaushenkilöstölle syksyn 2020 kuluessa.

Tästä opintojaksosta on tehty kaksi toteutusta Gradian Moodle-ympäristöön: yksi valtakunnalliseen levitykseen kehittämisohjelman puitteissa, ja toinen Gradian sisäiseen käyttöön. Hanketyön tuloksena sama opintojakso on tarjolla oppilaitosten omiin Moodle-ympäristöihin siirrettäväksi. Gradialle tuotettu versio on toteutettu ammatillisen koulutuksen strategia 2019-rahoituksen tuella.

Alkuperäistä sisältömateriaalia ovat olleet tuottamassa Kaisa Liinanki (Gradia), Päivi Kalliokoski (Keuda), Hanna Orava (Tredu), Johanna Toivanen (Tredu), Pirkko Pölönen (Tredu) ja Gradian toteutuksessa sisältöasiantuntijoina ovat olleet Krista Hanski ja Anna Taipale.

recruitment

Haku päällä

Digi jatkaa kulkuaan. Koronakevät viimeistään osoitti, että digillä tulee olemaan jatkossa iso rooli kaikessa tekemisessämme, halusimme tai emme. Ja itse asiassa, on monia juttuja, joissa digi tuo oikeasti helpotusta ja jopa joustoa elämään. Tukea uuden opetteluun tarvitaan – ja itse asiassa lisää keskustelukumppaneita siihen, MITEN näitä kaikkia härpäkkeitä voi ja kannattaa hyödyntää. Ja uusien asioiden toteuttaminen vaatii väistämättä säätöä myös konepellin alla.

Iloksemme saimme luvan julkaista vielä näin kesälomien alkajaisiksi rekryilmoitukset KOLMESTA asiantuntijasta Digipalveluiden joukkueeseen! Haussa on:

 1. IT-koordinaattori, asiakaspalvelun tiiminvetäjä (äitiysloman sijaisuus)
  Aitiopaikka kaikkeen siihen, mitä Gradialla tapahtuu ja miten digiloikka arjessa sujuu. Haussa positiivinen, reipas ja innostava joukkuepelaaja, jolla on hyvä tietotekninen yleisosaaminen ja kyky pitää monia naruja käsissä ja palloja ilmassa yhtä aikaa. Meidän asiakaspalvelumme saa ihan valtavan hyvää palautetta, että vetäjäksi tälle porukalle täytyy ilman muuta löytää ihan supertyyppi!
  https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/it-koordinaattori-tiiminvetaja-302925/

 2. Opetusteknologian asiantuntija, tiiminvetäjä
  Haussa on myös innostunut ja innostava visionääri osaavan opetusteknologiaporukkamme vahvistukseksi. Erityisenä tehtävänä on sparrata Gradian oppilaitoksia digipedagogisissa ratkaisuissa ja niiden kehittämisessä, ja auttaa luomaan ja hallitusti tuomaan uutta niin opetuksen kuin opiskelijoidenkin arkeen.
  https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/opetusteknologian-asiantuntija-tiiminvetaja-302933-1/

 3. Järjestelmäsuunnittelija / -asiantuntija, Microsoft 365
  Ja myös sinne konepellin alle haemme vahvistusta nykyisten osaajiemme rinnalle. Etsimme henkilöä, jolla on kokemuksen tuomaa näkemystä Microsoftin 365 -palveluista, minkä pohjalta pystyy tekemään ehdotuksia, löytämään ratkaisuja ja ymmärtämään ympäristön palveluiden keskinäisiä riippuvuuksia. https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/jarjestelmasuunnittelija-jarjestelmaasiantuntija-302937/

Haku näihin kaikkiin kolmeen paikkaan on auki 10.8. saakka. Ks. tarkemmat tiedot ja hakuohjeet kuntarekry.fi -palvelusta ja vinkkaa kaverillekin!

Lisätietoja tehtävistä voi kysellä myös hanna.rajala@gradia.fi. Lomailen 3.8. saakka, mutta vastailen aina sopivissa väleissä… viimeistään heti elokuun alussa!

Se kevät kun me tehtiin digiloikka.

Näin kesäloman kynnyksellä oma ajatus kääntyy menneeseen kevääseen. Ja onhan tämä ollut melkoinen vuoristoratakyyti! Hurja. Vauhdikas. Epävarma. Monisäikeinen. Upea. Täynnä onnistumisia. Yhteen hiileen puhaltamista.

Digipalveluiden näkökulmasta tässä keväässä on kaikesta epävarmuudesta huolimatta ollut paljon hyvääkin. Digiloikka tapahtui pakon edessä yhdessä yössä, ilman etukäteisvalmistautumista. Olihan se raakaa – ehkä paikoin jopa julmaa – mutta toisaalta Gradian henkilöstö ja opiskelijat ovat osoittaneet, että me pystymme mihin vain!

Digipalveluissa olemme ihaillen seuranneet, miten hyvällä fiiliksellä, asenteella ja aidolla yrittämisellä koko henkilöstö on tehnyt parhaansa tässä kaikille haastavassa tilanteessa! Ja puhtaasti diginäkökulmasta tämä kevät on ollut samalla hyvä kokeilu: olemme kaikki päässeet harjoittelemaan etätyöskentelyä ja etätyövälineiden käyttöä, ja pystymme nyt kaikki paljon aiempaa paremmin arvioimaan, mitä kaikkea etänä on mahdollista tehdä, kenelle etätyö sopii ja mitkä asiat on parasta hoitaa live-kontaktissa.

Olemme päässeet tänä keväänä myös testaamaan omien järjestelmiemme toimivuutta ja kapasiteettia. Ensimmäisenä testiin joutui Wilma: sunnuntai-iltapäivänä 15.3. Gradian Wilmassa oli erään tekstiviestin lähettämisen jälkeen 9200 yhtäaikaista käyttäjää, kun normaalisti yhtäaikaisia käyttäjiä on 1200-1500.

Teamsin käyttö pompahti myös juurikin samoihin aikoihin, ja se on pysynyt koko kevään hyvällä, aktiivisen käytön tasolla.

Digipalvelut on pyrkinyt tukemaan etätyöhön yllättäen joutunutta Gradian henkilöstöä eri tavoin. Monenlaisten kirjallisten ja videomuotoisten ohjeiden lisäksi Digipalvelut on läpi kevään järjestänyt etäkoulutuksia eri teemoilla. Suosituimpia koulutuksia ovat olleet viikoittaiset Tule ja kysy digikoordinaattoreilta -tuokiot, jossa Gradian digikoordinaattoreilta on saanut vapaasti kysyä mitä mielessä on, kaikkiin käytössämme oleviin sovelluksiin ja niiden soveltamiseen liittyen niin hallinnollisessa työssä kuin opetuksessakin. 

Digipalveluiden tuki on palvellut henkilöstöä tämän kevään pääasiassa vain etänä – seurantajärjestelmään asti kirjattujen tukipyyntöjen määrä on tänä keväänä ollut 3600, kun viime vuonna vastaavaan aikaan tukipyyntöjä rekisteröitiin 2800 kpl. Saamamme palaute on tänä keväänä ollut ehkä tavanomaistakin positiivisempaa: palveluhalukkuudestamme tänä keväänä saadun asiakaspalautteen keskiarvo on 9,9, kun viime keväänä vastaavana ajanjaksona palaute oli (erinomainen silloinkin) 9,6. Nöyräksi vetää kaiken tämän keskellä.

Koko Digipalveluiden joukkueelta kaikille gradialaisille kaunis kiitos aktiivisuudestanne, rohkeudestanne, sisustanne ja sinnikkyydestänne – sekä ennen kaikkea positiivisesta hengestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta! Yhdessä me selvisimme tästä keväästä näin hienosti!

Kiitos.

Hanna Rajala, digipalvelupäällikkö
GRADIA Digipalvelut

PS. Minä rakastan vuoristoratoja!

Webinaari 6.3. klo 13 Tulevaisuuden oppiminen täällä tänään!

Tapahtumapaikka: Internet

Aika: 06.03.2020

Www-osoite: https://jaajotain.wordpress.com/2020/02/25/yhdessa-olemme-enemman-pe-6-3-2020-jaajotain-oeweek-tulevaisuuspaiva/

Suomen eOppimiskeskus avaa webinaariovet klo 13-14. Webinaarissa ihmetellään: Millaisia tulevaisuuden trendejä oppimisen alueella näköpiirissä? Tulevaisuuden juuria tämän päivän elämästä kuopivat esille Kari A. Hintikka ja Anne Rongas Otavialta ja Ville Venäläinen Mindhiveltä. Samalla juhlistetaan Open Education Week -tapahtumaa: #jaajotain.