Gradia lukiot ja ammatillinen koulutus osallistuivat vuonna 2019-2020 laajana verkostohankkeena toteutettuun TASE -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea opiskelukustannusten alentamista toisen asteen koulutuksissa. Verkostohanke liittyi hallituksen tavoitteeseen oppivelvollisuuden pidentämisestä ja toisen asteen maksuttomuudesta.

Gradian osalta hanketyö painottui opiskelijoille opinnoista koituvien kustannusten selvittämiseen, pedagogisten toimintatapojen uudistamiseen sekä avointen oppimateriaalien ja verkkokurssien tuottamiseen oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi. Ohessa esitellään hankkeen tuotokset Gradian osalta. Kaikki laajemmin verkostohankkeessa tuotetut materiaalit on koottu Kansalliseen avointen oppimateriaalien kirjastoon aoe.fi . Tutustu palveluun – sieltä löydät avointa ja vapaasti edelleen hyödynnettävää oppimateriaalia käyttöösi.

Lukioiden tuottamat oppimateriaalit

KE1 – Kemiaa kaikkialla -kurssi

 • Lukion kemian 1. vuoden kurssin Moodle-kurssipohja. Pohjaa on käytetty normaalilla lähiopetuskurssilla kurssialustana. Materiaalista löytyy pieniä osaamistestejä sekä laajempia kokeellisia töitä arviointiohjeineen. Tekijä Lassi Pyykkö.
 • Linkki https://aoe.fi/#/materiaali/965

Kemian kuvaajien piirtämistä Geogebra ja Logger-Pro ohjelmilla

 • Seitsemän videota, joista kaksi opettaa kemian kuvaajien piirtoa GeoGebra 5 -ohjelmalla, kaksi GeoGebra 6 -ohjelmalla ja kaksi Logger Pro 3 -ohjelmalla. Lisäksi yhdestä videosta on tehty sellainen, että siinä käydään muutamia asioita läpi heikon hapon titraus-käyrään liittyen. Tekijä kemian yliopisto-opisto-opiskelija Matti Linna, tilaaja Lassi Pyykkö, Gradia-lukiot kemia.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/962
 • Videot löytyvät myös YouTubesta, joissa videon kuvauksesta löytyy videoon liittyvä tehtävä, jonka avulla katsoja voi harjoitella kuvaajan piirtämistä. Kuvauksista löytyvät myös ‘aikaleimat’, joiden avulla videoista voi katsoa haluamansa osan. https://www.youtube.com/channel/UCERmW7tue7xiR-X8QkCkIjw?view_as=subscriber

MAA – Pitkän matematiikan kertauskurssi

 • Tämän TIM-sivuston tarkoituksena on toimia lukion pitkän matematii-kan (MAA) pakollisten kurssien kattavana ja riittävänä kertausmateriaalina ja -ympäristönä.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/451

Opas verkko-opintojaksolla opiskeluun

 • Opas on tarkoitettu kaikille verkkokurssilla opiskelusta kiinnostuneille. Oppaassa kerrotaan mm. mikä verkkokurssi on, kenelle verkkokurssilla opiskelu sopii ja miten verkkokurssilla opiskellaan? Tekijä Katariina Wickström.
 • Linkki avoimeen, suoraan hyödynnettävään materiaaliin: https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237
 • Ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/450

Lukiossa alkavan venäjän Ponjatno!-sarjan osan 3 opiskeluaineistot

 • Ponjatno! 3-kirjan kahdeksan tekstin suomennokset ja opeteltavat kohdat itsenäiseen opiskeluun tai opetuksen rinnalla käytettäväksi. Tekijä Merja Saariaho.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/489

Lukiossa alkavan venäjän Ponjatno!-sarjan osan 3 tukiaineistot opettajalle

 • Tiedostossa on kahdeksaan aihekokonaisuuteen sanakokeet Socrative-ohjelmalla ja neljä kertaustehtävää. Tekijä Merja Saariaho.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/490

Lukion S2-abikurssin harjoitusmateriaaleja H5P-tehtävinä

 • Harjoitusmateriaaleja H5P-tehtävinä S2 -ylioppilaskokeeseen valmis-tautuvalle. Tekijät Niina Eloranta ja Kirsi Ylätalo.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/440

TE1 Terveystiedon avoin verkkokurssi

 • Uuden opetussuunnitelman mukainen terveystiedon avoin verkko-kurssi. Tekijä Tuulevi Piesanen.
 • Ladataan myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin.
 • Linkki: tulossa tammikuussa

Ammatillisen koulutuksen tuottamat oppimateriaalit

Opiskelussa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaaminen

 • Tämä materiaali on tarkoitettu opinnoissa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaamisen kehittämiseen. Materiaalia voidaan käyttää osana pakollista Toiminta digitaalisessa ympäristössä -osa-aluetta tai opintojen orientaatiojaksolla digitaitojen kartuttamiseen. Tekijä Merja Hakanen.
 • Avoimesti julkaistuun materiaaliin pääset tutustumaan Gradian Moodlesta https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=456
 • Materiaali on ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta sen voi ladata oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/643

Teknillisen piirtämisen perusteet, koneenpiirustus

 • Oppimateriaali sisältää itseopiskelumateriaalin koneenpiirustuksen perusteisiin. Tämän kurssin voi sisällyttää esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkinnon Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp osaksi. Kurssi on vain 1 osp laajuinen. Kurssia voi hyödyntää myös muissa teknisen alan tutkinnoissa. Tekijä Pasi Kuusela.
 • Ladattu aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/751

STPT18-05 Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä

 • Tämän valinnaisen tutkinnonosan opiskeltuasi sinulla on valmiuksia hyödyntää hyvinvointiteknologiaa eri asiakasryhmien toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät hyvinvointiteknologian peruskäsitteet ja ymmärrät, mitä kaikkea hyvinvointiteknologia tarkoittaa. Osaat tarjota ja valita asiakkaalle yksilöllisiä, hänen tarpeitaan vastaavia laitteita ja sovelluksia. Tekijät Sisko Eskola ja Henna Pernu.
 • Ladataan aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: tulossa tammikuussa

Opas verkko-opintojaksolla opiskeluun

 • Opas on tarkoitettu kaikille verkkokurssilla opiskelusta kiinnostuneille. Oppaassa kerrotaan mm. mikä verkkokurssi on, kenelle verkkokurssilla opiskelu sopii ja miten verkkokurssilla opiskellaan? Tekijä Katariina Wickström.
 • linkki avoimeen, suoraan hyödynnettävään materiaaliin: https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237
 • Ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/450

Sähköinen kysely opiskelijoille opintojen kustannuksista toisella asteella

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä kartoitus toteutettiin sähköisellä kyselyllä toukokuun 2019 aikana. Vastaajia kyselyllä oli yli 1000 ja vastaajat jakautuivat lähes 50/50 lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Kysely antaa hyvän kuvan opiskelijan kokemuksista Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen aihepiireistä Digitaalisten materiaalien saavutettavuus, avoimet oppimateriaalit ja niiden lisensointi, sekä tekijänoikeudet avoimissa oppimateriaaleissa

 • Gradian henkilöstöä koulutettiin laajasti eri yhteyksissä kyseisistä aihepiireistä liittyen avoimiin oppimateriaaleihin. Saavutettavuutta ja tekijänoikeuksia koulutettiin mm. henkilöstökoulutuksissa, verkkokurssipajoissa, alojen omissa koulutuksissa ja viestinnän henkilöstölle, joten tieto näistä asioista levisi laajasti oppilaitoksessamme. Koulutuksiin tuotettua materiaalia jaettiin avoimesti verkossa.
 • Saavutettavuus -koulutussarjan materiaalit: https://blogit.gradia.fi/digipalvelut/ohjeita-ja-vinkkeja/saavutettavuus/

Lukiolaisen joustavien digipolkujen kartoitus

Lukioiden rakenneryhmässä kartoitettiin ratkaisuja, joilla lukio-opiskelijoiden joustavat polut voitaisiin toteuttaa käytännössä pedagoginen laatu huomioiden (itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu). Onnistunut työ juurruttaa ja levittää mahdollisuutta joustavien polkujen toteutumiseen käytännössä lukio-opinnoissa. Tuloksena syntyi Lukion rakenneraportti, johon on koottu vaihtoehtoja lukion rakenteen toteuttamisesta (tekijä Jarkko Helin). Työtä jatkaa lukioiden Astetta enemmän etänä -hanke (AEE), projektipäällikkö Kirsi Silonsaari.

Gradian Tuotantotiimi -malli

Hankkeessa kehitettiin Gradian tarpeisiin verkko-opintojen tuottamisen Tuotantotiimi-mallia. Tase-hankkeessa saatiin kokemuksia Gradian tuotantotiimi -mallin kehittämiseen kahden toteutuksen kautta syksyllä 2020. Tavoitteena on, että lukuvuoden 2021 aikana Mallit ”Avaimet käteen” ja ”Osallistu” valmistellaan ja esitellään Gradian johdolle jatkopäätöksiä varten. Työtä jatkaa Gradian Digipalveluiden Opetusteknologian tiimi. Lisätietoa Hanna Frilander.

Hankkeen rahoittajana on toiminut Opetushallitus ja sen hallinnoinnista vastasi Turun kaupungin sivistystoimiala. Lisäksi Turun kaupungin sivistystoimiala koordinoi hanketeeman valtakunnallista kehittämistä. Gradia on ollut Tase-hankkeessa mukana osatoteuttajana. Gradiasta ovat olleet mukana sekä lukio- että ammatillinen koulutus.

Kategoriat: Yleinen

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *