Author Archives: Hanna Frilander

Tase- hankkeen tuloksia – avoimia oppimateriaaleja yhteiseen käyttöön

Gradia lukiot ja ammatillinen koulutus osallistuivat vuonna 2019-2020 laajana verkostohankkeena toteutettuun TASE -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ollut tukea opiskelukustannusten alentamista toisen asteen koulutuksissa. Verkostohanke liittyi hallituksen tavoitteeseen oppivelvollisuuden pidentämisestä ja toisen asteen maksuttomuudesta.

Gradian osalta hanketyö painottui opiskelijoille opinnoista koituvien kustannusten selvittämiseen, pedagogisten toimintatapojen uudistamiseen sekä avointen oppimateriaalien ja verkkokurssien tuottamiseen oppimateriaalikustannusten vähentämiseksi. Ohessa esitellään hankkeen tuotokset Gradian osalta. Kaikki laajemmin verkostohankkeessa tuotetut materiaalit on koottu Kansalliseen avointen oppimateriaalien kirjastoon aoe.fi . Tutustu palveluun – sieltä löydät avointa ja vapaasti edelleen hyödynnettävää oppimateriaalia käyttöösi.

Lukioiden tuottamat oppimateriaalit

KE1 – Kemiaa kaikkialla -kurssi

 • Lukion kemian 1. vuoden kurssin Moodle-kurssipohja. Pohjaa on käytetty normaalilla lähiopetuskurssilla kurssialustana. Materiaalista löytyy pieniä osaamistestejä sekä laajempia kokeellisia töitä arviointiohjeineen. Tekijä Lassi Pyykkö.
 • Linkki https://aoe.fi/#/materiaali/965

Kemian kuvaajien piirtämistä Geogebra ja Logger-Pro ohjelmilla

 • Seitsemän videota, joista kaksi opettaa kemian kuvaajien piirtoa GeoGebra 5 -ohjelmalla, kaksi GeoGebra 6 -ohjelmalla ja kaksi Logger Pro 3 -ohjelmalla. Lisäksi yhdestä videosta on tehty sellainen, että siinä käydään muutamia asioita läpi heikon hapon titraus-käyrään liittyen. Tekijä kemian yliopisto-opisto-opiskelija Matti Linna, tilaaja Lassi Pyykkö, Gradia-lukiot kemia.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/962
 • Videot löytyvät myös YouTubesta, joissa videon kuvauksesta löytyy videoon liittyvä tehtävä, jonka avulla katsoja voi harjoitella kuvaajan piirtämistä. Kuvauksista löytyvät myös ‘aikaleimat’, joiden avulla videoista voi katsoa haluamansa osan. https://www.youtube.com/channel/UCERmW7tue7xiR-X8QkCkIjw?view_as=subscriber

MAA – Pitkän matematiikan kertauskurssi

 • Tämän TIM-sivuston tarkoituksena on toimia lukion pitkän matematii-kan (MAA) pakollisten kurssien kattavana ja riittävänä kertausmateriaalina ja -ympäristönä.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/451

Opas verkko-opintojaksolla opiskeluun

 • Opas on tarkoitettu kaikille verkkokurssilla opiskelusta kiinnostuneille. Oppaassa kerrotaan mm. mikä verkkokurssi on, kenelle verkkokurssilla opiskelu sopii ja miten verkkokurssilla opiskellaan? Tekijä Katariina Wickström.
 • Linkki avoimeen, suoraan hyödynnettävään materiaaliin: https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237
 • Ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/450

Lukiossa alkavan venäjän Ponjatno!-sarjan osan 3 opiskeluaineistot

 • Ponjatno! 3-kirjan kahdeksan tekstin suomennokset ja opeteltavat kohdat itsenäiseen opiskeluun tai opetuksen rinnalla käytettäväksi. Tekijä Merja Saariaho.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/489

Lukiossa alkavan venäjän Ponjatno!-sarjan osan 3 tukiaineistot opettajalle

 • Tiedostossa on kahdeksaan aihekokonaisuuteen sanakokeet Socrative-ohjelmalla ja neljä kertaustehtävää. Tekijä Merja Saariaho.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/490

Lukion S2-abikurssin harjoitusmateriaaleja H5P-tehtävinä

 • Harjoitusmateriaaleja H5P-tehtävinä S2 -ylioppilaskokeeseen valmis-tautuvalle. Tekijät Niina Eloranta ja Kirsi Ylätalo.
 • Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/440

TE1 Terveystiedon avoin verkkokurssi

 • Uuden opetussuunnitelman mukainen terveystiedon avoin verkko-kurssi. Tekijä Tuulevi Piesanen.
 • Ladataan myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin.
 • Linkki: tulossa tammikuussa

Ammatillisen koulutuksen tuottamat oppimateriaalit

Opiskelussa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaaminen

 • Tämä materiaali on tarkoitettu opinnoissa tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen käytön osaamisen kehittämiseen. Materiaalia voidaan käyttää osana pakollista Toiminta digitaalisessa ympäristössä -osa-aluetta tai opintojen orientaatiojaksolla digitaitojen kartuttamiseen. Tekijä Merja Hakanen.
 • Avoimesti julkaistuun materiaaliin pääset tutustumaan Gradian Moodlesta https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=456
 • Materiaali on ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta sen voi ladata oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/643

Teknillisen piirtämisen perusteet, koneenpiirustus

 • Oppimateriaali sisältää itseopiskelumateriaalin koneenpiirustuksen perusteisiin. Tämän kurssin voi sisällyttää esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon tutkinnon Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp osaksi. Kurssi on vain 1 osp laajuinen. Kurssia voi hyödyntää myös muissa teknisen alan tutkinnoissa. Tekijä Pasi Kuusela.
 • Ladattu aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/751

STPT18-05 Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä

 • Tämän valinnaisen tutkinnonosan opiskeltuasi sinulla on valmiuksia hyödyntää hyvinvointiteknologiaa eri asiakasryhmien toimintakyvyn edistämisessä. Tiedät hyvinvointiteknologian peruskäsitteet ja ymmärrät, mitä kaikkea hyvinvointiteknologia tarkoittaa. Osaat tarjota ja valita asiakkaalle yksilöllisiä, hänen tarpeitaan vastaavia laitteita ja sovelluksia. Tekijät Sisko Eskola ja Henna Pernu.
 • Ladataan aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: tulossa tammikuussa

Opas verkko-opintojaksolla opiskeluun

 • Opas on tarkoitettu kaikille verkkokurssilla opiskelusta kiinnostuneille. Oppaassa kerrotaan mm. mikä verkkokurssi on, kenelle verkkokurssilla opiskelu sopii ja miten verkkokurssilla opiskellaan? Tekijä Katariina Wickström.
 • linkki avoimeen, suoraan hyödynnettävään materiaaliin: https://moodle.gradia.fi/course/view.php?id=237
 • Ladattu myös aoe.fi palveluun Moodle-datasettinä, josta se on purettavissa ja ladattavissa oppilaitosten omiin Moodle-oppimisympäristöihin. Linkki: https://aoe.fi/#/materiaali/450

Sähköinen kysely opiskelijoille opintojen kustannuksista toisella asteella

Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä kartoitus toteutettiin sähköisellä kyselyllä toukokuun 2019 aikana. Vastaajia kyselyllä oli yli 1000 ja vastaajat jakautuivat lähes 50/50 lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Kysely antaa hyvän kuvan opiskelijan kokemuksista Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen aihepiireistä Digitaalisten materiaalien saavutettavuus, avoimet oppimateriaalit ja niiden lisensointi, sekä tekijänoikeudet avoimissa oppimateriaaleissa

 • Gradian henkilöstöä koulutettiin laajasti eri yhteyksissä kyseisistä aihepiireistä liittyen avoimiin oppimateriaaleihin. Saavutettavuutta ja tekijänoikeuksia koulutettiin mm. henkilöstökoulutuksissa, verkkokurssipajoissa, alojen omissa koulutuksissa ja viestinnän henkilöstölle, joten tieto näistä asioista levisi laajasti oppilaitoksessamme. Koulutuksiin tuotettua materiaalia jaettiin avoimesti verkossa.
 • Saavutettavuus -koulutussarjan materiaalit: https://blogit.gradia.fi/digipalvelut/ohjeita-ja-vinkkeja/saavutettavuus/

Lukiolaisen joustavien digipolkujen kartoitus

Lukioiden rakenneryhmässä kartoitettiin ratkaisuja, joilla lukio-opiskelijoiden joustavat polut voitaisiin toteuttaa käytännössä pedagoginen laatu huomioiden (itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, monimuoto-opiskelu). Onnistunut työ juurruttaa ja levittää mahdollisuutta joustavien polkujen toteutumiseen käytännössä lukio-opinnoissa. Tuloksena syntyi Lukion rakenneraportti, johon on koottu vaihtoehtoja lukion rakenteen toteuttamisesta (tekijä Jarkko Helin). Työtä jatkaa lukioiden Astetta enemmän etänä -hanke (AEE), projektipäällikkö Kirsi Silonsaari.

Gradian Tuotantotiimi -malli

Hankkeessa kehitettiin Gradian tarpeisiin verkko-opintojen tuottamisen Tuotantotiimi-mallia. Tase-hankkeessa saatiin kokemuksia Gradian tuotantotiimi -mallin kehittämiseen kahden toteutuksen kautta syksyllä 2020. Tavoitteena on, että lukuvuoden 2021 aikana Mallit ”Avaimet käteen” ja ”Osallistu” valmistellaan ja esitellään Gradian johdolle jatkopäätöksiä varten. Työtä jatkaa Gradian Digipalveluiden Opetusteknologian tiimi. Lisätietoa Hanna Frilander.

Hankkeen rahoittajana on toiminut Opetushallitus ja sen hallinnoinnista vastasi Turun kaupungin sivistystoimiala. Lisäksi Turun kaupungin sivistystoimiala koordinoi hanketeeman valtakunnallista kehittämistä. Gradia on ollut Tase-hankkeessa mukana osatoteuttajana. Gradiasta ovat olleet mukana sekä lukio- että ammatillinen koulutus.

eOppimateriaaliwebinaari 12.11. klo 9-14

Webinaarin aiheena on oppijalähtöinen virtuaalipedagogiikka toisella asteella. Sen järjestää opetushallituksen rahoittamat hankkeet TASE sekä Bisnekset Verkkoon, jonka loppuseminaari tapahtuma samalla on.

Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla ja siihen voi osallistua oman aikataulun mukaan. Maksimiosallistujamäärä on 200, joten linjoille kyllä mahtuu. Varaa siis aika kalenteriisi, keitä kuppi kahvia ja tule mukaan!

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Kohderyhmä: Koulutuksen järjestäjät, opettajat, oppijat ja työelämän edustajat.


Tapahtuman linkki: https://www.koulutustakuu.fi/oppimateriaaliwebinaari/
Facebookin ystävät löytävät samat tiedot tapahtumasivulta https://fb.me/e/1LRw54FcQ.

Osallistu webinaariin ma 16.11. ”Käänteinen oppiminen ja heterogeeniset aikuisopiskelijoiden ryhmät – mahdoton yhtälö?”

Tervetuloa herättelemään ajatuksiasi käänteisen oppimisen soveltuvuudesta myös haastavammille opiskelijaryhmille! Tutustu myös avoimeen verkkokurssiin.

Tässä webinaarissa jaetaan FLIP-IDEAL -hankkeen tuloksia ja kokemuksia, ja pääpuhujana kuullaan käänteisen oppimisen suomalaista pioneeria Marika Toivolaa.

FLIP-IDEAL – Flipped Learning in Adult Education -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää yhdessä eurooppalaisten kumppanien kanssa perustaitoja kehittäville aikuisille oppijoille – esimerkiksi kotoutumiskoulutuksen opiskelijoille – soveltuvia käänteisen oppimisen malleja ja siten helpottaa aikuiskouluttajien käytännön työtä. Kyseessä on Erasmus+ strateginen kumppanuushanke aikuiskoulutuksessa. Luksiasta mukana hankkeessa on ollut myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen opettajia.

Hankkeessa kehitetty suomenkielinen verkkokurssi käänteisestä oppimisesta aikuiskouluttajille on avautunut, ja pääset kurssille vierailijana täällä Moodle-alustalla. Hankkeessa on toteutettu myös hyvien käytäntöjen verkkolehti, ja saat seminaariin osallistumisesta myös sähköisen osaamismerkin (open badge).

Ajankohta: maanantai 16.11.2020 klo 12.30-15.30

Paikka: verkossa

Alustava ohjelma

12.30-12.45      Tervetuloa! FLIP-IDEAL -hankkeen tavoitteet

12.45-13.45      Pääpuhuja Marika Toivola: ”Heterogeeniset opiskelijat on se syy, miksi flippaan”

13.45-14.15      Kahvitauko

14.15-15.15      Toiminnallista learning cafe -työskentelyä käänteisen oppimisen ja hankkeen tuotosten äärellä

15.15-15.30      Loppusanat

Tietoa pääpuhujasta:

Marika Toivola, FM, tunnetaan käänteisen oppimisen pioneeriopettajana, väitöskirjatutkijana sekä vahvana formatiivisen arvioinnin puolestapuhujana. Marika toimii Rauman normaalikoulussa matemaattisten aineiden lehtorina ja on valittu vuoden 2019 matemaattisten aineiden opettajaksi. Teoksillaan Käänteinen oppiminen ja Käänteinen arviointi, jotka on käännetty myös englanniksi, hän tukee opettajuuden muutosta käytännössä. Blogeillaan flippedlearning.fi ja mrstoivola.puheenvuoro.uusisuomi.fi  hän lisää yhteiskunnan ymmärrystä koulun muutoksesta.

Ilmoittautuminen:

Pyydämme ilmoittautumaan seminaariin perjantaihin 6.11. mennessä. Osallistuminen on maksuton. Webinaari toteutetaan Teams-ohjelmalla, ja linkki osallistumiseen lähetetään ilmoittautuneille kalenterikutsuna ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/EP/554E236C9463DAEA

Lisätietoa:

Riikka Suhonen, kansainvälisyyskoordinaattori

international@luksia.fi, p. 044 335 6944

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Webinaarin tiedot Luksian sivuilla: https://www.luksia.fi/blogi/flip

Hankkeen kotisivut suomeksi: FLIP-IDEAL – Käänteinen oppiminen aikuiskoulutuksessa

Yhteistyössä syntyi laadukas Moodle -verkkototeutus!

Digipalveluiden ja Parasta palvelua -kehittämisohjelman yhteistyönä syntyi itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso sekä Gradiassa että valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.

Digipalvelut ja Parasta palvelua -kehittämisohjelma ovat yhdessä toteuttaneet Gradian Moodlessa julkaistavan verkkototeutuksen. Arjen kumppanuus työelämäyhteistyössä – Gradia -verkkokurssin sisältö on tuotettu kehittämisohjelmassa. Gradia Digipalveluista Antti Lehtinen on vastannut teknisestä toteutuksesta Moodleen, sekä tuottanut verkkokurssin visuaalisen ilmeen kehittämisohjelman kuvituksen pohjalta. Tukena Antin työssä on ollut Gradian Opetusteknologian tiimi. Sisällöntekijöiden toive verkkosivumaisesta ilmeestä toteutui valituilla työkaluilla. Valittu ilme toteutettiin pääasiallisesti käyttäen H5P Course Presentation -aktiviteettia.

Opintojakson sisällöissä käydään läpi, millainen on opettajan rooli työelämäkumppanuuksien rakentajana ja ylläpitäjänä työelämässä oppimisen prosessissa. Tämä opintojakso on tulossa itsenäisesti suoritettavaksi koko Gradian opetus- ja ohjaushenkilöstölle syksyn 2020 kuluessa.

Tästä opintojaksosta on tehty kaksi toteutusta Gradian Moodle-ympäristöön: yksi valtakunnalliseen levitykseen kehittämisohjelman puitteissa, ja toinen Gradian sisäiseen käyttöön. Hanketyön tuloksena sama opintojakso on tarjolla oppilaitosten omiin Moodle-ympäristöihin siirrettäväksi. Gradialle tuotettu versio on toteutettu ammatillisen koulutuksen strategia 2019-rahoituksen tuella.

Alkuperäistä sisältömateriaalia ovat olleet tuottamassa Kaisa Liinanki (Gradia), Päivi Kalliokoski (Keuda), Hanna Orava (Tredu), Johanna Toivanen (Tredu), Pirkko Pölönen (Tredu) ja Gradian toteutuksessa sisältöasiantuntijoina ovat olleet Krista Hanski ja Anna Taipale.

Webinaari 6.3. klo 13 Tulevaisuuden oppiminen täällä tänään!

Tapahtumapaikka: Internet

Aika: 06.03.2020

Www-osoite: https://jaajotain.wordpress.com/2020/02/25/yhdessa-olemme-enemman-pe-6-3-2020-jaajotain-oeweek-tulevaisuuspaiva/

Suomen eOppimiskeskus avaa webinaariovet klo 13-14. Webinaarissa ihmetellään: Millaisia tulevaisuuden trendejä oppimisen alueella näköpiirissä? Tulevaisuuden juuria tämän päivän elämästä kuopivat esille Kari A. Hintikka ja Anne Rongas Otavialta ja Ville Venäläinen Mindhiveltä. Samalla juhlistetaan Open Education Week -tapahtumaa: #jaajotain.

Tutustu avoimiin oppimateriaaleihin ja verkkokursseihin

Opetushallituksen toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamispiloteissa on tuotettu lukioon ja ammatilliseen koulutukseen avoimia oppimateriaaleja ja verkkokursseja, joita voi vapaasti hyödyntää opetuksessa. Gradia on mukana tässä työssä Tase-hankkeen kautta. Tutustu 01/2020 valmistuneisiin materiaaleihin!

Lukiokoulutus

Lukiomatematiikan avoimet kurssimateriaalit ja tehtävät -hanke:

 • MAB5 – MAB6
 • MAA9 – MAA10

Kaikki kurssit löytyvät osoitteesta: omaantahtiin.com. Täältä löytyvät myös aiemmin tuotetut muut lukion matematiikan kurssit (MAY1 sekä loput lyhyen ja pitkän matematiikan kurssit).

Lukion pitkän matematiikan sähköistäminen oppimisanalytiikkaa hyödyntäen:

 • MAA2 – MAA5

Kaikki kurssit on toteutettu ViLLE-ympäristössä, ja ne sisältävät runsaasti koneen tarkistamia, oppimisanalytiikkaa kerääviä tehtäviä. Teoria opettajan soveltamasta oppikirjasta tai Eiran aikuislukion kehittämästä sivustosta Matematiikkaa omaan tahtiin (https://alpha.omaantahtiin.com/etusivu).

Kurssien kirjautumisosoite on ville.utu.fi. Suoraa aineistolinkkiä syntyneisiin materiaaleihin ei voida tarjota, koska sivusto vaatii rekisteröitymisen ja kirjautumisen kerätäkseen oppimisanalytiikkaa. Alusta tehtävineen on silti maksuton ja oppimisanalytiikan keräämiseen liittyvien laillisten ja eettisten rajoitteiden sallimissa puitteissa mahdollisimman avoin. Kuvaukset kurssien sisällöstä aihepiireinnen ja esimerkkikuvineen tullaan lisäämään Oppimisanalytiikan keskuksen kotisivuille osoitteeseen oppimisanalytiikka.fi.

Matemaattisten aineiden verkkokurssit -hanke:

 • Verkkomateriaalin käyttö matemaattisten aineiden toisen asteen opetuksessa – sähköinen itseopiskelumateriaali opettajille
 • MAY1
 • MAA2
 • MAA3
 • MAB2
 • MAB3
 • Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi
 • Tieto- ja viestintätekniikan kurssi lukiolaisille

Kaikki materiaalit (myös tulevat k2020) löytyvät osoitteesta: https://tim.jyu.fi/view/tau/toisen-asteen-materiaalit/matemaattisten-aineiden-verkkokurssit-lukioon-ja-ammatilliseen-koulutukseen

Oppikirjattomuus – säästöjä ja mahdollisuuksia -hanke:

MU1: Lukion musiikkikurssin oppimateriaalipankki Moodlessa. Sisältää MU1-kurssia täydentävää aineistoa; linkkejä, tehtäviä ja teoriaa. Tekijänä Anneli Tarvainen Rautalammin lukiosta. Kurssi sisältää varmuuskopiotiedoston (.mbz), jonka avulla voit ottaa kurssin omaan käyttöösi. Linkki kurssiin Moodlessa (kirjaudu vierailijana):https://moodle.snellmanedu.fi/course/view.php?id=9152


PKS-lukiot digiaikaan 2019 -hanke:

TASE-hanke:

Ammatillinen koulutus

Aladdin-hanke:


Kestävän kehityksen digitaalinen oppimateriaali -hanke:

 • Kestävän kehityksen verkkokurssi (1 osp) on lähestulkoon valmis. Valmis versio tulee jaettavaksi aoe.fi-palvelun kautta ja kurssin voi ladata oppilaitoksen omaan oppimisalustaan (tukee monia alustoja), jolloin esimerkiksi lopputentin voi tehdä kurssin kautta. Kurssin materiaaleihin voi jo nyt tutustua osoitteessa https://keke.bc.fi/Kestava-kehitys.
 • Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen (3 osp) on samaan kokonaisuuteen liittyvä itsenäinen verkkokurssi, jonka mukaan opiskelija voi sovitusti suorittaa valinnaiset opinnot omassa koulutussopimus- tai oppisopimusyrityksessään. Verkkokurssille pääsee osoitteella: https://kestavankehityksenedistaminen3osp.weebly.com/

Koutsaa kaveria -hanke:
Kanneljärven Opiston opiskelijat ovat tuottaneet kolme ehkäisevän päihdetyön oppimateriaalivideota

Tolokusti verkossa -hanke:

OSAOlle tulee Moodleen (uusi Moodle Pinja-käyttöliittymällä) kaikille avoin kategoria hankkeissa tuotettuja materiaaleja varten tämän vuoden aikana. Seuraavat materiaalit löytyvät tällä hetkellä mbz-tiedostoina One Drivesta. Nämä tiedostot voi purkaa oman oppilaitoksen Moodleen:

Linkki materiaaleihin: https://bit.ly/2lTwTmE

TASE-hanke:

 • Ravitsemuksen materiaali (Voi käyttää sote-alan lisäksi muillakin aloilla):
https://ravitsemusjahyvinvoint.blogspot.com/
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluvaan valinnaiseen Animaation ja liikegrafiikan toteuttaminen -tutkinnonosaan on valmistunut verkkosivusto. Sivuston aineisto ja tietosisältö on tarkoitettu monimuoto-opetuksena järjestettävän tutkinnonosan suorittamisen rungoksi ja tukimateriaaliksi. Sivuston löydät osoitteesta https://animaatio.verkkohepo.net/. Selain voi ilmoittaa varmennevirheestä, mutta sivusto on tietääksemme turvallinen.

Näin rakennettiin verkkokursseja eGradiaan 2019

eGradia on Gradian sisäistä kehittämistä, ja tavoitteena on ollut rakentaa ajasta ja paikasta riippumattomia opiskelumahdollisuuksia niille opiskelijoille, jotka niitä tarvitsevat. Käytännössä tätä on vuonna 2019 toteutettu rakentamalla pedagogisesti laadukkaita, ohjattuja verkkokursseja Gradiaan.

Vuosi on ollut monille uuden opettelun aikaa. Verkkokursseja on ollut rakentamassa ilahduttavan iso joukko lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajia. Tarve verkkokurssien saamiselle omaan oppiaineeseen tai alalle on tullut esiin opettajien puheissa. Esim. ammatillisten YTO-opinnoissa on Gradian opiskelijoille vuonna 2019 tarjottu yhteensä 153 verkkokurssia (9 verkkototeutusta, joissa kussakin 17 kurssia). Opiskeliojoita on monenlaisia ja jatkuva oppiminen eri elämäntilanteissa on tätä päivää, joten joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitaan.

Kevät 2019 kului tiiviisti yhdessä uutta opetellen. Opettajat rakensivat verkkokurssiensa käsikirjoituksia eGradia-tiimin pitämissä Verkkokurssi -työpajoissa.

Verkkokurssin käsikirjoittamisen prosessi on vaatinut opettajalta paljon uuden opettelua. On pitänyt harjoituttaa omaa pedagogista ajattelua: opetella etäohjauksen menetelmiä ja uusia välineitä, pohtia millaiset tehtävät ja suoritustavat toimisivat kyseisen oppiaineen etäopiskelussa, millaiset arvioinnin menetelmät toimisivat omalla verkkokurssilla (on etsitty vaihtoehtoja perinteisen opettajan antaman arvioinnin sijaan), pohtia palautteen antamisen ja arvioinnin tapoja, sekä Saavuttavuus -lainsäädännön (Gradian webinaarisarja) ja tekijänoikeuksien kysymyksiä. Tässä työssä eGradia-tiimi ja sen tuottama Opas verkkokurssin toteuttajalle on toiminut tukena koko prosessin ajan. Työ on ollut työtä mutta myös antoisaa, kun uusia oivalluksia on syntynyt.

Syksyllä 2019 työ edelleen tiivistyi, kun lähdimme opettajien kanssa viemään käsikirjoituksia käytäntöön rakentamalla toteutukset kesällä Gradiassa käyttöön otettuun Mediamaisterin Moodle-oppimisympäristöön. Syksyn voi sanoa olleen varsinaista uuden opettelua kaikille, kun valmiita vastauksia ei moniinkaan asioihin ole ollut. Moodlen opetteluun on kulunut paljon aikaa kaikilta. Työ tuotti hedelmää ja eGradia-rahoitusta hakeneet ja saaneet opettajat esittelivät verkkokurssejaan Verkkokurssibasaarilla 29.11. Harjun Aulatorilla. Iloista tiedon ja kokemusten jakamista oli ilmoilla! “Näitä hyvien käytänteiden jakamisen paikkoja lisää”, toivottiin yleisöstä. Ehkä tämän hyvän jakamisen tavan voisi liittää tähän työhyvinvoinnin vuoteen? 🙂

Uuden vuosikymmenen 2020 näkisin niin, että hyviä käytänteitä rakennetaan ja kehitetään edelleen. Nyt syntyneet verkkokurssit tarvitsevat tulevaisuudessa opettajia, jolla on aikaa ohjata opiskelijoita verkossa ja kehittää kurssia. Tarvitaan lisäksi monenlaista sopimista: sekä alojen sisällä että välillä on sovittava käytänteistä, miten verkkokursseja jatkossa hyödynnetään. Opot, opettajat, yhteyspalvelut, opiskelijat tarvitsevat tietoa, millaisia kursseja tarjolla, ja miten ja missä vaiheessa opintoja verkkokursseja voi valita. Opettajille tarvitaan myös aikaa kokeilla uudenlaisia etäohjauksen tapoja ja kehittää opetusta sitä kautta. Kaikki meidät Gradiassa tarvitaan mukaan rakentamaan näitä siltoja ja sitä kautta parempaa palvelua opiskelijoille! Verkkokurssit kootaan tammikuun aikana Gradian www-sivuille: Oppimaan – eGradia. Näin ne ovat helposti kaikkien löydettävissä.

Tähän mennessä lämmin kiitos teille kaikille pioneereille, jotka sitkeästi olette opetelleet uutta ja pyrkineet tekemään opiskelijan näkökulmasta laadukkaita verkkokursseja Gradiaan. Henkilökohtaisesti olen nauttinut työskennellä teidän kanssanne. Hyvä työ jatkukoon!

Kirjoittaja Hanna Frilander toimii Gradian Digikoordinaattorina ja on eGradia -hankkeen projektipäällikkö.

Verkkokurssibasaari 29.11.

Ohjelma

Klo 10.00-11.30
Verkkokurssibasaarilla esitellään

Verkkokurssin suunnittelu ja tekeminen
• Miten syntyy verkkokurssi eGradiaan? Mistä tukea tekemiseen?
• Verkkototeutuksen suunnittelu ja tuottaminen
• Verkkototeutuksen ohjaaminen
• Verkkokurssin arviointityökalu

Lukion verkkokursseja
• ENA15 Englannin kielen ylioppilaskokeeseen valmentava kurssi, Kirsi Ylätalo
• ÄI9 Lukutaitojen syventäminen, Laura Hangasmaa ja Tiina Kiljala
• KU5 Kokeileva taide (nykytaide), Heidi Möller-Virtanen

Avoimet oppimateriaalit ja verkkototeutukset (Tase-hanke, OPH)
• Opiskelijan opas verkkokurssilla opiskeluun, Katariina Wickström (toteutukset Moodlessa ja Peda.netissa)
• STPT18-05 Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä (valinnainen), Eskola Sisko ja Pernu Henna
• SÄPT18-04.6 Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset, Toivanen Juha ja Kuusela Pasi


• MAPT18-05 Matkailualan asiakaspalvelu, Henna Räikkönen
• LIPT18-12.1 Markkinointiviestintä – Markkinointioikeus, Henna-Liisa Maljonen

 • MDAT18-33.3 Valokuvan optimoiminen, Simo Peteri (peruuntunut)

Klo 11.30-13
Verkkokurssibasaarilla esitellään

Verkkokurssin suunnittelu ja tekeminen
• Miten syntyy verkkokurssi eGradiaan? Mistä tukea tekemiseen?
• Verkkototeutuksen suunnittelu ja tuottaminen
• Verkkototeutuksen ohjaaminen
• Verkkokurssin arviointityökalu

Avoimet oppimateriaalit ja verkkototeutukset (Tase-hanke, OPH)
• Opiskelijan opas verkkokurssilla opiskeluun, Katariina Wickström (toteutukset Moodlessa ja Peda.netissa)
• Pitkän matematiikan abikurssi, Petri Luoma ja Henri Jaakkola


• Ravitsemisalan kestävä kehitys, Birgit Härkönen
• RCPT18-RP-01.1 Elintarvike- ja hygieniaosaaminen/ Erityisruokavalio-osaaminen, Marjaana Lehto


• Soten erikoisammattitutkintojen yhteiset verkko-opinnot, Annukka Heimonen
• Projektin hallinta (useamman tutkinnon yhteinen kokonaisuus), Jyrki Veistämö
• Soten ammattitutkintojen yhteiset verkko-opinnot, Päivi Koskela
• Ennakko-osaamistesti (tilanteeseen ennen HOKSausta), Vesa Veckman (peruuntui)
• Lääkehoidon kurssi, Katja Laitila (myytävä verkkokurssi)
• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen -tutkinnonosa, Pihlaja Katja, Saikkonen Jaana ja Eskola Sisko


• RAPT18-04.03 Maarakennusmateriaalit ja työmaan jätteiden käsittely, Kinnunen Eija (maanrakennus)
• LGPT18-06 Ulkomaanliikenteen kuljetukset – henkilöliikenne, Ahonen Miia (logistiikka)
• LGPT18-07 Taksikuljetukset, Ahonen Miia (logistiikka)
• LGPT18-04 Työkoneiden käyttö ja huolto, Tuomas Syvänen ja Janne Kaija (logistiikka)