eGradia on Gradian sisäistä kehittämistä, ja tavoitteena on ollut rakentaa ajasta ja paikasta riippumattomia opiskelumahdollisuuksia niille opiskelijoille, jotka niitä tarvitsevat. Käytännössä tätä on vuonna 2019 toteutettu rakentamalla pedagogisesti laadukkaita, ohjattuja verkkokursseja Gradiaan.

Vuosi on ollut monille uuden opettelun aikaa. Verkkokursseja on ollut rakentamassa ilahduttavan iso joukko lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajia. Tarve verkkokurssien saamiselle omaan oppiaineeseen tai alalle on tullut esiin opettajien puheissa. Esim. ammatillisten YTO-opinnoissa on Gradian opiskelijoille vuonna 2019 tarjottu yhteensä 153 verkkokurssia (9 verkkototeutusta, joissa kussakin 17 kurssia). Opiskeliojoita on monenlaisia ja jatkuva oppiminen eri elämäntilanteissa on tätä päivää, joten joustavia opiskelumahdollisuuksia tarvitaan.

Kevät 2019 kului tiiviisti yhdessä uutta opetellen. Opettajat rakensivat verkkokurssiensa käsikirjoituksia eGradia-tiimin pitämissä Verkkokurssi -työpajoissa.

Verkkokurssin käsikirjoittamisen prosessi on vaatinut opettajalta paljon uuden opettelua. On pitänyt harjoituttaa omaa pedagogista ajattelua: opetella etäohjauksen menetelmiä ja uusia välineitä, pohtia millaiset tehtävät ja suoritustavat toimisivat kyseisen oppiaineen etäopiskelussa, millaiset arvioinnin menetelmät toimisivat omalla verkkokurssilla (on etsitty vaihtoehtoja perinteisen opettajan antaman arvioinnin sijaan), pohtia palautteen antamisen ja arvioinnin tapoja, sekä Saavuttavuus -lainsäädännön (Gradian webinaarisarja) ja tekijänoikeuksien kysymyksiä. Tässä työssä eGradia-tiimi ja sen tuottama Opas verkkokurssin toteuttajalle on toiminut tukena koko prosessin ajan. Työ on ollut työtä mutta myös antoisaa, kun uusia oivalluksia on syntynyt.

Syksyllä 2019 työ edelleen tiivistyi, kun lähdimme opettajien kanssa viemään käsikirjoituksia käytäntöön rakentamalla toteutukset kesällä Gradiassa käyttöön otettuun Mediamaisterin Moodle-oppimisympäristöön. Syksyn voi sanoa olleen varsinaista uuden opettelua kaikille, kun valmiita vastauksia ei moniinkaan asioihin ole ollut. Moodlen opetteluun on kulunut paljon aikaa kaikilta. Työ tuotti hedelmää ja eGradia-rahoitusta hakeneet ja saaneet opettajat esittelivät verkkokurssejaan Verkkokurssibasaarilla 29.11. Harjun Aulatorilla. Iloista tiedon ja kokemusten jakamista oli ilmoilla! “Näitä hyvien käytänteiden jakamisen paikkoja lisää”, toivottiin yleisöstä. Ehkä tämän hyvän jakamisen tavan voisi liittää tähän työhyvinvoinnin vuoteen? 🙂

Uuden vuosikymmenen 2020 näkisin niin, että hyviä käytänteitä rakennetaan ja kehitetään edelleen. Nyt syntyneet verkkokurssit tarvitsevat tulevaisuudessa opettajia, jolla on aikaa ohjata opiskelijoita verkossa ja kehittää kurssia. Tarvitaan lisäksi monenlaista sopimista: sekä alojen sisällä että välillä on sovittava käytänteistä, miten verkkokursseja jatkossa hyödynnetään. Opot, opettajat, yhteyspalvelut, opiskelijat tarvitsevat tietoa, millaisia kursseja tarjolla, ja miten ja missä vaiheessa opintoja verkkokursseja voi valita. Opettajille tarvitaan myös aikaa kokeilla uudenlaisia etäohjauksen tapoja ja kehittää opetusta sitä kautta. Kaikki meidät Gradiassa tarvitaan mukaan rakentamaan näitä siltoja ja sitä kautta parempaa palvelua opiskelijoille! Verkkokurssit kootaan tammikuun aikana Gradian www-sivuille: Oppimaan – eGradia. Näin ne ovat helposti kaikkien löydettävissä.

Tähän mennessä lämmin kiitos teille kaikille pioneereille, jotka sitkeästi olette opetelleet uutta ja pyrkineet tekemään opiskelijan näkökulmasta laadukkaita verkkokursseja Gradiaan. Henkilökohtaisesti olen nauttinut työskennellä teidän kanssanne. Hyvä työ jatkukoon!

Kirjoittaja Hanna Frilander toimii Gradian Digikoordinaattorina ja on eGradia -hankkeen projektipäällikkö.

Kategoriat: Yleinen

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *