Lue lyhyet kuvaukset Moodlen eri aktiviteeteista. Tarkempia ohjeita keskeisimmistä aktiviteeteistä löydät ohjeista Aktiviteetit.

Rakentaessasi Moodlen työtilaa voit lisätä sinne monipuolisia harjoituksia ja tehtäviä, joiden avulla opiskelija harjoittelee, oppii ja kartuttaa osaamistaan. Näitä eri toimintoja kutsutaan Moodlessa aktiviteeteiksi. Jokaisen aktiviteetin kohdalla opettaja voi päättää huomioidaanko kyseinen aktiviteetti opiskelijan kurssin etenemisen seurannassa. Lue lisää edistymisen seurannasta.

Lista moodlen aktiviteeteista

  1. Mene kurssille 
  2. Aktivoi muokkaustila päälle hallintatyökaluista 
  3. Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto haluamaasi osioon. Valitse haluamasi aktiviteetti.

Chat

Chat-aktiviteetin avulla voit toteuttaa reaaliaikaista keskustelua oppimisympäristössä. Hyödynnä tätä esimerkiksi etäohjauksen työvälineenä.

H5P

H5P on monipuolinen työkalu, jota kannattaa käyttää osaamisen kartuttamisessa ja asioiden harjoittelussa. Voit tehdä sillä uudenlaisia sähköisiä tehtäviä, joilla pystyt tukemaan esimerkiksi käsitteiden oppimista. Lisäksi pystyt tekemään toiminnon avulla interaktiivisia kuvia, videoita ja 360-kuvia

Keskustelualue

Keskustelualue on eräs keskeisimmistä Moodlen työkaluista. Erilaisilla asetusvaihtoehdoilla pystyt muokkaamaan keskustelualuetta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Voit hyödyntää keskustelualuetta tiedottamiseen tai yleiseen keskusteluun kurssista. Keskustelualuetta voit käyttää myös arvioitavana oppimistehtävänä.

Kysely

Kysely-aktiviteetilla saat valmiiksi laadittuja kyselyitä, joita voit hyödyntää esimerkiksi kurssipalautteen tai itsearvioinnin keräämisessä.

Oppitunti

Oppitunti-aktiviteetilla voi tehdä vaiheistettuja teoria ja tehtävä -kokonaisuuksia. Sen sijaan että teet erilliset teoria ja tehtävä-osiot, voit koostaa teoriamateriaaleista oppitunnin avulla esityksen, johon voit sisällyttää myös tehtäviä.

Palaute

Voit tehdä tällä työvälineellä palautteita. Gradian Moodlessa on jokaisessa työtilassa oletuspalauteaktiviteetti, jonka voit ottaa helposti käyttöön opettajan työkalupakista, mutta halutessasi voit luoda myös omia palautekyselyitä.

Sanasto

Sanasto-aktiviteetin avulla luot yhteisiä tietokantoja hakusanoista, käsiteluetteloista tai muista tietolähteistä. Voit hyödyntää tätä aktiviteettia esimerkiksi linkkilistan tekemiseen.

SCORM-paketti

Mahdollistaa SCORM-standardin mukaan paketoidun tiedostopaketin lataamisen Moodleen.

Tehtävä

Tehtävä-aktiviteetti on hyvä työkalu oppimistehtävien palautuksiin ja suoritusten arviointiin. Käytä tehtävä-aktiviteettia esimerkiksi opiskelijoiden tiedostomuotoisten tehtävien palautuskansiona.

Tentti

Tentti-aktiviteetilla voit laatia sähköisen kokeen. Laadi tenttiin tehtäviä hyödyntäen erilaisia tehtävätyyppejä, kuten aukko- tai monivalintatehtäviä. Suosi tehtävissä mahdollisimman pitkälle automaattisesti tarkastettavia tehtäviä. Tällöin tentin laatiminen vaatii etukäteissuunnittelua, mutta säästää aikaa palautteen antamisessa. Essee-tyyppisille tehtäville ei tehtävän luonteesta johtuen pysty tekemään automaattista tarkastusta. Essee-tehtävät kannattaa tehdä käyttäen Tehtävä- tai Keskustelualue-aktiviteetteja.

Asioiden harjoitteluun ja osaamisen kartuttamiseen kannattaa hyödyntää muita työkaluja, kuten H5P-toimintoja. Käytä tenttiä osaamisen kehittymisen arvioinnin työkaluna, esimerkiksi kurssin lopussa.

Tietokanta

Sanastoa monipuolisempi työkalu linkkilistan, lähdeluettelon tai muun tietorakenteen luomiseksi.

Työpaja

Vertaisarviointiin soveltuva työväline. Tee tällä aktiviteetilla tehtävänanto, johon opiskelijat vastaavat. Aktiviteetti sisältää mahdollisuuden opiskelijan itsearviointiin, mutta ennenkaikkea tämä on tarkoitettu vertaisarviointiin. Vertaisarvioijat voidaan jakaa automaattisesti tai manuaalisesti. Työpaja toimii vaiheittaisesti määrittelemällä ensin asetukset, jonka jälkeen tehtävät (tehdään ja) palautetaan, aloitetaan vertaisarviointi ja arvioidaan vertaisarvion onnistumista suhteessa työn arvosanaan. Lopuksi työpaja suljetaan, jolloin opiskelijat näkevät saamansa arvosanat.

Ulkoinen työkalu

mahdollistaa ulkoisten, muilla verkkosivuilla olevien, aineistojen, aktiviteettien ja oppimateriaalien integroimisen omaan työtilaan.

Valinta

Monivalintatehtävä, jossa opiskelija voi valita vain yhden annetuista vaihtoehdoista. Vaihtoehtoisesti voit hyödyntää H5P-toimintoja tai upottaa esimerkiksi Forms-lomakkeen.

Wiki

Yhteisöllisen kirjoittamisen väline, jossa käyttäjät kirjoittavat yhdessä Moodlen sisällä sivustoa. Moodle mahdollistaa myös henkilökohtaisen wikin, jonne pääsee opiskelijan lisäksi vain kurssin opettajat.